Biblioweb      

Biblioweb 2009
Biblioweb 2008
Biblioweb 2007
Biblioweb 2006
Biblioweb 2005
Biblioweb 2004
Biblioweb 2003
Biblioweb 2002

 
             

Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2010

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) zorganizoval již jedenáctý ročník (počtvrté pod záštitou Asociace krajů České republiky) BIBLIOWEBu, soutěže o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Ve dnech 1.3.2010 až 21.3.2010 zhodnotila odborná porota ve složení Ing. Aleš Brožek ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (předseda poroty), Mgr. Andrea Fojtů z Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze, PhDr. Eva Marvanová z Národní knihovny ČR v Praze a PhDr. Petr Škyřík z Kabinetu informačních studií a knihovnictví Masarykovy univerzity v Brně webové stránky 42 veřejných a odborných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže BIBLIOWEB.

Testování přístupnosti stránek pro handicapované uživatele tradičně zajistil Mgr. Radek Pavlíček z TyfloCentra Brno, o.p.s., se svými spolupracovníky.
Žádným až deseti body byla hodnocena kvalita obsahu stránek, design stránek, možnosti komunikace stránek s uživatelem (formuláře na psaní do knihovny, na objednávání novinek, online předregistrace, rezervace a  prodlužování dokumentů), použití technologií Web 2.0 (OPAC 2.0, RSS, blog, facebook, wiki, sdílení obrazových dat apod.) na stránkách, kvalita  písemné koncepce webu a zda jsou stránky přístupné pro handicapované uživatele. Za aktuálnost se mohlo získat 0 až 6 bodů, takže maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 66. Celkem tedy mohla knihovna docílit až  264 bodů.
Do soutěže se zapojila řada knihoven z malých obcí, proto byla opět vytvořena kategorie pro obce, v nichž žije maximálně 5 000 obyvatel. Úroveň jejich stránek však stále pokulhává za úrovní stránek větších knihoven. Podrobné hodnocení viz http://skip.nkp.cz/akcBMIbweb10.htm 

 • V kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel zvítězila Městská knihovna Litvínov,na druhém místě se umístila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a na třetím Krajská knihovna Karlovy Vary.
 • V kategorii knihoven v obcích od 5 tisíc obyvatel do 25 tisíc obyvatel bylo pořadí na prvních třech místech stejné jako loni:  vítězství si odnesla Městská knihovna v České Třebové před Krajskou knihovnou Vysočiny v Havlíčkově Brodě a Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí.
 • V kategorii knihoven v obcích do 5 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější Městská knihovna Jevíčko před Místní knihovnou Strašice  a Městskou knihovnou Nové Sedlo.

Celkové pořadí ovlivnilo kritérium, jímž se zjišťovalo, zda jsou stránky přístupné pro handicapované uživatele podle českých Pravidel přístupnosti a WCAG 2.0.  Metodické centrum informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR vyhodnotilo jako nejlepší webové stránkyMěstská knihovny Litvínov. Ty stejně jako stránky Městské knihovny v Ústí nad Orlicíjako jediné získaly maximum 10 bodů a o pořadí proto rozhodl vyšší počet pomocných bodů.

Letos pošesté hodnotila stránky soutěžících knihoven i laická veřejnost, která měla možnost hlasovat prostřednictvím speciálních webových stránek. O "prsa" zvítězila  v této kategorii Městská knihovna a infocentrum Smržovka  před Knihovnou U Mokřinky Mokré. Třetí byla Městská knihovna Česká Třebová.

