BMI 2007      

BMI 2007
BMI 2006
BMI 2005
BMI 2004
BMI 2003
BMI 2002
BMI 2001
BMI 2000

 
             

Biblioweb


Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2007

Letos po osmé - poprvé pod záštitou Asociace krajů České republiky - organizoval Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP) soutěž BIBLIOWEB o nejlepší webovou prezentaci knihovny. Ve dnech 19.2.2007 až 12.3.2007 zhodnotila odborná porota ve složení Ing. Aleš Brožek ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (předseda poroty), RNDr. Hana Bubeníčková z Metodického centra informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Brně a Mgr. Andrea Fojtů z Ústavu výpočetní techniky Univerzity Karlovy v Praze webové stránky 24 veřejných a odborných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže BIBLIOWEB. Jedním až deseti body byla hodnocena kvalita obsahu stránek, aktuálnost, design stránek, možnosti komunikace stránek s uživatelem, přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené uživatele a písemná koncepce webu. Maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 60, celkem tedy mohla knihovna získat až 180 bodů.

Pro letošní ročník byla charakteristická účast knihoven v malých obcích, úroveň jejich stránek však zatím ještě pokulhávala za úrovní stránek větších knihoven. Podrobné hodnocení viz tabulka níže.

 • V kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 25 tisíc obyvatel zvítězila Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, na druhém místě se umístila Městská knihovna v Litvínově a na třetím Knihovna města Ostravy.

 • V kategorii knihoven v obcích od 10 tisíc obyvatel do 25 tisíc obyvatel si vítězství odnesla již pošesté za sebou Městská knihovna v Ústí nad Orlicí před Městskou knihovnou v České Třebové a Šmidingerovou knihovnou ve Strakonicích.

 • V kategorii knihoven v obcích do 10 tisíc obyvatel byla nejúspěšnější Místní knihovna Urbanice před Místní knihovnou Hlinsko a Městským muzeem a knihovnou Čáslav.

Celkové pořadí opět výrazně ovlivnilo kritérium, jímž se zjišťovalo, zda jsou stránky přístupné pro těžce zrakově postižené. Metodické centrum informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR vyhodnotilo jako nejlepší webové stránky Městské knihovny v Ústí nad Orlicí, která získala ocenění Blind Friedly Web.

Letos potřetí hodnotila stránky soutěžících knihoven i laická veřejnost, která měla možnost hlasovat prostřednictvím webových stránek. Prvenství si v této kategorii odnesla Městská knihovna v Jičíně.

Ocenění vítězným knihovnám předal na konferenci ISSS 2007 v Hradci Králové hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil.

Vítězné knihovny získaly jako odměnu digitální fotoaparát a další příslušenství, které věnovala Asociace krajů ČR.

Aleš Brožek
Kontakt: Ing. Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna, tel. 475 200 045, brozeka@svkul.cz

Název Obec url kategorie počet bodů
Krajská knihovna Františka Bartoše Zlín http://www.kfbz.cz 3 158
Městská knihovna Ústí n.O. http://www.knihovna-uo.cz/ 2 150
Městská knihovna Litvínov http://www.knihovna-litvinov.cz 3 142
Knihovna města Ostravy Ostrava http://www.kmo.cz/ 3 136,5
Městská knihovna Česká Třebová http://knihovna.ceska-trebova.cz/ 2 127,5
Knihovna Kromerizska Kroměříž http://www.knihkm.cz 3 121,5
Knihovna P. Bezruče Opava http://www.okpb.cz/ 3 119
Šmidingerova knihovna Strakonice http://www.knih-st.cz/ 2 113,5
Hospicové občanské sdružení Cesta domů Praha http://knihovna.cestadomu.cz/ 3 113,5
Masarykova veřejná knihovna Vsetín http://www.mvk.cz/ 3 113
Místní knihovna Urbanice http://www.urbanice.cz/knihovna/ 1 110
Knihovna Karla Dvořáčka Vyškov http://www.kkdvyskov.cz/ 2 109,5
Městská knihovna Louny http://www.mkl.cz 2 109,5
Městská knihovna Sokolov http://www.mksokolov.cz 2 109
Místní knihovna Hlinsko http://mkhlinsko.eu/ 1 108,5
Knihovna Matěje Josefa Sychry Žďár n.S. http://www.knihzdar.cz/ 2 103,5
Městská knihovna Jičín http://knihovna.jicin.cz 2 103,5
Městské muzeum a knihovna Čáslav http://www.muzeuma
knihovnacaslav
.wz.cz/Knihovna/index.htm
1 96,5
Městská knihovna Nová Paka http://www.knihovna.munovapaka.cz 1 90,5
Obecní knihovna Staříč http://www.obec-staric.cz/ 1 88
Městská knihovna Bělá nad Radbuzou http://www.
sumavanet.cz/knihovnabela
1 75,5
Obecní knihovna Mokré http://www.obecmokre.cz/knihovna 1 72
Městské kulturní zařízení Březnice http://www.kulturabreznice.cz/ 1 69
Městská knihovna Brumov-Bylnice http://www.cmail.cz/knihovna.brumov/ 1 67,5

