BMI 2005      

BMI 2005
BMI 2004
BMI 2003
BMI 2002
BMI 2001
BMI 2000
BMI 1999

 
             

Biblioweb

BIBLIOWEB 2005
Soutěž o nejlepší knihovnickou prezentaci na Internetu

Výsledky soutěže Biblioweb 2005

Fotografie z vyhlašování výsledků

Ve dnech 21.2.2005 až 13.3.2005 zhodnotila odborná porota ve složení ing. Aleš Brožek ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (předseda poroty), RNDr. Hana Bubeníčková z Metodického centra informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Brně, ing. Václav Šubrta z Centra informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze a mgr. Jindřich Pilař z Národní knihovny České republiky webové stránky 33 veřejných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže Biblioweb. Jedním až deseti body byla hodnocena kvalita obsahu stránek, aktuálnost, design stránek, možnosti komunikace stránek s uživatelem, přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené uživatele a písemná koncepce webu. Maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 60, celkem tedy mohla knihovna získat až 240 bodů. Vzhledem k tomu, že letos soutěžila i Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, její stránky nehodnotil předseda poroty a připočetl se jim v souladu s bodem 3 Pravidel soutěže průměrný počet bodů přiřazených jejím stránkám od ostatních členů poroty.

Pořadí knihoven uvádí tabulka č. 1.

V kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 75 tisíc obyvatel zvítězila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně před Ústřední knihovnou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Na třetím místě v této kategorii skončily se stejným počtem bodů dvě knihovny: Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích a Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové.

V kategorii knihoven v obcích od 20 tisíc obyvatel do 75 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější Městská knihovna v České Lípě před Městskou knihovnou v Klatovech a Knihovnou Petra Bezruče v Opavě.

V kategorii knihoven v obcích do 20 tisíc obyvatel si vítězství odnesla již počtvrté za sebou Městská knihovna v Ústí nad Orlicí před Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm a Městskou knihovnou v Jičíně.

Celkové pořadí opět výrazně ovlivnilo kritérium, jímž se zjišťovalo, zda jsou stránky přístupné pro těžce zrakově postižené. Výsledky poskytnuté Metodickým centrem informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR uvádí tabulka č. 2. Maximum 10 bodů (respektive 40 bodů, protože tímto hodnocením se řídili všichni 4 členové poroty) bylo přiděleno pouze dvěma knihovnám: Městské knihovně v Blansku a Městské knihovně v České Lípě. Pořadí těchto knihoven (1. Blansko, 2. Česká Lípa) určili ve svém uživatelském testu vybraní zrakově postižení uživatelé. Letos poprvé hodnotila stránky soutěžících knihoven i laická veřejnost. Výsledky uvádí tabulka 3.

V roce 2005 získaly cenu Biblioweb za nejlepší webovou prezentaci tyto knihovny:

Městská knihovna Ústí nad Orlicí
http://www.knihovna-uo.cz/
Kategorie měst do 20 000 obyvatel

Městská knihovna Česká Lípa
http://www.knihovna-cl.cz/
Kategorie měst 20 000 - 75 000 obyvatel

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně
http://www.kfbz.cz/
Kategorie měst nad 75 000 obyvatel a odborných knihoven

Městská knihovna Blansko
http://www.knihovna.blansko.cz/
Blind Friendly Web - zvláštní cena za přístupnost pro zrakově postižené

Městská knihovna Znojmo
http://www.knihovnazn.cz/
Cena veřejnosti, viz hlasování na http://www.econlib.cz/biblioweb2005/vysledky.php

Oficiální předání cen se uskuteční na konferenci ISSS 2005 http://www.isss.cz/ dne 4. dubna 2005. Ceny předá Ministr informatiky Vladimír Mlynář. Oceněné knihovny získají od firmy LANGMaster www.langmaster.cz CD-ROM jazykových kurzů řady LANGMaster EXPRESS a interaktivní CD-ROM z digitální galerie umění od sdružení DigArt http://www.digart.cz/main.htm.

LANGMaster DigArt


Výsledky internetového hlasování soutěže Biblioweb 2005  
Knihovna Počet hlasů
Městská knihovna Znojmo 56
Městská knihovna v Jičíně 32
Městská knihovna Třeboň 23
Městská knihovna Klatovy 19
Městská knihovna Český Dub 17
Městská knihovna Rožnov p.R. 14
Masarykova veřejná knihovna Vsetín 13
Městská knihovna Klášterec nad Ohří 12
Knihovna Petra Bezruče v Opavě 8
Městská knihovna Český Těšín 7
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 7
Jihočeská vědecká knihovna České Budějovice 6
Ústřední knihovna Univerzity Tomáše Bati Zlín 6
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové 5
Knihovna Karla Hynka Máchy Litoměřice 4
Knihovna města Ostravy Ostrava 4
Ústav zeměd. a potrav. informací Praha 3
Městská knihovna Ústí n.Orlicí 3
Místní lidová knihovna Kostomlaty 2
Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár nad Sázavou 2
Městská knihovna Blansko 1
Městská knihovna Františkovy Lázně 1
SKKS Chomutov 1
Knihovna Vincence Priessnitze Jeseník 1
Regionální knihovna Karviná 1
Krajská knihovna v Pardubicích Pardubice 1
Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem 1
Obecní knihovna Velká Jesenice 1
Celkem hlasujících 251

Přehled přihlášených knihoven

Obec url
Blansko http://www.knihovna.blansko.cz
Brno http://www.fsps.muni.cz/~knihovna/
Česká Lípa http://www.knihovna-cl.cz/
České Budějovice http://www.cbvk.cz
Český Dub http://www.knihovna.cdub.cz
Český Těšín http://www.knihovna.ctesin.cz
Františkovy Lázně http://www.knihovnafl.org
Havířov http://www.knih-havirov.cz
Hradec Králové http://www.svkhk.cz
Chomutov http://www.skks.cz
Jeseník http://www.knihovna-jesenik.cz
Jičín http://knihovna.jicin.cz
Karviná http://www.rkka.cz
Klášterec nad Ohří http://www.knihovna.klasterecko.cz/
Klatovy http://www.knih-kt.cz
Kostomlaty http://mlkk.wz.cz/
Litoměřice http://www.ok-litomerice.cz
Moravské Budějovice http://www.mesto.mbudejovice.cz/knihovna
Opava http://www.okpb.cz
Ostrava http://www.kmo.cz
Pardubice http://www.knihovna-pardubice.cz
Praha http://www.agronavigator.cz/
Rožnov p.R. http://www.knir.cz
Třeboň http://www.knih-tb.cz
Uherské Hradiště http://www.knihovnabbb.cz
Ústí n.Orlicí http://www.knihovna-uo.cz
Ústí nad Labem http://www.svkul.cz
Velká Jesenice http://www.velkajesenice.cz/knihovna/index.html
Vsetín http://www.mvk.cz
Zlín http://www.kfbz.cz
Zlín http://www.knihovna.utb.cz
Znojmo http://www.knihovnazn.cz
Žďár nad Sázavou http://www.knihzdar.cz/

Podmínky soutěže

V rámci akce Březen - měsíc Internetu vyhlašuje SKIP šestý ročník soutěže o nejlepší knihovnické www stránky. Ve své kategorii budou soutěžit odborné knihovny (knihovny vysokých škol, ústavů aj.). Další kategorie bude pro knihovny zřizované obcí, městem nebo krajem.
Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Z toho důvodu budou hodnoceny stránky knihovny jako celek.

Vyhodnocení soutěže
 1. Předsednictvo SKIP jmenuje odbornou porotu tvořenou knihovníky a automatizátory z veřejných a akademických knihoven a institucí, která stránky vyhodnotí podle následujících kritérií:
  1. Kvalita obsahu stránek (šíře nabídky služeb knihovny propagovaných webovými stránkami, zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na stránkách odborných knihoven, nabídka informací o veřejné správě na stránkách veřejných knihoven)
  2. Aktuálnost.
  3. Design stránek (grafické zpracování,navigace aj.).
  4. Zda stránky odpovídají poslání knihovny a umožňují komunikaci s uživatelem.
  5. Zda jsou přístupné pro těžce zrakově postižené uživatele
  6. Zda má knihovna zpracovánu písemnou koncepci webu a jakou má představu o budoucnosti svého webu
 2. Každé z kritérií bude ohodnoceno body 1 - 10 (10 = nejlepší).
 3. Stránky, které mají přímý vztah k některému členu odborné poroty, nebudou jím hodnoceny a připočítá se jim průměrný počet bodů přiřazených stránkám od ostatních členů poroty .
 4. Hlavní cena bude udělena soutěžícímu se stránkou s nejvyšším celkovým součtem bodů za uvedených šest kritérií.
 5. V případě stejného počtu bodů rozhoduje odborná porota.
 6. V případě většího počtu soutěžících budou vytvořeny kategorie podle počtu obyvatel ve městě, kde působí knihovna.
 7. Porota zároveň navrhne jednu knihovnu na zvláštní cenu "nejlepší bezbariérový web knihovny".
Termíny
 1. Knihovny vyjádří zájem o účast v soutěži zasláním přihlášky a tentokrát i písemné koncepce webu (stručný text obsahující informace o cíli a poslání webu, komu je web určen, zda je zařazen mezi jiné nástroje komunikace s uživateli, jak je organizován a spravován a jaké jsou představy o jeho budoucnosti) na adresu brozeka@svkul.czdo 18. února 2005.
 2. Základní podmínkou účasti knihovny v soutěži BIBLIOWEB je, aby knihovna měla zaregistrovány své akce k Březnu - měsíci internetu na http://www.stk.cz/skip/BMI/BMI_2005.html
 3. Porota stránky vyhodnotí ve dnech od 21.2.2005 do 13.3.2005 Hodnocení se vztahuje na stav v době posuzování.
 4. Knihovny přihlášené do soutěže nesmí v období od od 21.2.2005 do 13.3.2005 provádět úpravy svých webových stránek s výjimkou běžných aktualizací.
 5. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ISSS 2005 http://www.isss.cz/ (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové dne 4. dubna 2005, kde budou také předány ceny soutěže o nejlepší internetovou stránku obce "Zlatý erb" a ocenění "Český zavináč".
 6. Změny vyhrazeny.

Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2004
Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2003
Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2002
Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2001
Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2000

 

SKIPDotazník k účasti knihovny v BMI 2005
Noc s Andersenem

Webík ´05

Plakát ke stažení (.doc, 537 kB)

Mediální partner
Ikaros