BMI 2008      

BMI 2008
BMI 2007
BMI 2006
BMI 2005
BMI 2004
BMI 2003
BMI 2002
BMI 2001
BMI 2000

 
             

Tiskové zprávy k BMI ´08 ke stažení

Výzva k účasti na aktivitách 11. ročníku akce Březen - měsíc Internetu (BMI)

Registrace akcí k BMI nejpozději do 20. února 2008!

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR se obrací na knihovny a jejich pracovníky s výzvou k účasti na aktivitách 11. ročníku akce Březen - měsíc Internetu (BMI) http://www.brezen.cz/, kterou v roce 2008 opět vyhlašuje a organizuje sdružení BMI.

BMI nabízí mediální podporu aktivit knihoven prostřednictvím svých mediálních partnerů a ostatních médií a rovněž tiskovými zprávami na svém serveru. V minulém ročníku zaznamenaly akce knihoven velkou odezvu, například o Noci s Andersenem bylo podle monitoringu BMI (zcela jistě ne úplného) zveřejněno 428 příspěvků, o soutěži Biblioweb 67 příspěvků.

Velmi příznivý ohlas na veřejnosti i v médiích mělo motto minulého ročníku, proto se organizátoři rozhodli neměnit je a tudíž  jedenáctý ročník Března - měsíce internetu bude mít stejné motto:  "Internet - výhoda pro znevýhodněné".

Jeho cílem je upozornit na význam, který má nebo může mít internet pro znevýhodněné skupiny obyvatel, jako jsou zejména lidé se zdravotním postižením, senioři, matky na mateřské dovolené, nezaměstnaní.
Knihovny vloni v duchu motta Internet - výhoda pro znevýhodněné připravily 159 akcí pro seniory, 141 pro matky s dětmi, 57 pro zdravotně postižené a 61 pro nezaměstnané. Věříme, že i letos dokáží vhodným způsobem oslovit tyto znevýhodněné skupiny, ale třeba i Romy či národnostní menšiny, se kterými některé rovněž pracují.

BMI sdružení připraví  leták formátu A4, který bude distribuován prostřednictvím SKIP do všech knihoven zapojených do Března - měsíce internetu, aby jej mohli dostat účastníci březnových akcí. Leták bude obsahovat stručné informace o vybraných webech zaměřených na zmíněné skupiny obyvatel. Při instruktážích by bylo žádoucí přednostně se věnovat těmto stránkám.

Je možné využít Března - měsíce Internetu také k upozornění dětských čtenářů na rizika spojená s používáním internetu. Všem zájemcům můžeme dodat brožurku Bezpečný Internet s Disneyovými ilustracemi, kterou máme k dispozici ve velkém množství a která zábavnou a srozumitelnou formou popisuje, s jakými nástrahami se děti mohou na Internetu potkat.
Veškeré akce, které v rámci BMI budete uskutečňovat, přihlaste co nejdříve pomocí registračního formuláře na stránce: http://www.stk.cz/skip/BMI/BMI_2008.html .

Na webu BMI (www.brezen.cz) budou postupně zveřejňovány aktuální informace a přehledy všech akcí. Pokud je pro Vás obtížné v tak krátké době vymyslet zcela originální a novou akci, využijte pro inspiraci přehled aktivit knihoven k BMI v minulých letech. Mějte na paměti, že BMI je především mediální akce orientovaná na nejširší veřejnost, pro knihovny proto znamená zcela mimořádnou příležitost pro obsazení nabízeného prostoru i v renomovaných médiích. Nezapomínejte posílat zprávy o svých akcí časopisu Ikaros na redakce@ikaros.cz.

POZOR! NOVINKA! Protože v dávných dobách býval březen měsícem knihy a řada knihoven se na nás obrací se žádostí, abychom tuto tvář obnovili, přicházíme s novou iniciativou. Na knihovnách bude záležet, zda zůstane pouze u pokusu, či zda se nám podaří obnovit tradici.

Od 10. do 16. března vyhlašujeme Týden čtení. Po celý týden my se měly knihovny věnovat propagaci čtení a hlasitému čtení obecně. Děti mohou číst seniorům, babičky a dědečkové dětem. Číst mohou maminky, knihovnice, starostové, zkrátka kdo bude chtít. Číst se může ve vybrané hodiny (dny) nebo pořád. Může se číst  na pokračování, mohou se číst ukázky, může se číst z jednoho autora (v tom případě bychom doporučovali například Karla Čapka - má pro každého něco a letos kulaté výročí, které chceme podpořit kampaní ČČČ (Česko čte Čapka)), nebo z desítek autorů. Aktivita knihoven v tomto týdnu prokáže, jestli máme na to připravit mediální kampaň, která by březnu vracela jeho knižně-čtenářskou podobu, po které knihovny volají.
Registrace do Týdne čtení letos probíhá ještě v rámci formuláře k BMI, má v něm však svou samostatnou rubriku. Těšíme se na vaše/naše aktivity v Týdnu čtení!!!

PhDr. Vít Richter
předseda SKIP

Březen - měsíc Internetu 2007
Březen - měsíc Internetu 2006
Březen - měsíc Internetu 2005
Březen - měsíc Internetu 2004
Březen - měsíc Internetu 2003
Březen - měsíc Internetu 2002
Březen - měsíc Internetu 2001
Březen - měsíc Internetu 2000

07.04.2008

SKIP


Dotazník k účasti knihovny v BMI 2008
Loga BMI v různých formátech ke stažení (.zip, 656 kB)
Biblioweb 2008
Noc s Andersenem 2008
Mediální partner
Ikaros