BMI 2004      BMI 2004
BMI 2003
BMI 2002
BMI 2001
BMI 2000
BMI 1999

 
             

Biblioweb

BIBLIOWEB 2004
Soutěž o nejlepší knihovnickou prezentaci na Internetu

Výsledky soutěže Biblioweb 2004

Ve dnech 16. února až 7. března 2004 zhodnotila odborná porota ve složení ing. Aleš Brožek ze Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem (předseda poroty), RNDr. Hana Bubeníčková z Metodického centra informatiky Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Brně, ing.. Václav Šubrta z Centra informačních a knihovnických služeb VŠE v Praze a ing. Milan Talich, Ph. D., z Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech webové stránky 23 veřejných knihoven, které se přihlásily do letošního ročníku soutěže Biblioweb. Jedním až deseti body byla hodnocena kvalita obsahu stránek, aktuálnost, design stránek, možnosti komunikace stránek s uživatelem, přístupnost stránek pro těžce zrakově postižené uživatele a písemná koncepce webu. Maximum bodů od jednoho hodnotitele bylo 60, celkem tedy mohla knihovna získat až 240 bodů. Pořadí knihoven uvádí tabulka níže. V kategorii odborných knihoven a knihoven v obcích nad 20 tisíc obyvatel zvítězila Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové před chrudimskou a chomutovskou. V kategorii knihoven v obcích do 20 tisíc obyvatel si vítězství odnesla již potřetí za sebou Městská knihovna v Ústí nad Orlicí před Městskou knihovnou v Rožnově pod Radhoštěm a Místní knihovnou Urbanice. Celkové pořadí výrazně ovlivnilo kritérium, jímž se zjišťovalo, zda jsou stránky přístupné pro těžce zrakově postižené. Výsledky uvádí http://www.blindfriendly.cz/biblioweb2004.php. Jedině Středisko knihovnických a kulturních služeb v Chomutově splnilo aspoň základní úroveň přístupnosti podle pravidel Blind Friendly Web. Proto jeho zástupce společně se zástupci vítězných knihoven převezme dnes 29. března ve večerních hodinách na konferenci ISSS 2004 v Hradci Králové z rukou ministra informatiky ceny. Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové získá od firmy Anopress roční přístup do databáze TamTam, Městská knihovna v Ústí nad Orlicí získá přístup do tří databází České tiskové kanceláře (Biografie, Země světa a Česká republika) a Středisko knihovnických a kulturních služeb v Chomutově bude mít přístup do encyklopedické databáze COTO.JE, který poskytne firma Aion a Globe Internet.

Celkové pořadí
Název knihovny url Počet bodů
Městská knihovna v Ústí nad Orlicí http://www.knihovna-uo.cz/ 194
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové http://www.svkhk.cz 193,5
Městská knihovna Chrudim http://www.knihovna-cr.cz/ 193
Středisko knihovnických a kultur. služeb Chomutov http://www.skks.cz  189
Městská knihovna Klatovy http://www.knih-kt.cz/ 175
Městská knihovna Havířov http://www.knih-havirov.cz/ 173
Městská knihovna v Rožnově p. Radhoštěm http://www.knir.cz 171
Ústřední knihovna Fakulty sociálních studií, MU v Brně http://www.fss.muni.cz/knihovna/ 170,5
Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně http://www.kfbz.cz/index.htm 169,5
Knihovna města Olomouce http://www.ok-olomouc.cz/index.html 167,5
Místní knihovna Urbanice http://www.urbanice.cz/knihovna 166,5
Knihovna Jana Drdy v Příbrami http://www.kjd.pb.cz 165
Městská knihovna Hodonín http://www.knihovna-hod.cz/ 154,5
Masarykova veřejná knihovna Vsetin http://www.mvk.cz 153
Městská knihovna Bruntál http://www.mekbruntal.cz/ 149,5
Městská knihovna v Jičíně http://knihovna.jicin.cz 139
Regionální knihovna Karviná http://www.rkka.cz 138,5
Městská knihovna Lipník nad Bečvou http://www.mek-lipniknb.cz 138
Knihovna V. Štecha ve Slaném http://kvs.slansko.cz/ 130,5
Studijní a věd. knihovna Plzeňského kraje http://www.svkpl.cz/ 128,5
Knihovna v Novém Bydžově http://www.novybydzov.cz/knihovna/ 124
Obecní knihovna Křemže http://www.ckrumlov.cz/
cz1250/region/soucas/i_knihkr.htm
112,5
Městská knihovna Velešín http://www.velesin.cz/knihovna/index.html 98
Podmínky

V rámci akce Březen - měsíc Internetu vyhlašuje SKIP pátý ročník soutěže o nejlepší knihovnické www stránky. Ve své kategorii budou soutěžit odborné knihovny (knihovny vysokých škol, ústavů aj.). Další kategorie bude pro knihovny zřizované obcí, městem nebo krajským úřadem.