Kategorie Název Celk. součet
1Městská knihovna Litvínov208,5
2Městská knihovna Česká Trebová204,5
2Krajská knihovna Vysočiny203
2Městská knihovna Ústí nad Orlicí191
1 Krajská knihovna Františka Bartoše189,5
2Městská knihovna Sokolov187
3Městská knihovna Jevíčko184,5
1Krajská knihovna Karlovy Vary184,5
1Městská knihovna Česká Lípa183
1Knihovna města Ostravy181,5
2 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm 180,5
1Mětská knihovna Písek179,5
2Městská knihovna Dačice177,5
3 Místní knihovna Strašice 172,5
1Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje170
2Místní knihovna Radotín169,5
1 Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova 166
1Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace164,5
1Rakouská knihovna Olomouc164
1Masarykova veřejná knihovna Vsetín164
2Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně163
1Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN163
2Městská knihovna Břeclav163
1Městská knihovna Znojmo160
2Městská knihovna Klatovy155,5
2Městská knihovna Nové Město nad Metují150,5
2Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích146,5
2 Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou 144
3Městská knihovna Nové Sedlo143
2 Městská knihovna Týniště n.Orl. 140
3 Obecní knihovna Štěpánkovice 138
3 Městská knihovna a infocentrum Smržovka 137,5
3Obecní knihovna Bory132
3 Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových 131
3Knihovna U Mokřinky Mokré122,5
3Obecní knihovna Staříč122
3Obecní knihovna Budislav119,5
1Městská knihovna Krnov112,5
3Městská knihovna K.Viky Sadská108,5
3 Obecní knihovna Hradištko 105
3Obecní knihovna Vřesina94
3Obecní knihovna Chotoviny90,5

Výsledky internetového hlasování Biblioweb 2010
Stav k 23.3.2010 (hlasování ukončeno), celkem přišlo 3009 hlasů.
knihovna počet hlasů pořadí
Městská knihovna a infocentrum Smržovka  442 1
Knihovna U Mokřinky Mokré  437 2
Městská knihovna Česká Trebová  339 3
Knihovna města Ostravy  244 4
Knihovna Václava Čtvrtka v Jičíně  239 5
Místní knihovna Radotín  224 6
Městská knihovna Klatovy  204 7
Obecní knihovna Vřesina  135 8
Městská knihovna Litvínov  90 9
Místní knihovna Strašice  68 10
Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm  59 11
Městská knihovna Ústí nad Orlicí  46 12
Městská knihovna Sokolov  37 13
Obecní knihovna Štěpánkovice  35 14
Masarykova veřejná knihovna Vsetín  34 15
Městská knihovna Znojmo  32 16
Krajská knihovna Karlovy Vary  31 17
Krajská knihovna Františka Bartoše  31 17
Obecní knihovna Bory  29 19
Krajská knihovna Vysočiny  27 20
Mětská knihovna Písek  26 21
Středisko knihovnických a kulturních služeb města Chomutova  25 22
Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových  24 23
Městská knihovna Česká Lípa  22 24
Městská knihovna Nové Sedlo  19 25
Obecní knihovna Staříč  16 26
Městská knihovna Jevíčko  14 27
Knihovna Matěje Josefa Sychry, Žďár nad Sázavou  12 28
Městská knihovna Frýdek-Místek, příspěvková organizace  10 29
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje  9 30
Městská knihovna Nové Město nad Metují  8 31
Obecní knihovna Budislav  7 32
Městská knihovna Krnov  7 32
Ústav vědeckých informací 1. LF UK a VFN  7 32
Městská knihovna Dačice  7 32
Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích  5 36
Městská knihovna Břeclav  4 37
Obecní knihovna Chotoviny  2 38
Městská knihovna Týniště n.Orl.  2 38
Celkem hlasů 3009  

Podrobné výsledky (.xls, 63 kB)

Podmínky soutěže

V rámci akce Březen - měsíc čtenářů vyhlašuje SKIP  jedenáctý ročník soutěže o nejlepší knihovnické www stránky BIBLIOWEB. Ve své kategorii mohou soutěžit odborné knihovny (knihovny vysokých škol, ústavů aj.). Další kategorie bude pro knihovny zřizované obcí, městem nebo krajem.Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Z toho důvodu budou hodnoceny stránky knihovny jako celek.

