SKIP VŠE

KNIHOVNY V PAVUČINĚ SPOLUPRÁCE
5. valná hromada SKIP
Jindřichův Hradec
24. - 26. června 2004

Jindřichův Hradec Městská knihovna Jindřichův Hradec

PROGRAM

Sponzoři a spolupracovníci
 

Knihovny v pavučině spolupráce

Program konference a 5. valné hromady SKIP
Jindřichův Hradec
Fakulta managementu VŠE v Praze
24. až 26. června 2004

Pořadatel: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Spolupořadatel: Fakulta managementu VŠE v Praze, Městská knihovna v Jindřichově Hradci
Záštita: město Jindřichův Hradec
Konference se koná s podporou dotace Ministerstva kultury ČR

Čtvrtek 24. června

V dopoledních hodinách je možné absolvovat exkurze do jindřichohradeckých knihoven: rekonstruovaná budova Městské knihovny, knihovna Fakulty managementu VŠE

9:00 - 13:00 hod.

Ubytování a registrace účastníků konference

13.00 - 17.00 hod.

Zahájení konference ve 13.00 hod.

 • PhDr. Vír Richter, předseda SKIP ČR
 • Ing. Karel Matoušek, starosta města Jindřichův Hradce
 • Prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc., děkan Fakulty managementu VŠE
 • Mgr. Milena Kodýmová, ředitelka Městské knihovny v Jindřichově Hradci
 • PhDr. Vír Richter, předseda SKIP ČR

Knihovny - vzdělávání - potenciál spolupráce
Jednání moderuje Mgr. Zlata Houšková, Národní knihovna ČR, Praha

 1. Knihovny a informační gramotnost obyvatel
  Ing. Dana Bérová, náměstkyně ministra informatiky
 2. Celostátní kooperace knihoven v SRN (.doc, 76 kB)
  Barbara Schleihagen, Německý svaz knihoven
 3. Francouzské knihovny: rozvoj sítě a územní aspekty (.rtf, 28 kB)
  Gilles Eboli, předseda Spolku francouzských knihovníků
 4. Zamyšlení nad spoluprací slovenských vědeckých a akademických knihoven (.ppt, 55 kB)
  PhDr. Daniela Gondová, předsedkyně Asociace knihoven SR
 5. Asociace vysokoškolských knihoven - kroky ke spolupráci (.ppt, 902 kB)
  PhDr. Barbora Ramajzlová, předsedkyně výkonného výboru Asociace knihoven vysokých škol ČR
 6. Veřejný internet v malých vesnických knihovnách z pohledu municipálního management (.doc, 143 kB)
  Mgr. Eliška Novotná, Fakulta managementu VŠE, Jindřichův Hradec
 7. Financování komunitních projektů (.ppt, 188 kB)
  Ing. Jana Krbová, Fakulta managementu VŠE, Jindřichův Hradec
 8. Rozvíjení rovných příležitostí a podpora zaměstnavatelnosti v jihočeském regionu s vazbou na vzdělávání a roli knihoven (.ppt, 63 kB)
  Ing. Jaroslava Sedláková, PhD., Fakulta managementu VŠE, Jindřichův Hradec

Pátek 25. června

8:30 - 13:00

Valná hromada SKIP
Jednání moderuje Mgr. Zlata Houšková, Národní knihovna ČR, Praha

Valná hromada je určena členům SKIP. Může se jí zúčastnit každý člen SKIP, a to i v případě, že se nezúčastní odborné konference. Podmínkou je registrace na http://skip.nkp.cz/valHro800/valReg.htm

 • Zahájení, schválení programu valné hromady, volba komisí
 • Zpráva o činnosti
 • Zpráva o hospodaření, zpráva dozorčí komise, diskuse ke zprávám
 • Představení kandidátů na funkce předsedy, členů VV, dozorčí komise, volby
 • Přestávka
 • Návrh na změnu stanov, diskuse
 • Návrh na výši a rozdělení členských příspěvků, diskuse
 • Návrh Programového prohlášení, diskuse
 • Kodex etiky českých knihovníků, diskuse
 • Vyhlášení výsledků voleb
 • Usnesení, závěr

Pro nečleny SKIP viz nabídka možností na http://skip.nkp.cz/valHro800/valProD.htm

Odpoledne: jednání v sekcích

14.00 - 17.00 hod.

1. sekce "Knihovny - informační technologie - spolupráce"
Jednání moderuje: Ing. Martin Svoboda, Státní technická knihovna, Praha

 1. Informační technologie - kulturní dědictví - virtuální instituce
  PhDr. Zdeněk Uhlíř, Národní knihovna ČR, Praha
 2. Jak dál v automatizaci malých knihoven - úvahy o možnostech a mezích rozvoje (.pdf, 119 kB)
  Ing. Petr Žabička, Moravská zemská knihovna v Brně - Tomáš Gec, Krajská knihovna Vysočiny Havlíčkův Brod
 3. Práce s různými informačními zdroji v jednotném informačním prostředí - sen všech knihoven (.ppt, 1,8 MB)
  Mgr. Jan Pokorný, Ústav výpočetní techniky Univerzity Karlovy, Praha
 4. Využití WWW jako efektivního informačního zdroje (.pdf, 650 kB)
  Ing. Jiří Jelínek, CSc., Fakulta managementu VŠE, Jindřichův Hradec
 5. Sdílená katalogizace monografií po pěti letech provozu (.ppt, 121 kB)
  Ing. Jiří Šilha, LANius, Tábor
 6. Možnosti knihovnických informačních systémů při sdílení záznamů
  Ing. Naděžda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia, Hodonín
 7. Možnosti konsorciálního zpřístupnění databází Ulrichsweb, Oxford Reference Online a elektronických knih z vydavatelství Gale (.ppt, 690 kB ), (.zip, 525 kB )
  PhDr. Filip Vojtášek, Albertina icome Praha
 8. Zpřístupňování českých elektronických informačních zdrojů
  PhDr. Hana Nová,Národní knihovna, Praha
 9. Přežití knihoven a knihovníků v konkurenci Internetu: vize nebo iluze? (.ppt, 286 kB)
  Ing. Vladimír Karen, Albertina icome Praha
14.00 - 17.00 hod.

