BMI 2005      

BMI 2005
BMI 2004
BMI 2003
BMI 2002
BMI 2001
BMI 2000
BMI 1999

 
             

Webík ´05

Klub dětských knihoven SKIP a BMI sdružení vyhlašují v rámci projektu Březen měsíc internetu 4. ročník internetové soutěže pro děti do 14 let Webík o nejlepší webové stránky dětské knihovny.

Soutěž začíná 1.12.2004 a končí 5.3.2005 vyhlášením vítězů na konferenci Junior Internet v Praze.

Uzávěrka přihlášek je 15. února 2005.

Jak se přihlásit na Webík

Webík je soutěží webových stránek dětských knihoven nebo dětských oddělení knihoven. Stránky musí být vytvořeny jednotlivci nebo i kolektivy tvůrců s průměrným věkem nižším než 15 let (datum narození po 5. březnu 1990). Děti vytvoří webovou stránku nebo stránky dětského oddělení knihovny, mohou použít jakoukoli grafiku, zvuky, obrázky atd. Stránku tvoří samy, knihovnice jim dodají na vyžádání podklady - informace, fotografie a podobně.

Svoji webovou stránku můžete poslat nejpozději do 15. února 2005 buď e-mailem na adresu webik@juniorinternet.cz, nebo na disketě na adresu BMI sdružení, Hall Office Park, Jankovcova 53, 170 00 Praha 7. Pokud je vaše stránka vystavena na Internetu, pošlete na e-mail webik@juniorinternet.cz adresu webové stránky. Nezapomeňte připojit následující údaje: Jméno a příjmení, věk, e-mail, název knihovny.

Všichni účastníci soutěže Webík budou pozváni na konferenci Junior Internet, která se uskuteční v sobotu 5. března 2005 v Praze. Autoři tří nejlepších prací zde budou odměněni a absolutní vítěz soutěže Webík bude moci představit svoje stránky v programu konference.

Další nominační soutěže

Děti se mohou zúčastnit nejen soutěže Webík, ale i dalších nominačních soutěží konference Junior Internet:

  • JuniorWeb - soutěž webových stránek s libovolnou tematikou, do 14 let
  • JuniorProject - soutěž rozsáhlejších internetových projektů, do 18 let
  • JuniorText - soutěž textů na zadaná témata o Internetu, kategorie do 14 a 18 let

Více informací a přihlášku najdete na adrese:
www.juniorinternet.cz

 

SKIPDotazník k účasti knihovny v BMI 2005
Biblioweb

Noc s Andersenem

Webík ´05

Plakát ke stažení (.doc, 537 kB)

Loga BMI v různých formátech ke stažení (.zip, 656 kB)

Mediální partner
Ikaros