SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Akce a projekty > Přehled akcí běžného roku > VŘS-Č  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Velké Říjnové Společné Čtení 2004

 • Kdy: V PONDĚLÍ 4.10. (v celé republice najednou)
 • Od kolika: ZÁLEŽÍ NA VÁS
 • Jak dlouho: ZÁLEŽÍ NA VÁS, MINIMÁLNĚ VŠAK 3 HODINY (ale také třeba 8, 10 nebo 24 hodin, případně třeba celý Týden knihoven….)
 • Kde: VE VŠECH KNIHOVNÁCH, KTERÉ SE K AKCI CHTĚJÍ PŘIPOJIT (viz přehled Kde se bude číst - .xls ke stažení, 29 kB)
 • Co: ZÁLEŽÍ NA VÁS - nicméně doporučujeme zaměřit letošní četbu na oblíbenou knihu každého z předčítajících, resp. vazbu na anketu MOJE KNIHA
  K tomuto bodu naleznete níže metodickou poznámku č. 1
 • Kdo: KNIHOVNÍCI I ČTENÁŘI, děti i dospělí, mladí i staří, starostové i jiní představitelé veřejné správy, poslanci, senátoři a jiní politici, sponzoři a mecenáši, spisovatelé a jiní umělci, učitelé i žáci, ženy z domácnosti, zaměstnaní i nezaměstnaní, sportovci, zkrátka kdo bude chtít ... K tomuto bodu naleznete níže metodickou poznámku č. 2
 • Jak: JAK CHCETE, ALE NAHLAS A NONSTOP...
  K tomuto bodu naleznete níže metodickou poznámku č. 3

Celá akce proběhne jako vzdělávací pořad, kde přítomní (každý vystupující, případně pověřený knihovník) PŘEDNESOU KRÁTKOU PŘEDNÁŠKU O AUTOROVI, jehož si vybrali, a TOTO VYSTOUPENÍ DOPLNÍ CITACÍ Z VYBRANÉHO DÍLA. Citace bude vždy uvedena jménem autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jménem osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále názvem díla a případně pramenem.

AKCE MUSÍ VE VŠECH KNIHOVNÁCH SAMOZŘEJMĚ PROBÍHAT BEZ VSTUPNÉHO, TJ. BEZPLATNĚ.

Co z toho: podle loňských zkušeností většiny knihoven především

 • noví čtenáři a uživatelé a také přátelé knihovny,
 • propagace knihovny a zájem médií,
 • setkání se zajímavými, důležitými a potřebnými a dobrými a čtení lačnými lidmi
 • "body" pro knihovny u veřejnosti čtenářské i nečtenářské,
 • pěkně a užitečně strávený den (a noc) či dny (a noci) pro obec, město a její/jeho obyvatele, knihovnu a knihovníky
 • další pěkná a tradiční (???) akce Týdne knihoven
  možná ještě něco navíc….

Pokud chcete "jít do toho s námi", pak

 1. ČTĚTE METODICKÉ POKYNY a také
 2. VYPLŇTE WEBOVOU PŘIHLÁŠKU nebo
 3. PŘIHLASTE SE JINAK (e-mailem na adrese: Bedriska.Stepanova@nkp.cz nebo telefonicky na čísle: 221-663-379)
  NEJPOZDĚJI DO 30.9.2004!
 4. NEZAPOMEŇTE VŠAK VŽDY SDĚLIT TYTO ÚDAJE:
  " název knihovny a její adresu, kontaktního pracovníka, telefon, e-mail a počet hodin, resp. dobu, po kterou plánujete číst (př.: 9-12.00, 12-18.00 apod.…..) a ještě další informace - viz Metodická poznámka č. 1

Metodická poznámka č.1

V knihovně se může číst cokoliv, v letošním roce by však bylo ideální:

 1. Předčítání úryvků dle výběru čtenáře - typ "má oblíbená knížka", neboť by akce navázala na anketu Moje kniha.
  Výhody: každý čte, co ho baví, knihu si (možná) přinese s sebou, neničí a nebere knihu z knihovny, je osobně zainteresován na čteném, zajímavé pro krátkodobý poslech…
  Nevýhody: nedá se odhadnout, co si kdo přinese (mohou vzniknout problémy s četbou nevhodnou pro přítomné posluchače); přítomné posluchače nemusí bavit konkrétní titul či úryvek, "nezaposlouchají se", útržkovité úryvky z různých nesourodých děl… SOUČÁSTÍ VŘSČ TOTIŽ BUDE VYHLÁŠENÍ VÍTĚZNÉ KNIHY ANKETY "MOJE KNIHA". VÍTĚZNOU KNIHU VYHLÁSÍME SPOLEČNĚ V 16. 00 HODIN. Vyhlášení může proběhnout v každé knihovně (ve všech současně), a to podle vašeho vlastního scénáře. Z vítězné knihy lze přečíst úryvek, představit ji v delším bloku, pozvat renomované umělce atp. atp. Během VŘSČ lze udělat např. tipovací soutěž na vítěze (např. podle posledních 50 knih) a výherce slosovat a odměnit atd. Věříme, že dobrých nápadů budou stovky. JEN POTŘEBUJEME VĚDĚT, ZDA CHCETE VÍTĚZNOU KNIHU VYHLAŠOVAT, ABYCHOM VÁM VÝSLEDEK KOLEM 15.30 ZASLALI, A PAK SAMOZŘEJMĚ E-MAIL, NA NĚJŽ MÁME ZPRÁVU POSLAT. Pokud některé knihovny nejsou ještě na síti, můžeme (spíše výjimečně) výsledek sdělit telefonicky. To vše nám sdělte do přihlášky.
 2. Předčítání celých knih dle výběru knihovníků - třeba některou z 50 oblíbených knih ankety Moje kniha. Výhody: vhodný výběr k poslechu, jistota zajištění knihy z fondu, zajímavější pro dlouhodobý poslech apod.
  Nevýhody: možnost "špatného" výběru pro momentálně přítomné auditorium, možnost výtek a dotazů, proč byl vybrán ten a ne ten titul, autor apod., možnost kritiky kvality autora či textu atp.
 3. Lze také předčítat z nabídky - typ " tady máte, vyberte si, co se vám nejlépe líbí" - buď celé, nebo úryvky (pak platí výhody i nevýhody viz výše, ale dá se říci, že si vybral předčítající; hrozí, že si předčítající nevybere a bude se dožadovat jiné knihy apod.) ; nevýhodou je, že není propojení s anketou Moje kniha.

Jistě jsou i další varianty výběru, ale na ty přijdete sami. Je to na vás. Vyberte si pro vás nejzajímavější a nejpřitažlivější variantu, zvažte výhody a nevýhody. Jste přece profesionálové. Nezapomeňte však, že něco jiného by se (možná) mělo číst dětem, něco jiného dospělým (a asi i to je možné kategorizovat…). VYUŽIJTE DOBRÉ ZKUŠENOSTI Z LOŇSKÉHO ROKU!!!

Metodická poznámka č. 2

Číst může kdokoliv, koho pozvete (ale bude to trochu "okleštěné"), nebo kdokoliv, kdo přijde (ohlášený? neohlášený?) - záleží na vás. Můžete si to zjistit dopředu, nebo ponechat náhodě. Pokud nepřijde nikdo, je třeba, abyste alespoň do minimálního limitu četli sami.

Je možné se domluvit se školami, pak mohou číst děti, např. po celé dopoledne sobě a svým spolužákům; mohou se střídat třídy, starší mohou číst mladším - i předškoláčkům atp. Na děti nezapomeňte - je jich hodně a je to důležité!!
Je možné se domluvit s klubem důchodců a pozvat je, aby si (aby jim někdo) četli. Na staré lidi nezapomeňte, je to důležité!!

Pozvěte maminky (tatínky, babičky..) s dětmi, mohou číst střídavě pohádky.
Je možné se domluvit s různými zájmovými skupinami lidí.
Nezapomeňte na vaše ochotníky - čtou s přednesem a bude to pěkné k poslouchání...

