SKIP VŠE

KNIHOVNY V PAVUČINĚ SPOLUPRÁCE
5. valná hromada SKIP
Jindřichův Hradec
24. - 26. června 2004

Jindřichův Hradec Městská knihovna Jindřichův Hradec

AKTUALITY

Sponzoři a spolupracovníci
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Spolupráce je stále nejobtížnější a nejsložitější disciplínou našeho oboru. Proto jsme se rozhodli věnovat jí konferenci u příležitosti 5. valné hromady Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Konferenci jsme nazvali "Knihovny v pavučině spolupráce" a co nejsrdečněji Vás zveme, abyste se jí ve dnech 24.-26.6.2004 zúčastnili a přispěli do programu také svým vystoupením.

Pro konferenci jsme vybrali půvabné jihočeské město Jindřichův Hradec, kde jsme nalezli nejen záštitu města a podporu městské knihovny, ale také partnera, kterého zaujalo téma konference a který se rozhodl stát se spolupořadatelem akce. Je jím Fakulta managementu VŠE Praha se sídlem v J. Hradci, která v letošním roce slaví 10. výročí svého založení.

Chcete-li tedy prožít tři pracovní dny v širokém týmu svých kolegů, chcete-li se zúčastnit hledání kladů i záporů (?) vzájemné spolupráce, chcete-li poznat historii i současnost jednoho z našich nejkrásnějších měst, přijeďte! Na shledanou právě s Vámi se těší

Váš SKIP


Veškeré informace o konferenci včetně registračního formuláře naleznete na této stránce. Nemůžete-li se z jakýchkoliv důvodů přihlásit elektronicky, zašlete písemnou přihlášku (s dodržením všech potřebných údajů) na adresu:

Sekretariát SKIP ČR
Klementinum 190
110 01 Praha 1

nejpozději do 15.5.2004

Další informace jsme připraveni Vám poskytnout na e-mailové adrese tajemnice SKIP (zlata.houskova@nkp.cz) nebo sekretariátu SKIP (bedriska.stepanova@nkp.cz)


AutoCont OnLine

Lanius

Albertina

EUREDIS

Cosmotron

UVT

Šebek INTEBO

Ceiba

 

 

 

 

30.06.2004
   
Fotografie ©:

Josef Böhm
Stanislav Maxa
Jana Jašková