SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Akce a projekty > Přehled akcí běžného roku > VŘS-Č  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Velké Říjnové Společné Čtení – jak organizovat

Kdy: v pondělí 1. 10. 2007 (v celé republice najednou)

Od kolika: záleží na vás
Jak dlouho: záleží na vás, minimálně však 3 hodiny
(ale také třeba 8, 10 nebo 24 hodin, případně třeba celý Týden knihoven….)
Kde: ve všech knihovnách, které se k akci chtějí připojit
Co: záleží na vás – nicméně navrhujeme, aby VŘSČ bylo v letošním roce zahájeno četbou z díla Fráni Šrámka, od jehož narození letos uplynulo 130 let
Kdo: knihovníci i čtenáři, děti i dospělí, mladí i staří, starostové i jiní představitelé veřejné správy, poslanci, senátoři a jiní politici, sponzoři a mecenáši, spisovatelé a jiní umělci, učitelé i žáci, ženy z domácnosti, zaměstnaní i nezaměstnaní, sportovci, zkrátka kdo bude chtít... K tomuto bodu naleznete níže metodickou poznámku č. 1
Jak: jak chcete, ale nahlas a nonstop...
K tomuto bodu naleznete níže metodickou poznámku č. 2

Nezapomeňte své veřejné čteni evidovat, formulář naleznete zde: http://knihovnam.nkp.cz/sekce.php3?page=02_Odb/verCteni06.htm

Akce musí ve všech knihovnách samozřejmě probíhat bez vstupného, tj. bezplatně.
Co z toho: podle  zkušeností většiny knihoven z předchozích let především

 • noví čtenáři a uživatelé a také přátelé knihovny,
 • propagace knihovny a zájem médií,
 • setkání se zajímavými, důležitými a potřebnými a dobrými a čtení lačnými lidmi
 • "body" pro knihovny u veřejnosti čtenářské i nečtenářské,
 • pěkně a užitečně strávený den (a noc) či dny (a noci) pro obec, město a její/jeho obyvatele, knihovnu a knihovníky
 • další pěkná a tradiční akce Týdne knihoven
 • možná ještě něco navíc….

 Metodická poznámka č. 1
Číst může kdokoliv, koho pozvete (ale bude to trochu "okleštěné"), nebo kdokoliv, kdo přijde (ohlášený? neohlášený?) - záleží na vás. Můžete si to zjistit dopředu, nebo ponechat náhodě. Pokud nepřijde nikdo, je třeba, abyste alespoň do minimálního limitu četli sami.
Je možné se domluvit se školami, pak mohou číst děti, např. po celé dopoledne sobě a svým spolužákům; mohou se střídat třídy, starší mohou číst mladším - i předškoláčkům atp. Na děti nezapomeňte - je jich hodně a je to důležité!!
Je možné se domluvit s klubem důchodců a pozvat je, aby si (aby jim někdo) četli. Na staré lidi nezapomeňte, je to důležité!!
Pozvěte maminky (tatínky, babičky..) s dětmi, mohou číst střídavě pohádky.
Je možné se domluvit s různými zájmovými skupinami lidí.
Nezapomeňte na vaše ochotníky - čtou s přednesem a bude to pěkné k poslouchání...
Doporučujeme pozvat na vhodné časy významné osobnosti obce/města, určitě starostu, místostarostu, radní. Pondělí je úřední den poslanců, jistě by si mohli 10-15 minut vyšetřit. Leckde už patří účast na čtení  k dobrému tónu! Je možné oslovit regionální autory, případně autory, jejichž kniha/knihy se určitě budou číst, aby také přijeli kousek přečíst (v jiné prostoře může proběhnout i autogramiáda). Pozvěte i místní sportovce, ať dokáží, že mají i vztah ke knížce. Je výhodné zajistit, aby V.I.P. měli publikum.
Pokud se na vás obrátí nevidomí , je možné pustit zvukovou knihu (na dohodnutý čas), jako kdyby nevidomý četl/četli vidoucím - po stejnou dobu, jako budou číst běžní předčitatelé. Ale nevidomí jsou také schopni předčítat z knih s Braillovým písmem! Proběhly již i varianty s neslyšícími – četlo se s tlumočníky do znakového jazyka! Zkrátka nápadů je nepřeberné množství a aktivitě se meze nekladou.
Pokud budete číst i v noci, dohodněte si účastníky předem (s hodinou příchodu a odchodu), aby Váš pobyt nebyl zbytečný a abyste nebyli z akce rozmrzelí..
Metodická poznámka č. 2
Celou akci dobře připravte.
Rozhodněte, kde budete číst, a vytvořte příjemný a útulný prostor - jste hostitelé. Myslete na možné varianty (mnoho a málo ) počtu účastníků; myslete na příchody a odchody - zejména ve večerních či nočních hodinách. Koneckonců i na bezpečnost knihovny - a svou.
Rozhodněte, co se bude číst, resp., kterou z výše uvedených možností zvolíte. Proberte výhody a nevýhody, specifika Vaší obce. Mějte knihy v rezervě - třeba jich přečtete víc.
Oslovte s předstihem všechny, o které máte k předčítání zvláštní zájem, dohodněte s nimi konkrétní hodiny, udělejte jim propagaci (publikum).
Rozmyslete si, jak dlouho bude kdo číst, kolik dáte komu prostoru.
Promyslete si dobře, jak dlouho budete číst, a jak zpříjemnit a zatraktivnit delší pobyt v knihovně; kdo a zda bude příchozí vítat, s odcházejícími se loučit. Přemýšlejte o drobném suvenýru z knihovny, o pozvání na další akce (rozhodně je dobré mít nové nástěnky, propagační materiály, pozvánky …).
Zkuste si udělat anketku , jak se akce líbila.
Udělejte propagaci v novinách, televizi, rozhlasu.
Budeme rádi, pokud nám sdělíte hned po akci pro celkový přehled a média tato fakta:

 • definitivní počet "odečtených" hodin
 • počet předčítajících
 • počet knih, které se přečetly, nebo počet knih, ze kterých se četlo
 • počet postupných posluchačů, bude-li to možné.

Nejde samozřejmě o kvantitu, ale o kvalitu a zážitek z celé akce. Nicméně tyto údaje bude sledovat náš malý webový dotazník po skončení akce. Navíc čísla budou jistě ilustrující a zajímavá a pomohou nám také propagovat VŘSČ a knihovny jako celek.
Všechny další údaje jsou vítány (nejpopulárnější kniha, autor, zajímavé zážitky atp.)
Teď stojíte před rozhodnutím, zda ano. Už jste se rozhodli?
Těšíme se na vaši PŘIHLÁŠKU.

Velké říjnové společné čtení ´04

Velké říjnové společné čtení ´03

25.09.2007

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař