BMI ´06      

BMI 2006
BMI 2005
BMI 2004
BMI 2003
BMI 2002
BMI 2001
BMI 2000

 
             

Biblioweb

 

 


Výsledky soutěže Biblioweb pro rok 2006

Ve dnech 20.2.2006 až 12.3.2006 zhodnotila odborná porota ve složení ing. Aleš Brožek ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (předseda poroty), RNDr. Hana Bubeníčková z Metodického centra informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Brně, ing. Václav Šubrta z Centra informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze a mgr. Jindřich Pilař z Národní knihovny České republiky webové stránky 37 veřejných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže Biblioweb. Jedním až deseti body byla hodnocena kvalita obsahu stránek, aktuálnost, design stránek, možnosti komunikace stránek s uživatelem, přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené uživatele a písemná koncepce webu. Maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 60, celkem tedy mohla knihovna získat až 240 bodů.

V roce 2006 získaly cenu Biblioweb za nejlepší webovou prezentaci tyto knihovny:

Knihovna města Plzně
http://www.kmp.plzen-city.cz/
Kategorie specializovaná knihovna a knihovna v obci nad 35.000 obyvatel
Zvláštní cena za přístupnost pro zrakově postižené

Městská knihovna Ústí nad Orlicí
http://www.knihovna-uo.cz/knihovna/
Kategorie obcí od 15.000 do 35.000 obyvatel

Městská knihovna Dačice
http://www.mkdac.cz/
Kategorie obcí do 15.000 obyvatel

Městská knihovna Česká Třebová
http://knihovna.ceska-trebova.cz/
Cena veřejnosti podle hlasování na http://www.econlib.cz/biblioweb2006/

Oficiální předání cen se uskuteční na konferenci ISSS 2006 http://www.isss.cz/ dne 3. dubna 2006. Ceny předá ministryně informatiky Ing. Dana Bérová. Oceněné knihovny získají roční přístup do databáze COTO.JE http://www.coto.je/ od společnosti AION CS s.r.o. Knihovna města Plzně získá za přístupný web pro zrakově postižené šestiměsíční přístup do databází České tiskové kanceláře http://www.ctk.cz/ .

Celkové pořadí knihoven dle získaných bodů uvádí následující tabulka:

Celkový součet bodů

Kategorie

Název knihovny

Obec

221,5

1

Knihovna města Plzně

Plzeň

212

1

Městská knihovna

Česká Lípa

202

2

Městská knihovna

Ústí nad Orlicí

197

3

Městská knihovna

Dačice

195,5

1

Studijní a vědecká knihovna

Hradec Králové

195,5

2

Městská knihovna

Litvínov

186,5

2

Městská knihovna

Česká Třebová

186

1

Městská knihovna

Praha

185

2

Městská knihovna

Klatovy

178,5

2

Městská knihovna

Blansko

177,5

3

Městská knihovna

Skuteč

177

1

Městská knihovna

Jablonec n.N.

175,5

2

Městská knihovna

Jičín

175,5

3

Městská knihovna

Rosice

175

1

Knihovna Jana Drdy

Příbram

174

1

Ústřední knihovna Univerzity T. Bati

Zlín

172,5

1

Knihovna Petra Bezruče

Opava

172,5

1

Knihovna města Ostravy

Ostrava

172

1

Knihovna Jiřího Mahena

Brno

172

2

Městská knihovna

Kopřivnice

170

2

Masarykova veřejná knihovna

Vsetín

167,5

2

Městská knihovna

Uherský Brod

166,5

1

Městská knihovna

Třinec

164,5

3

Knihovna města Police nad Metují

Police nad Metují

164

3

Místní knihovna

Urbanice

161

2

Městská knihovna

Louny

159

2

Městská knihovna

Český Těšín

155,5

1

Středisko vědeckých informací PřF UK

Praha

154,5

2

Městská knihovna

Krnov

136

3

Obecní knihovna

Velká Jesenice

131

1

Městská knihovna

Kladno

125,5

3

Městské kulturní zařízení

Březnice

120

3

Místní knihovna

Dolní Chabry

119,5

3

Místní knihovna

Běchovice

107

3

Městská knihovna

Nová Paka

95,5

3

Městská knihovna

Plesná

82

3

Místní knihovna

Mokré

 • Kategorie 1 = odborná knihovna a knihovna v obci nad 35 tisíc obyvatel
 • Kategorie 2 = obec 15 tisíc až 35 tisíc obyvatel
 • Kategorie 3 = obec pod 15 tisíc obyvatel

Výsledky internetového hlasování soutěže Biblioweb 2006

Název

Obec

hlasy

Městská knihovna

Česká Třebová

53

Městská knihovna

Litvínov

51

Knihovna Jiřího Mahena

Brno

41

Městská knihovna

Česká Lípa

37

Městská knihovna

Blansko

32

Městská knihovna

Jablonec n.N.

32

Knihovna města Ostravy

Ostrava

32

Studijní a vědecká knihovna

Hradec Králové

25

Městská knihovna

Jičín

24

Městská knihovna

Nová Paka

21

Knihovna Jana Drdy

Příbram

21

Ústřední knihovna Univerzity T. Bati

Zlín

21

Knihovna Petra Bezruče

Opava

18

Středisko vědeckých informací PřF UK

Praha

18

Místní knihovna

Urbanice

18

Městská knihovna

Kopřivnice

17

Masarykova veřejná knihovna

Vsetín

17

Městská knihovna

Skuteč

16

Místní knihovna

Mokré

15

Městská knihovna

Český Těšín

12

Městská knihovna

Třinec

12

Knihovna města Plzně

Plzeň

11

Městská knihovna

Praha

11

Městská knihovna

Ústí nad Orlicí

11

Městská knihovna

Klatovy

10

Obecní knihovna

Velká Jesenice

10

Městské kulturní zařízení

Březnice

9

Městská knihovna

Dačice

8

Městská knihovna

Krnov

7

Místní knihovna

Dolní Chabry

6

Městská knihovna

Kladno

6

Městská knihovna

Louny

6

Městská knihovna

Rosice

6

Knihovna města Police nad Metují

Police nad Metují

5

Městská knihovna

Uherský Brod

5

Městská knihovna

Plesná

4

Místní knihovna

Běchovice

3

Celkem hlasujících

 

651

Hodnocení přístupnosti pro návštěvníky se zrakovým postižením

V letošním ročníku soutěže bylo testováno 37 webů z hlediska přístupnosti pro návštěvníky s těžkým zrakovým postižením. Jako testovací kritérium byla použita Metodika Blind Friendly Web 2.3 způsobem, popsaným v části Metodika hodnocení.

Metodika hodnocení

Při testování přístupnosti bylo postupováno následovně:

 1. všechny přihlášené webové stránky byly otestovány dle pravidel základní úrovně přístupnosti Metodiky Blind Friendly Web tak, že každé pravidlo bylo ohodnoceno body 0 až 10 a celkový počet bodů za základní úroveň byl spočítán jako aritmetický průměr bodů získaných za jednotlivá pravidla.
 2. Pokud webová prezentace obsahovala závažnou překážku v přístupnosti (např. navigace nedostupnou z klávesnice), bylo webu uděleno 0 bodů a web nebyl testován.
 3. Webové stránky, které získaly alespoň 91 bodů ze základní úrovně, byly otestovány dle pravidel střední úrovně přístupnosti. Webové stránky, které získaly alespoň 9 bodů za střední úroveň přístupnosti, byly otestovány dle pravidel nejvyšší úrovně přístupnosti.

Celkový počet bodů byl poté spočítán tak, že body získané za základní úroveň tvořily 70% celkového hodnocení, body za střední úroveň 20% a body za nejvyšší úroveň 10%.

