BMI 2005      

BMI 2005
BMI 2004
BMI 2003
BMI 2002
BMI 2001
BMI 2000
BMI 1999

 
             

Výzva k účasti na aktivitách 8. ročníku akce Březen - měsíc Internetu (BMI)

Tiskové zprávy o BMI 2005 ke staženíVážené kolegyně a kolegové,
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR se obrací na knihovny a jejich pracovníky s výzvou k účasti na aktivitách 8. ročníku akce Březen - měsíc Internetu (BMI) http://www.brezen.cz/, kterou v roce 2005 opět vyhlašuje a organizuje sdružení BMI. Stejně jako v minulých letech využijeme motto:

"Do knihovny na Internet - po Internetu do knihovny"

BMI nabízí mediální podporu aktivit knihoven prostřednictvím svých mediálních partnerů a ostatních médií tiskovými zprávami na svém serveru.

Doporučujeme orientovat akce na následující témata:

  • Knihovny jako garant rovnoprávného přístupu občanů k informacím a informačním sítím
  • Propagace Projektu internetizace knihoven a jeho možností pro provozovatele knihoven různých typů
  • Nabídka informačních zdrojů z oblasti státní správy a samosprávy prostřednictvím webových stránek knihoven, zprostředkování kontaktů na představitele státní zprávy a samosprávy
  • Kvalifikovaná podpora uživatelů při seznámení se s Internetem a jeho využívání v knihovnách
  • Zpřístupnění služeb knihoven prostřednictvím webových stránek
  • Služby knihoven pro různé sociální skupiny - děti, mládež, senioři, tělesně a zdravotně postižení apod.
  • Prezentace a propagace služeb knihoven na bázi elektronických informačních zdrojů různým skupinám uživatelů pro potřebu vzdělávání, výzkumu a vývoje i zájmových aktivit.

Veškeré akce, které v rámci BMI budete uskutečňovat, přihlašte co nejdříve pomocí registračního formuláře na stránce: http://www.stk.cz/skip/BMI/BMI_2005.html.

Informace o vašich akcích se stanou součástí přehledu aktivit knihoven k BMI, který vyjde jako zvláštní příloha Hospodářských novin v únoru. Pokud máte zájem být zahrnuti do tohoto přehledu, zaregistrujte své akce nejpozději do 10. února 2005.

Na webovské stránce BMI budou postupně zveřejňovány aktuální informace a přehledy všech akcí. Pokud je pro Vás obtížné v tak krátké době vymyslet zcela originální a novou akci, využijte pro inspiraci přehled aktivit knihoven k BMI v minulých letech. Mějte na paměti, že BMI je především mediální akce orientovaná na nejširší veřejnost, pro knihovny proto znamená zcela mimořádnou příležitost pro obsazení nabízeného prostoru i v renomovaných médiích. Nezapomínejte posílat zprávy o svých akcí časopisu Ikaros na redakce@ikaros.cz.

PhDr. Vít Richter
předseda SKIP

Březen - měsíc Internetu 2004
Březen - měsíc Internetu 2003
Březen - měsíc Internetu 2002
Březen - měsíc Internetu 2001
Březen - měsíc Internetu 2000

 

SKIPDotazník k účasti knihovny v BMI 2005
Biblioweb

Noc s Andersenem

Webík ´05

Plakát ke stažení (.doc, 537 kB)

Loga BMI v různých formátech ke stažení (.zip, 656 kB)

Mediální partner
Ikaros