Vyhodnocení soutěže

 1. Předsednictvo SKIP jmenuje odbornou porotu tvořenou knihovníky a automatizátory z veřejných a akademických knihoven a institucí, která stránky vyhodnotí podle následujících kritérií:
  1. Kvalita obsahu stránek (šíře nabídky služeb knihovny propagovaných webovými stránkami, zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na stránkách odborných knihoven, nabídka informací o veřejné správě na stránkách veřejných knihoven)
  2. Aktuálnost (přítomnost indikátorů stáří, platnost odkazů).
  3. Design stránek (grafické zpracování,navigace aj.).
  4. Zda stránky odpovídají poslání knihovny a umožňují komunikaci s uživatelem (online služby, infomail, ankety apod.) .
  5. Zda využívají technologie Webu 2.0 (OPAC 2.0, RSS, blog, wiki, sdílení obrazových dat)
  6. Zda jsou přístupné pro handicapované uživatele. Vodítkem pro testování jsou česká Pravidla přístupnosti (www.pravidla-pristupnosti.cz) a a WCAG 2.0 (www.blindfriendly.cz/wcag20)
  7. Zda má knihovna zpracovánu písemnou koncepci webu a jakou má představu o budoucnosti svého webu
 2. Každé kritérium kromě kritéria b  bude ohodnocena 0 až 10 body,  kritérium b 0 až 6 body.
 3. Stránky, které mají přímý vztah k některému členu odborné poroty, nebudou jím hodnoceny a připočítá se jim průměrný počet bodů přiřazených stránkám od ostatních členů poroty .
 4. Hlavní cena bude udělena soutěžícímu se stránkou s nejvyšším celkovým součtem bodů za uvedených sedm kritérií.
 5. V případě stejného počtu bodů rozhoduje odborná porota.
 6. V případě většího počtu soutěžících budou vytvořeny kategorie podle počtu obyvatel ve městě, kde působí knihovna.
 7. Porota zároveň navrhne jednu knihovnu na zvláštní cenu "nejlepší bezbariérový web knihovny".
 8. Stránky bude moci opět posuzovat laická veřejnost na adrese, která bude aktivní v období, kdy bude stránky hodnotit porota.

Termíny

 • Knihovny vyjádří zájem o účast v soutěži vyplněním elektronické přihlášky na webu SKIP, ve které uvedou název knihovny, url stránek a údaj, zda stránky vytvořily samy nebo specializovaná firma. K přihlášce přiloží  písemnou koncepci webu (stručný text obsahující informace o cíli a poslání webu, komu je web určen, zda je zařazen mezi jiné nástroje komunikace s uživateli, jak je organizován a spravován a jaké jsou představy o jeho budoucnosti - text by neměl přesáhnout 2500 znaků, nepoužívejte v něm, prosíme, tabelátor. Umístit do příslušného pole formuláře jej můžete zkopírováním z textového editoru) do 28. února 2010.
 • Základní podmínkou účasti knihovny v soutěži BIBLIOWEB je, aby knihovna měla zaregistrovány své akce k Březnu - měsíci čtenářů (registrační formulář).
 • Porota stránky vyhodnotí ve dnech od 1.3.2010 do 21.3.2010 Hodnocení se vztahuje na stav v době posuzování.
 • Knihovny přihlášené do soutěže nesmí v období od  1.3.2010 do 21.3.2010 provádět úpravy svých webových stránek s výjimkou běžných aktualizací.
 • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ISSS 2010 http://www.isss.cz/ (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové dne 12. dubna 2010, kde budou také předány ceny soutěže o nejlepší internetovou stránku obce "Zlatý erb" a ocenění "Český zavináč".
 • Změny vyhrazeny.

 

20.04.2010

SKIP

Přihlášky a hlasování

Tisková zpráva (.doc)
Březen - měsíc čtenářů
Přihlášené knihovny
Hlasování veřejnosti


Záštita soutěže

Asociace krajů ČR

Záštita


Mediální partner

Ikaros

Junior Internet

Tisková zpráva - Junior Internet stálé láká mladé talenty