Výsledky hodnocení kritéria E

URL webu knihovny

body

http://www.kmp.plzen-city.cz/

10

http://www.knihovna.blansko.cz/

9

http://www.knihovna-cl.cz/

9

http:// www.knih-kt.cz/

9

http://www.mkdac.cz/

8

http://www.knihovna-skutec.cz/

8

http://www.knihovna-uo.cz/knihovna/newindex.html

8

http://www.tripcar.net/dchabry/knihovna/

6

http://www.svkhk.cz/

6

http://www.knihovna-litvinov.cz/

6

http://www.knihovna-police.cz/

6

http:// www.knihovna.rosice.cz/

6

http://knihovna.ub.cz/

6

http://urbanice.cz/knihovna/

6

http://www.velkajesenice.cz/knihovna/

6

http://www.praha-bechovice.cz/knihovna/

5

http://www.kjm.cz/

5

http://www.kulturabreznice.cz/

5

http://www.knihovna.mestojablonec.cz/

5

http://knihovna.jicin.cz/

5

http://www.knihkrnov.cz/

5

http://www.mkl.cz/

5

http://www.okpb.cz

5

http://lib.natur.cuni.cz/BIBLIO/index.php

5

http://www.kjd.pb.cz

5

http://knihovna.ceska-trebova.cz/

4

http://www.kdk.cz/mk

4

http://www.kmo.cz/

4

http://www.mlp.cz

4

http://www.mvk.cz/

4

http://www.knihovna.ctesin.cz/

3

http://www.mkkl.cz/

0

http:// www.obecmokre.cz

0

http:// www.knihovna.munovapaka.cz

0

http://knihovna.mestoplesna.cz/

0

http://www.knihovna.utb.cz/

0

http://www.knih-trinec.cz/

0

Nominace na cenu za nejlepší bezbariérový web

Cenu za nejlepší bezbariérový web navrhujeme udělit webu Knihovny města Plzně (http://www.kmp.plzen-city.cz).

Soupis pravidel Metodiky Blind Friendly Web 2.3

Základní úroveň přístupnosti

 • Grafické objekty, které slouží k ovládání stránky, mají definovanou textovou alternativu. (Odpovídá pravidlu 1 z Pravidel MI ČR)
 • Informace, sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů, kaskádových stylů, obrázků a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků. (Odpovídá pravidlu 2 z Pravidel MI ČR)
 • Všechny tabulky dávají smysl čtené po řádcích. (Odpovídá pravidlu 37 z Pravidel MI ČR)
 • Klikací mapy jsou vytvořeny tak, že jsou přístupné pro zrakově postižené. (Odpovídá pravidlu 30 z Pravidel MI ČR)
 • Obsah WWW stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek. (Odpovídá pravidlu 7 z Pravidel MI ČR)
 • Rámy jsou vytvořeny tak, že jsou přístupné pro zrakově postižené. (Odpovídá pravidlům 11 a 26 z Pravidel MI ČR)
 • Označení každého odkazu výstižně popisuje jeho cíl i bez okolního kontextu. (Odpovídá pravidlu 27 z Pravidel MI ČR)
 • Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení. (Odpovídá pravidlu 3 z Pravidel MI ČR)
 • Barvy popředí a pozadí jsou dostatečně kontrastní. Na pozadí není použit vzorek, který snižuje čitelnost. (Odpovídá pravidlu 4 z Pravidel MI ČR)
 • Předpisy určující velikost písma nepoužívají absolutní jednotky. (Odpovídá pravidlu 5 z Pravidel MI ČR)
 • Kód webových stránek odpovídá nějaké zveřejněné finální specifikaci jazyka HTML či XHTML. Neobsahuje syntaktické chyby, které je správce webových stránek schopen odstranit. (Odpovídá pravidlu 32 z Pravidel MI ČR)
 • Na webové stránce nebliká nic rychleji než jednou za sekundu. (Odpovídá pravidlu 10 z Pravidel MI ČR)
 • Prvky tvořící nadpisy a seznamy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu. Prvky, které netvoří nadpisy či seznamy, naopak ve zdrojovém kódu takto vyznačeny nejsou. (Odpovídá pravidlu 34 z Pravidel MI ČR)
 • Každý formulářový prvek má přiřazen výstižný nadpis. (Odpovídá pravidlu 25 z Pravidel MI ČR)

Střední úroveň přístupnosti

 • Všechny netextové prvky nesoucí významové sdělení mají textovou alternativu. (Odpovídá pravidlu 1 z Pravidel MI ČR)
 • Webová stránka uvádí své hlavní sdělení na svém začátku. (Odpovídá pravidlu 15 z Pravidel MI ČR)
 • Každá webová stránka má smysluplný název, vystihující její obsah. (Odpovídá pravidlu 19 z Pravidel MI ČR)
 • Uživatel je předem jasně upozorněn, když odkaz vede na obsah jiného typu, než je webová stránka. Takový odkaz je doplněn sdělením o typu a velikosti cílového souboru. (Odpovídá pravidlu 31 z Pravidel MI ČR)
 • Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem upozorněn. (Odpovídá pravidlu 9 z Pravidel MI ČR)

