BMI 2007      

BMI 2007
BMI 2006
BMI 2005
BMI 2004
BMI 2003
BMI 2002
BMI 2001
BMI 2000

 
             

Tiskové zprávy k BMI ´07 ke stažení

Výzva k účasti na aktivitách 10. ročníku akce Březen - měsíc Internetu (BMI)

Registrace akcí k BMI nejpozději do 20. února 2007!

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR se obrací na knihovny a jejich pracovníky s výzvou k účasti na aktivitách jubilejního 10. ročníku akce Březen - měsíc Internetu (BMI) http://www.brezen.cz/, kterou v roce 2007 opět vyhlašuje a organizuje sdružení BMI. BMI nabízí mediální podporu aktivit knihoven prostřednictvím svých mediálních partnerů a ostatních médií tiskovými zprávami na svém serveru.

Desátý ročník Března - měsíce internetu má motto:

"Internet - výhoda pro znevýhodněné"

Jeho cílem je upozornit na význam, který má nebo může mít internet pro znevýhodněné skupiny obyvatel, jako jsou zejména lidé se zdravotním postižením, senioři, matky na mateřské dovolené, nezaměstnaní, cizinci apod.

Mnohé knihovny s těmito skupinami systematicky pracují a i v minulosti pro ně připravovaly v rámci BMI program, takže by nemělo být problémem letos ještě zaměření na ně zvýraznit.

BMI sdružení připraví v průběhu února leták formátu A4, který bude distribuován prostřednictvím SKIP do všech knihoven zapojených do Března - měsíce internetu, aby jej mohli dostat účastníci březnových akcí. Leták bude obsahovat stručné informace o vybraných webech zaměřených na zmíněné skupiny obyvatel. Při instruktážích by bylo žádoucí přednostně se věnovat těmto stránkám.

V průběhu ledna 2007 uskuteční Národní knihovna průzkum zaměřený na aktivity knihoven se zdravotně postiženými. Průzkum proběhne pomocí webového formuláře.

Veškeré akce, které v rámci BMI budete uskutečňovat, přihlašte co nejdříve, ale nejpozději do 20. února, pomocí registračního formuláře na stránce: http://www.stk.cz/skip/BMI/BMI_2007.html .

Na webu BMI (www.brezen.cz) budou postupně zveřejňovány aktuální informace a přehledy všech akcí. Pokud je pro Vás obtížné v tak krátké době vymyslet zcela originální a novou akci, využijte pro inspiraci přehled aktivit knihoven k BMI v minulých letech. Mějte na paměti, že BMI je především mediální akce orientovaná na nejširší veřejnost, pro knihovny proto znamená zcela mimořádnou příležitost pro obsazení nabízeného prostoru i v renomovaných médiích. Nezapomínejte posílat zprávy o svých akcí časopisu Ikaros na redakce@ikaros.cz.

PhDr. Vít Richter
předseda SKIP

Březen - měsíc Internetu 2006
Březen - měsíc Internetu 2005
Březen - měsíc Internetu 2004
Březen - měsíc Internetu 2003
Březen - měsíc Internetu 2002
Březen - měsíc Internetu 2001
Březen - měsíc Internetu 2000

10.04.2007

SKIP


Dotazník k účasti knihovny v BMI 2007
Služby knihoven klientům se specifickými potřebami - zdravotně znevýhodnění
Biblioweb
Noc s Andersenem
Internet - výhoda pro znevýhodněné: leták pro knihovny (.pdf, 580 kB)

Loga BMI v různých formátech ke stažení (.zip, 656 kB)
Mediální partner
Ikaros