Doporučujeme pozvat na vhodné časy významné osobnosti obce/města, určitě starostu, místostarostu, radní. Pondělí je úřední den poslanců, jistě by si mohli 10-15 minut vyšetřit. Loni jich byla celá řada! Je možné oslovit regionální autory, případně autory, jejichž kniha/knihy se určitě budou číst, aby také přijeli kousek přečíst (v jiné prostoře může proběhnout i autogramiáda). Pozvěte i místní sportovce, ať dokáží, že mají i vztah ke knížce. Je výhodné zajistit, aby V.I.P. měli publikum.

Pokud se na vás obrátí nevidomí (loni v několika případech!), je možné pustit zvukovou knihu (na dohodnutý čas), jako kdyby nevidomý četl/četli vidoucím - po stejnou dobu, jako budou číst běžní předčitatelé. Ale nevidomí jsou také schopni předčítat z knih s Braillovým písmem! Proběhly i varianty s neslyšícími - četlo se s tlumočníky do znakového jazyka!

Pokud budete číst i v noci, dohodněte si účastníky předem (s hodinou příchodu a odchodu), aby Váš pobyt nebyl zbytečný a abyste nebyli z akce rozmrzelí..

Metodická poznámka č.3

Celou akci dobře připravte.

Rozhodněte, KDE BUDETE ČÍST, a vytvořte příjemný a útulný prostor - jste hostitelé. Myslete na možné varianty (mnoho a málo) POČTU ÚČASTNÍKŮ; myslete na příchody a odchody - zejména ve večerních či nočních hodinách. Koneckonců i na bezpečnost knihovny - a svou.

Rozhodněte, CO SE BUDE ČÍST, resp., kterou z výše uvedených možností zvolíte. Proberte výhody a nevýhody, SPECIFIKA VAŠÍ OBCE. Mějte knihy v rezervě - třeba jich přečtete víc.

Oslovte s předstihem všechny, o které máte k předčítání zvláštní zájem, dohodněte s nimi konkrétní hodiny, udělejte jim propagaci (publikum).
Rozmyslete si, JAK DLOUHO BUDE KDO ČÍST, kolik dáte komu prostoru.
Promyslete si dobře, jak dlouho budete číst, a jak zpříjemnit a zatraktivnit delší pobyt v knihovně; kdo a zda bude příchozí vítat, s odcházejícími se loučit. Přemýšlejte o propojení s Provázkiádou; o drobném suvenýru z knihovny, o pozvání na další akce (rozhodně je dobré mít nové nástěnky, propagační materiály, pozvánky …).

Zkuste si UDĚLAT ANKETKU, JAK SE AKCE LÍBILA.
Udělejte propagaci v novinách, televizi, rozhlasu.
Z akce budeme dělat statistiku pro celkový přehled a média, evidujte si proto prosím tato fakta:

 • DEFINITIVNÍ POČET "ODEČTENÝCH" HODIN
 • POČET PŘEDČÍTAJÍCÍCH
 • POČET KNIH, KTERÉ SE PŘEČETLY, NEBO POČET KNIH, ZE KTERÝCH SE ČETLO
 • JEJICH NÁZVY (AUTORY), bude-li to možné.
 • POČET POSTUPNÝCH POSLUCHAČŮ, bude-li to možné.

Nejde samozřejmě o kvantitu, ale o kvalitu a zážitek z celé akce. Nicméně tyto údaje bude sledovat náš malý webový dotazník po skončení akce. Navíc čísla budou jistě ilustrující a zajímavá a pomohou nám také propagovat VŘSČ a knihovny jako celek.

Všechny další údaje jsou vítány (nejpopulárnější kniha, autor, zajímavé zážitky atp.)

Teď stojíte před rozhodnutím, zda ano. Už jste se rozhodli?
TĚŠÍME SE NA VAŠI PŘIHLÁŠKU!

Velké říjnové společné čtení ´03

01.10.2004

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař