BMI 2008      

BMI 2008
BMI 2007
BMI 2006
BMI 2005
BMI 2004
BMI 2003
BMI 2002
BMI 2001
BMI 2000

 
             

Biblioweb

Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2008

Letos po deváté organizoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) ve spolupráci s Asociací krajů České republiky soutěž BIBLIOWEB o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Ve dnech 28.2.2008 až 16.3.2008 zhodnotila odborná porota ve složení Ing. Aleš Brožek ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (předseda poroty), RNDr. Hana Bubeníčková z Metodického centra informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Brně, Mgr. Andrea Fojtů z Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze a PhDr. Eva Marvanová z Národní knihovny ČR webové stránky 40 veřejných a odborných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže BIBLIOWEB.

Žádným až dvanácti body byla hodnocena kvalita obsahu stránek, design stránek a možnosti komunikace stránek s uživatelem. Za přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené uživatele (toto kritérium vyhodnotil Mgr. Radek Pavlíček z TyfloCentra Brno, o.p.s.) a za písemnou koncepci webu se mohlo získat 0 až 10 bodů a za aktuálnost 0 až 6 bodů. Maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 62, celkem tedy mohla knihovna získat až 248 bodů. Pro letošní ročník byla charakteristická účast knihoven v malých obcích, proto poprvé byla vytvořena kategorie pro obce, v nichž žije maximálně 5 000 obyvatel. Úroveň jejich stránek však zatím ještě pokulhávala za úrovní stránek větších knihoven. Podrobné hodnocení.

V kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel opět zvítězila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, na druhém místě se umístila Městská knihovna v Litvínově a na třetím Městská knihovna ve Valašském Meziříčí. V kategorii knihoven v obcích od 5 tisíc obyvatel do 25 tisíc obyvatel si vítězství odnesla Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě před Městskou knihovnou v České Třebové a Městskou knihovnou v Ústí nad Orlicí. V kategorii knihoven v obcích do 5 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější Obecní knihovna v Kondraci před Městskou knihovnou v Pacově a Centrem celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových v Rožmitálu p. Třemšínem. Celkové pořadí opět výrazně ovlivnilo kritérium, jímž se zjišťovalo, zda jsou stránky přístupné pro těžce zrakově postižené.   Metodické centrum informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR vyhodnotilo jako nejlepší webové stránky Městské knihovny v Litvínově, která získala ocenění Blind Friedly Web.   Letos počtvrté hodnotila stránky soutěžících knihoven i laická veřejnost, která měla možnost hlasovat prostřednictvím webových stránek. Prvenství si v této kategorii odnesla Městská knihovna v České Třebové.

Ocenění vítězným knihovnám předal na konferenci ISSS 2008 v Hradci Králové hejtman Královéhradeckého kraje Ing. Pavel Bradík. Ceny pro vítězné knihovny věnovala Asociace krajů ČR.  

Ing. Aleš Brožek
7.4.2008


Podrobnosti o soutěži: kontakt: Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna, tel. 475 200 045, brozeka@svkul.cz

Pořadí Název knihovny Obec Celk. součet Kategorie

1.

Krajská knihovna Františka Bartoše

Zlín

206,0

3

2.

Městská knihovna

Litvínov

195,5

3

3.

Krajská knihovna Vysočiny

Havlíčkův Brod

191,5

2

4.

Městská knihovna

Česká Třebová

189,0

2

5.

Městská knihovna

Ústí n.O.

185,5

2

6.

Městská knihovna

Dačice

181,5

2

7.

Městská knihovna

Valašské Meziříčí

169,0

3

8.

Městská knihovna

Znojmo

168,5

3

9.

Knihovna města Ostravy

Ostrava

163,5

3

10.

Městská knihovna

Rožnov p. Radh.

160,0

2

11.

Knihovna Kromerizska

Kroměříž

159,5

3

12.-13.

Městská knihovna

Frýdek-Místek

159,0

3

12.-13.

Obecní knihovna

Kondrac

159,0

1

14.

Knihovna P. Bezruče

Opava

156,0

3

15.

Městská knihovna

Přerov

154,5

3

16.

Městská knihovna

Rakovník

149,0

2

17.

Šmidingerova knihovna

Strakonice

145,0

2

18.

Městská knihovna

Rosice

144,0

2

19.

Městská knihovna

Pacov

141,0

1

20.

Knihovna Matěje Josefa Sychry

Žďár n.S.

140,5

2

21.-22.

Knihovna Karla Dvořáčka

Vyškov

139,5

2

21.-22.

Městská knihovna

Dobruška

139,5

2

23.-24.

Centrum celoživotního vzdělávání
s knihovnou manželů Tomanových

Rožmitál p. Tř.

139,0

1

23.-24.

Geografická knihovna
Přírodov. fakulty UK

Praha

139,0

3

25.

Městská knihovna

Lanškroun

138,0

2

26.

Místní lidová knihovna

Kostomlaty

136,5

1

27.

Městská knihovna

Nové Sedlo

135,5

1

28.

Masarykova veřejná knihovna

Vsetín

131,5

3

29.

Obecní knihovna

Bory

125,5

1

30.

Obecní knihovna

Mokré

123,0

1

31.

Městská knihovna

Krnov

118,5

3

32.-33.

Městská knihovna

Cvikov

118,0

1

32.-33.

Obecní knihovna

Žíželeves

118,0

1

34.

Obecní knihovna

Staříč

114,0

1

35.

Městská knihovna

Valašské Klobouky

109,5

2

36.

Městská knihovna

Louny

108,0

2

37.

Obecní knihovna

Jinačovice

100,0

1

38.

Městská knihovna

Velešín

98,0

1

39.

Městská knihovna

Hanušovice

89,0

1

40.

Městské kulturní zařízení

Březnice

89,0

1

Kategorie 1 - knihovny v obcích s počtem obyvatel do 5 000, kategorie 2 - knihovny v obcích, kde žije 5 001 až 25 000 obyvatel,
Kategorie 3  - specializované knihovny a knihovny v obcích nad 25 000 obyvatel

Výsledky internetového hlasování Biblioweb 2008
(Celkový počet hlasujících: 1435)

1. Městská knihovna Česká Třebová 311
2. Městská knihovna Litvínov 118
3. Městská knihovna Rosice 113
4. Městská knihovna Rakovník 101
5. Obecní knihovna Mokré 80
6. Obecní knihovna Jinačovice 71
7. Místní lidová knihovna Kostomlaty 70
8.-9. Obecní knihovna Kondrac 56
8.-9. Městská knihovna Nové Sedlo 56
10. Knihovna P. Bezruče Opava 49
11. Knihovna města Ostravy Ostrava 45
12. Městská knihovna Dobruška 43
13. Městská knihovna Valašské Klobouky 36
14. Městská knihovna Přerov 32
15. Knihovna Kroměřížska Kroměříž 31
16. Geografická knihovna PřF UK Praha 29
17. Šmidingerova knihovna Strakonice 23
18.-19. Městská knihovna Ústí n.O. 20
18.-19. Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín 20
20. Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě 17
21. Městská knihovna Pacov 15
22.-23. Městská knihovna Frýdek-Místek 12
22.-23. Městská knihovna Znojmo 12
24. Městské kulturní zařízení Březnice 11
25.-27. Městská knihovna Louny 10
25.-27. Městská knihovna Valašské Meziříčí 10
25.-27. Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár n.S. 10
28. Městská knihovna Rožnov p. Radh. 7
29. Obecní knihovna Bory 6
30. Městská knihovna Krnov 5
31. Obecní knihovna Žíželeves 4
32. Městská knihovna Lanškroun 3
33.-34. Centrum celoživotního vzdělávání s knihovnou manželů Tomanových Rožmitál p. Tř. 2
33.-34. Obecní knihovna Staříč 2
35.-39. Městská knihovna Cvikov 1
35.-39. Městská knihovna Dačice 1
35.-39. Městská knihovna Hanušovice 1
35.-39. Masarykova veřejná knihovna Vsetín 1
35.-39. Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov 1
40. Městská knihovna Velešín 0

Hodnocení z hlediska přístupnosti pro návštěvníky s těžkým postižením zraku (.pdf, 45 kB)

Podmínky soutěže

V rámci akce Březen - měsíc Internetu vyhlašuje SKIP devátý ročník soutěže o nejlepší knihovnické www stránky. Soutěž se opět uskuteční pod záštitou Asociace krajů České republiky  http://www.asociacekraju.cz/. Ve své kategorii budou soutěžit odborné knihovny (knihovny vysokých škol, ústavů aj.). Další kategorie bude pro knihovny zřizované obcí, městem nebo krajem.
Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Z toho důvodu budou hodnoceny stránky knihovny jako celek.

Vyhodnocení soutěže

 1. Předsednictvo SKIP jmenuje odbornou porotu tvořenou knihovníky a automatizátory z veřejných a akademických knihoven a institucí, která stránky vyhodnotí podle následujících kritérií:

  1. Kvalita obsahu stránek (šíře nabídky služeb knihovny propagovaných webovými stránkami, zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na stránkách odborných knihoven, nabídka informací o veřejné správě na stránkách veřejných knihoven)
  2. Aktuálnost.
  3. Design stránek (grafické zpracování,navigace aj.).
  4. Zda stránky odpovídají poslání knihovny a umožňují komunikaci s uživatelem.
  5. Zda jsou přístupné pro těžce zrakově postižené uživatele podle Best practice - Pravidel pro tvorbu přístupného webu http://www.pravidla-pristupnosti.cz/
  6. Zda má knihovna zpracovánu písemnou koncepci webu a jakou má představu o budoucnosti svého webu
 1. Kritéria a, c a d budou ohodnocena 0 až 12 body, kritéria e a f 0 až 10 body a kritérium b 0 až 6 body.
 2. Stránky, které mají přímý vztah k některému členu odborné poroty, nebudou jím hodnoceny a připočítá se jim průměrný počet bodů přiřazených stránkám od ostatních členů poroty .
 3. Hlavní cena bude udělena soutěžícímu se stránkou s nejvyšším celkovým součtem bodů za uvedených šest kritérií.
 4. V případě stejného počtu bodů rozhoduje odborná porota.
 5. V případě většího počtu soutěžících budou vytvořeny kategorie podle počtu obyvatel ve městě, kde působí knihovna.
 6. Porota zároveň navrhne jednu knihovnu na zvláštní cenu "nejlepší bezbariérový web knihovny".
 7. Stránky bude moci opět posuzovat laická veřejnost na adrese, která bude aktivní v období, kdy bude stránky hodnotit porota.
 8. Odborná porota v roce 2008: Ing. Aleš Brožek ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (předseda poroty), RNDr. Hana Bubeníčková z Metodického centra informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Brně, Mgr. Andrea Fojtů z Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy, PhDr. Eva Marvanová z Národní knihovny ČR a Mgr. Radek Pavlíček z TyfloCentra Brno, o.p.s.

Termíny

 1. Knihovny vyjádří zájem o účast v soutěži zasláním přihlášky, ve které uvedou url stránek, a  písemné koncepce webu (stručný text obsahující informace o cíli a poslání webu, komu je web určen, zda je zařazen mezi jiné nástroje komunikace s uživateli, jak je organizován a spravován a jaké jsou představy o jeho budoucnosti) na adresu brozeka@svkul.cz do 24. února 2008.
 2. Základní podmínkou účasti knihovny v soutěži BIBLIOWEB je, aby knihovna měla zaregistrovány své akce k Březnu - měsíci internetu na http://www.stk.cz/skip/BMI/BMI_2008.html
 3. Porota stránky vyhodnotí ve dnech od 25.2.2008 do 16.3.2008 Hodnocení se vztahuje na stav v době posuzování.
 4. Knihovny přihlášené do soutěže nesmí v období od  25.2.2008 do 16.3.2008 provádět úpravy svých webových stránek s výjimkou běžných aktualizací.
 5. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ISSS 2008 http://www.isss.cz/ (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové dne 7. dubna 2008, kde budou také předány ceny soutěže o nejlepší internetovou stránku obce "Zlatý erb" a ocenění "Český zavináč". Ceny do soutěže poskytuje Asociace krajů ČR.
 6. Změny vyhrazeny.

PhDr. Vít Richter
předseda SKIP

Březen - měsíc Internetu 2007
Březen - měsíc Internetu 2006
Březen - měsíc Internetu 2005
Březen - měsíc Internetu 2004
Březen - měsíc Internetu 2003
Březen - měsíc Internetu 2002
Březen - měsíc Internetu 2001
Březen - měsíc Internetu 2000

15.04.2008

SKIP


Dotazník k účasti knihovny v BMI 2008
Loga BMI v různých formátech ke stažení (.zip, 656 kB)
Noc s Andersenem 2008

Záštita soutěže

Asociace krajů ČR

Mediální partner

Ikaros