Nejvyšší úroveň přístupnosti

 • Důležité navigační prvky mají přiřazenu horkou klávesu.
 • Dokumenty, které jsou na webu v jiných formátech než HTML, jsou přístupné i v tomto formátu. (Odpovídá pravidlu 17 z Pravidel MI ČR)
 • Tabulky jsou zrakově postiženým lépe zpřístupněny. (Odpovídá pravidlu 36 z Pravidel MI ČR)
 • ASCII art, zkratky a smajlíky jsou zrakově postiženým zpřístupněny.
 • Z každé stránky webu vede odkaz na prohlášení, vymezující míru přístupnosti a obsahující popis ovládání webu. (Odpovídá pravidlu 18 z Pravidel MI ČR)
 • V textu je vyznačena změna použitého jazyka.

Co nás potěšilo

 • 15 soutěžních webů získalo za přístupnost alespoň 6 bodů;
 • oproti loňskému ročníku se výrazně snížil počet webů, které obdržely za přístupnost 0 bodů (6 oproti loňským 15);
 • snížil se počet pravidel, které dělají webmasterům problémy - nejméně bodů získaly weby za pravidla 11, 13 a 14.

Hodnocení přístupnosti pro návštěvníky se zrakovým postižením zpracoval Radek Pavlíček

1Hranice devíti bodů byla zvolena proto, aby do dalšího testování postoupily pouze weby, které neobsahují závažné prohřešky proti přístupnosti a které se současně blíží základní úrovni přístupnosti. Při provedení základního testu na žádost (www.blindfriendly.cz/testovani-webovych-stranek.php#zakladni-test) vyžadujeme pro zařazení do katalogu 100% splnění všech kritérií základní úrovně.


Tisková zpráva - Biblioweb 2006

7. ročník soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven

Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2006

Letos po sedmé organizoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) soutěž BIBLIOWEB o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Ve dnech 20.2.2006 až 13.3.2006 zhodnotila odborná porota ve složení ing. Aleš Brožek ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (předseda poroty), RNDr. Hana Bubeníčková z Metodického centra informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Brně, ing. Václav Šubrt z Centra informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze a mgr. Jindřich Pilař z Národní knihovny České republiky webové stránky 37 veřejných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže BIBLIOWEB. Jedním až deseti body byla hodnocena kvalita obsahu stránek, aktuálnost, design stránek, možnosti komunikace stránek s uživatelem, přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené uživatele a písemná koncepce webu. Maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 60, celkem tedy mohla knihovna získat až 240 bodů. Podrobné hodnocení viz http://skip.nkp.cz/akcBMIbweb06.htm   V kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 35 tisíc obyvatel zvítězila Knihovna města Plzně, na druhém místě se umístila Městská knihovna v České Lípě a na třetím Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové. V kategorii knihoven v obcích od 15 tisíc obyvatel do 35 tisíc obyvatel si vítězství odnesla již popáté za sebou Městská knihovna v Ústí nad Orlicí před Městskou knihovnou v Litvínově a Městskou knihovnou v České Třebové. V kategorii knihoven v obcích do 15 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější Městská knihovna Dačice před Městskou knihovnou Skuteč a Městskou knihovnou Rosice. Celkové pořadí opět výrazně ovlivnilo kritérium, jímž se zjišťovalo, zda jsou stránky přístupné pro těžce zrakově postižené.   Metodické centrum informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR vyhodnotilo jako nejlepší webové stránky Knihovny města Plzně, která získala ocenění Blind Friedly Web.   Letos podruhé hodnotila stránky soutěžících knihoven i laická veřejnost, která měla možnost hlasovat prostřednictvím webových stránek. Prvenství si v této kategorii odnesla Městská knihovna Česká Třebová.

Vítězné knihovny získají jako odměnu roční přístup do encyklopedické databáze COTO.JE http://www.coto.je/ od společnosti AION CS s.r.o. Knihovna města Plzně získá za přístupný web pro zrakově postižené šestiměsíční přístup do databází České tiskové kanceláře http://www.ctk.cz/ .