Kategorie: 1 do 10 tisíc obyv, 2 od 10001 do 25000 obyv, 3 nad 25000 obyv

2.4.2007

Podmínky soutěže

V rámci akce Březen - měsíc Internetu vyhlašuje SKIP osmý ročník soutěže o nejlepší knihovnické www stránky. V tomto roce se soutěž poprvé uskuteční pod záštitou Asociace krajů České republiky http://www.asociacekraju.cz/. Ve své kategorii budou soutěžit odborné knihovny (knihovny vysokých škol, ústavů aj.). Další kategorie bude pro knihovny zřizované obcí, městem nebo krajem.
Cílem soutěže je udržovat kvalitu webových stránek knihoven na dostatečné úrovni, případně ji dále zvyšovat a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Z toho důvodu budou hodnoceny stránky knihovny jako celek.

Vyhodnocení soutěže
 • Předsednictvo SKIP jmenuje odbornou porotu tvořenou knihovníky a automatizátory z veřejných a akademických knihoven a institucí, která stránky vyhodnotí podle následujících kritérií:
  • Kvalita obsahu stránek (šíře nabídky služeb knihovny propagovaných webovými stránkami, zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na stránkách odborných knihoven, nabídka informací o veřejné správě na stránkách veřejných knihoven)
  • Aktuálnost.
  • Design stránek (grafické zpracování,navigace aj.).
  • Zda stránky odpovídají poslání knihovny a umožňují komunikaci s uživatelem.
  • Zda jsou přístupné pro těžce zrakově postižené uživatele podle Best practice - Pravidel pro tvorbu přístupného webu http://www.micr.cz/scripts/detail.php?id=1588
  • Zda má knihovna zpracovánu písemnou koncepci webu a jakou má představu o budoucnosti svého webu
 • Každé z kritérií bude ohodnoceno body 1 - 10 (10 = nejlepší).
 • Stránky, které mají přímý vztah k některému členu odborné poroty, nebudou jím hodnoceny a připočítá se jim průměrný počet bodů přiřazených stránkám od ostatních členů poroty.
 • Hlavní cena bude udělena soutěžícímu se stránkou s nejvyšším celkovým součtem bodů za uvedených šest kritérií.
 • V případě stejného počtu bodů rozhoduje odborná porota.
 • V případě většího počtu soutěžících budou vytvořeny kategorie podle počtu obyvatel ve městě, kde působí knihovna.
 • Vítěz každé kategorie získá cenu udělenou Asociací krajů ČR http://www.asociacekraju.cz/ - digitální fotoaparát v hodnotě 10 000,- Kč.
 • Porota zároveň navrhne jednu knihovnu na zvláštní cenu "nejlepší bezbariérový web knihovny".
 • Stránky bude moci opět posuzovat laická veřejnost na adrese, která bude aktivní v období, kdy bude stránky hodnotit porota.
Termíny
 • Knihovny vyjádří zájem o účast v soutěži zasláním přihlášky, ve které uvedou url stránek, a písemné koncepce webu (stručný text obsahující informace o cíli a poslání webu, komu je web určen, zda je zařazen mezi jiné nástroje komunikace s uživateli, jak je organizován a spravován a jaké jsou představy o jeho budoucnosti) na adresu brozeka@svkul.cz do 18. února 2007.
 • Základní podmínkou účasti knihovny v soutěži BIBLIOWEB je, aby knihovna měla zaregistrovány své akce k Březnu - měsíci internetu na http://www.stk.cz/skip/BMI/BMI_2007.html
 • Porota stránky vyhodnotí ve dnech od 19.2.2007 do 11.3.2007 Hodnocení se vztahuje na stav v době posuzování.
 • Knihovny přihlášené do soutěže nesmí v období od 19.2.2007 do 11.3.2007 provádět úpravy svých webových stránek s výjimkou běžných aktualizací.
 • Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ISSS 2007 http://www.isss.cz/ (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové dne 2. dubna 2007, kde budou také předány ceny soutěže o nejlepší internetovou stránku obce "Zlatý erb" a ocenění "Český zavináč".
 • Změny vyhrazeny.

 

Březen - měsíc Internetu 2006
Březen - měsíc Internetu 2005
Březen - měsíc Internetu 2004
Březen - měsíc Internetu 2003
Březen - měsíc Internetu 2002
Březen - měsíc Internetu 2001
Březen - měsíc Internetu 2000

02.04.2007

SKIP


Dotazník k účasti knihovny v BMI 2007
Biblioweb - internetové hlasování veřejnosti
Služby knihoven klientům se specifickými potřebami - zdravotně znevýhodnění
Noc s Andersenem
Internet - výhoda pro znevýhodněné: leták pro knihovny (.pdf, 580 kB)
Loga BMI v různých formátech ke stažení (.zip, 656 kB)

Záštita soutěže

Asociace krajů ČR


Mediální partner

Ikaros