2. sekce "Spolupráce knihoven v regionu"
Jednání moderuje: Mgr. Roman Giebisch, Vědecká knihovna, Olomouc

 1. Regionální funkce: nějak bylo, nějak bude!? (.ppt, 75 kB)
  Mgr. Ladislava Zemánková, Národní knihovna ČR, Praha
 2. Informace a spolupráce jako nutná součást rozvoje regionu (.ppt, 143 kB)
  PhDr. Bohumíra Jozífková, DEMA, Praha
 3. Spolupráce paměťových institucí v rámci Zlínského kraje (.ppt, 95 kB)
  Ing. Jan Kaňka, Krajská knihovna F.Bartoše, Zlín
 4. Bezpečnost a uchování knihovních fondů v knihovnách, muzeích a archivech
  PhDr. Františka Vrbenská, Národní knihovna ČR, Praha
 5. Role knihoven v koncepci rozvoje Olomouckého kraje
  Ing. Hana Študentová, Vědecká knihovna Olomouc
 6. Školní a veřejné knihovny - spolupráce v regionu (.ppt, 2 MB)
  Mgr. Jana Nejezchlebová, Moravská zemská knihovna, Brno
 7. Veřejné a odborné knihovny ve spolupráci v oblasti hudby
  Mgr. Helena Potůčková, Knihovna města Hradec Králové
 8. Přeshraniční spolupráce v Jindřichohradeckém regionu
  Jana Hladíková, Městská knihovna Jindřichův Hradec
14.00 - 17.00 hod.

3. sekce "Spolupráce knihoven v místě"
Jednání moderuje: Mgr. Jaroslava Štěrbová, Městská knihovna v Praze

 1. Spolupráce knihovny s ostatními subjekty v malém místě (Sepekov) (.doc, 30 kB)
  Marie Mikešová, Knihovna Sepekov
 2. LUKÁŠEK - spolupráce knihovny s ostatnímu subjekty v menším městě (Sedlčany) (.pps, 675 kB)
  Blanka Tauberová, Městská knihovna Sedlčany
 3. Spolupráce knihovny s ostatnímu subjekty ve velkém městě (Brno) (.ppt, 18 MB)
  Ing. Libuše Nivnická, Knihovna J. Mahena, Brno
 4. Spolupráce Úřadu práce s knihovnami
  Mgr. Alexandra Zajíčková, Úřad práce Písek
 5. Spolupráce mezi knihovnami v koncepcích a realitě (.ppt, 636 kB)
  PhDr. Ila Šedo, Knihovna Západočeského muzea, Plzeň
 6. Spolupráce a koordinace při doplňování knihovních fondů v Plzni (.ppt, 43 kB)
  Mgr. Anna Andrlová, Stud. a věd. knihovna Plzeňského kraje
 7. Vysokoškolské a krajské knihovny - konkurence nebo spolupráce? (.ppt, 214 kB)
  PhDr. Ivo Brožek, Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UJEP Ústí n.L.
 8. Spolupráce knihovny s neziskovými organizacemi v místě (.pdf, 246 kB)
  Mgr. Tomáš Gec, Krajská knihovna Vysočiny, Havlíčkův Brod
 9. Spolupráce knihovny v místě - jinak
  Olga Hánová, Městská knihovna Jindřichův Hradec
19.30 - 23.00 hod.

Společenský večer na Zámku Jindřichův Hradec
Předání Ceny českých knihovníků


Sobota 26. června
9.00 - 12.00 hod.

Plusy a minusy spolupráce - aktuální otázky českého knihovnictví
Jednání moderuje: PhDr. Vít Richter, Národní knihovna ČR, Praha

 1. Koncepce rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 - 2010
  Mgr. Blanka Koubová, Ministerstvo kultury ČR
 2. Projekt internetizace knihoven (.ppt, 801 kB)
  Ing. Bohumil Pechr, Ministerstvo informatiky ČR, Praha
 3. Financování Projektu internetizace knihoven ze Strukturálních fondů Evropské unie (.ppt, 788 kB)
  Ing. Michal Šperling, Euredis, Praha
 4. Plusy a minusy spolupráce českých knihoven aneb Poločas naděje i pochybností mezi setbou a sklizní (.ppt, 1,8 MB)
  PhDr. Bohdana Stoklasová, Národní knihovna ČR, Praha
 5. Knihovny kontra SKIP?
  Mgr. Milena Kodýmová, Městská knihovna v Jindřichově Hradci
 6. Prestiž knihovnického povolání (.doc, 43 kB)
  Prof. PhDr. Jiří Cejpek, CSc - Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
 7. Vybudujme muzeum českého knihovnictví (.ppt, 214 kB)
  PhDr. Ivo Brožek, Ústřední knihovna Pedagogické fakulty UJEP Ústí n.L.
 8. Co mohou udělat knihovny pro uživatele internetu? (.ppt, 747 kB)
  Ing. Martin Svoboda, Státní technická knihovna, Praha

AutoCont OnLine

Lanius

Albertina

EUREDIS

Cosmotron

UVT

Šebek INTEBO

Ceiba

 

 

 

 

09.08.2004
   
Fotografie ©:

Josef Böhm
Stanislav Maxa
Jana Jašková