Ocenění vítězným knihovnám předala na konferenci ISSS 2006 v Hradci Králové ministryně informatiky Dana Bérová.   Podrobné výsledky soutěže jsou k dispozici na http://skip.nkp.cz/akcBMIbweb06.htm   Aleš Brožek

Kontakt:

Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna, tel. 475 200 045, brozeka@svkul.cz

3.4.2006


Podmínky soutěže

V rámci akce Březen - měsíc Internetu vyhlašuje SKIP sedmý ročník soutěže o nejlepší knihovnické www stránky. Ve své kategorii budou soutěžit odborné knihovny (knihovny vysokých škol, ústavů aj.). Další kategorie bude pro knihovny zřizované obcí, městem nebo krajem.
Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Z toho důvodu budou hodnoceny stránky knihovny jako celek.

Vyhodnocení soutěže
 • Předsednictvo SKIP jmenuje odbornou porotu tvořenou knihovníky a automatizátory z veřejných a akademických knihoven a institucí, která stránky vyhodnotí podle následujících kritérií:
  • Kvalita obsahu stránek (šíře nabídky služeb knihovny propagovaných webovými stránkami, zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na stránkách odborných knihoven, nabídka informací o veřejné správě na stránkách veřejných knihoven)
  • Aktuálnost.
  • Design stránek (grafické zpracování,navigace aj.).
  • Zda stránky odpovídají poslání knihovny a umožňují komunikaci s uživatelem.
  • Zda jsou přístupné pro těžce zrakově postižené uživatele podle Best practice - Pravidel pro tvorbu přístupného webu http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1588
  • Zda má knihovna zpracovánu písemnou koncepci webu a jakou má představu o budoucnosti svého webu
 • Každé z kritérií bude ohodnoceno body 1 - 10 (10 = nejlepší).
 • Stránky, které mají přímý vztah k některému členu odborné poroty, nebudou jím hodnoceny a připočítá se jim průměrný počet bodů přiřazených stránkám od ostatních členů poroty .
 • Hlavní cena bude udělena soutěžícímu se stránkou s nejvyšším celkovým součtem bodů za uvedených šest kritérií.
 • V případě stejného počtu bodů rozhoduje odborná porota.
 • V případě většího počtu soutěžících budou vytvořeny kategorie podle počtu obyvatel ve městě, kde působí knihovna.
 • Porota zároveň navrhne jednu knihovnu na zvláštní cenu "nejlepší bezbariérový web knihovny".
 • Stránky bude moci opět posuzovat laická veřejnost na adrese, která bude aktivní v období, kdy bude stránky hodnotit porota.
Termíny
 • Knihovny vyjádří zájem o účast v soutěži zasláním přihlášky, ve které uvedou url stránek, které přihlašují do soutěže, a písemné koncepce webu (stručný text obsahující informace o cíli a poslání webu, komu je web určen, zda je zařazen mezi jiné nástroje komunikace s uživateli, jak je organizován a spravován a jaké jsou představy o jeho budoucnosti) na adresu brozeka@svkul.cz do 19. února 2006.
 • Základní podmínkou účasti knihovny v soutěži BIBLIOWEB je, aby knihovna měla zaregistrovány své akce k Březnu - měsíci internetu na http://www.stk.cz/skip/BMI/BMI_2006.html
 • Porota stránky vyhodnotí ve dnech od 20.2.2006 do 12.3.2006 Hodnocení se vztahuje na stav v době posuzování.
 • Knihovny přihlášené do soutěže nesmí v období od od 20.2.2006 do 12.3.2006 provádět úpravy svých webových stránek s výjimkou běžných aktualizací.
 • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ISSS 2006 http://www.isss.cz/ (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové dne 3. dubna 2006, kde budou také předány ceny soutěže o nejlepší internetovou stránku obce "Zlatý erb" a ocenění "Český zavináč".
 • Změny vyhrazeny.

Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2005
Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2004
Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2003
Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2002
Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2001
Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2000

18.04.2006

SKIP


Dotazník k účasti knihovny v BMI 2006
Noc s Andersenem
Letáky k BMI ke stažení (.pdf, 803 kB; .pdf, 886 kB - Vzor individualizovaného letáku); Leták v InDesignu (.zip, 3 MB)
Loga BMI v různých formátech ke stažení (.zip, 656 kB)
Mediální partner
Ikaros