Cílem soutěže je zvýšit kvalitu webových stránek knihoven a dosáhnout, aby knihovnické www stránky sloužily jejich návštěvníkům jako spolehlivý zdroj informací o knihovnách i jejich službách a přilákaly je do nich. Z toho důvodu budou hodnoceny stránky knihovny jako celek.

Vyhodnocení soutěže

 1. Předsednictvo SKIP jmenuje odbornou porotu tvořenou knihovníky a automatizátory z veřejných a akademických knihoven a institucí, která stránky vyhodnotí podle následujících kritérií:
  1. Kvalita obsahu stránek (šíře nabídky služeb knihovny propagovaných webovými stránkami, zpřístupnění elektronických informačních zdrojů na stránkách odborných knihoven, nabídka informací o veřejné správě na stránkách veřejných knihoven)
  2. Aktuálnost.
  3. Design stránek (grafické zpracování,navigace aj.).
  4. Zda stránky odpovídají poslání knihovny a umožňují komunikaci s uživatelem.
  5. Zda jsou přístupné pro těžce zrakově postižené uživatele
  6. Zda má knihovna zpracovánu písemnou koncepci webu a jakou má představu o budoucnosti svého webu
 2. Každé z kritérií bude ohodnoceno body 1 - 10 (10 = nejlepší).
 3. Stránky, které mají přímý vztah k některému členu odborné poroty, nebudou jím hodnoceny a připočítá se jim průměrný počet bodů přiřazených stránkám od ostatních členů poroty .
 4. Hlavní cena bude udělena soutěžícímu se stránkou s nejvyšším celkovým součtem bodů za uvedených šest kritérií.
 5. V případě stejného počtu bodů rozhoduje odborná porota.
 6. V případě většího počtu soutěžících budou vytvořeny kategorie podle počtu obyvatel ve městě, kde působí knihovna.
 7. Porota zároveň navrhne jednu knihovnu na zvláštní cenu "nejlepší bezbariérový web knihovny".

Termíny

 1. Knihovny vyjádří zájem o účast v soutěži zasláním přihlášky a tentokrát i písemné koncepce webu (stručný text obsahující informace o cíli a poslání webu, komu je web určen, zda je zařazen mezi jiné nástroje komunikace s uživateli, jak je organizován a spravován a jaké jsou představy o jeho budoucnosti) na adresu brozeka@svkul.cz do 13. února 2004.
 2. Základní podmínkou účasti knihovny v soutěži BIBLIOWEB je, aby knihovna měla zaregistrovány své akce k Březnu - měsíci internetu na http://www.stk.cz/~svoboda/BMI/BMI_2004.html
 3. Porota stránky vyhodnotí ve dnech od 16.2.2004 do 7.3.2004 Hodnocení se vztahuje na stav v době posuzování.
 4. Knihovny přihlášené do soutěže nesmí v období od 16.2.2004 do 7.3.2004 provádět úpravy svých webových stránek s výjimkou běžných aktualizací.
 5. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne na konferenci ISSS 2004 http://www.isss.cz/ (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové dne 29. března 2004, kde budou také předány ceny soutěže o nejlepší internetovou stránku obce "Zlatý erb" a ocenění "Český zavináč".
 6. Změny vyhrazeny.

Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2003
Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2002
Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2001
Výsledky soutěže BIBLIOWEB 2000

 

SKIP

Dotazník k účasti knihovny v BMI 2004

Webík 2004

Noc v knihovně 2004

Plakát ke stažení (.doc, 537 kB)

Loga BMI v různých formátech ke stažení (.zip, 656 kB)

Knihovny v BMI 2004 (.ppt)

Mediální partner
Ikaros