SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Akce a projekty > Přehled akcí běžného roku > VŘS-Č  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

VŘS-Č
Velké říjnové společné čtení
(nonstop)

(Plakát ke stažení - .pdf, 64 kB)
(Kde všude se bude číst - seznam ke stažení - .rtf, 125 kB)

Kdy: v pondělí 6.10. (v celé republice najednou)
Od kolika: od 9.00 hod. (v celé republice najednou)
Jak dlouho: záleží na vás, minimálně však 3 hodiny, tj. do 12.00 (ale také třeba 8, 10 nebo 24 hodin, případně třeba celý Týden knihoven….)
Kde: ve všech knihovnách, které se k akci chtějí připojit
Co: zahájíme VŠICHNI četbou z díla jediného českého nositele Nobelovy ceny za literaturu - Jaroslava Seiferta. Co přečtete, záleží na vás (báseň, próza…). Poté se může číst cokoliv z ČESKÉ literatury. K tomuto bodu naleznete níže metodickou poznámku č. 1

Kdo: knihovníci i čtenáři, děti i dospělí, mladí i staří, starostové i jiní představitelé veřejné správy, poslanci, senátoři a jiní politici, sponzoři a mecenáši, spisovatelé a jiní umělci, učitelé i žáci, ženy z domácnosti, zaměstnaní i nezaměstnaní, sportovci, zkrátka kdo bude chtít ... K tomuto bodu naleznete níže metodickou poznámku č. 2

Jak: jak chcete, ale nahlas a nonstop... K tomuto bodu naleznete níže metodickou poznámku č. 3

Celá akce proběhne jako vzdělávací pořad, kde přítomní (každý vystupující, případně pověřený knihovník) přednesou krátkou přednášku o českém autorovi, jehož si vybrali, a toto vystoupení doplní citací z vybraného díla. Citace bude vždy uvedena jménem autora, nejde-li o dílo anonymní, nebo jménem osoby, pod jejímž jménem se dílo uvádí na veřejnost, a dále názvem díla a případně pramenem.
Akce musí ve všech knihovnách samozřejmě probíhat bez vstupného, tj. bezplatně.

Co z toho: možná nic, jenom práce navíc, ale
možná noví čtenáři a uživatelé,
možná propagace knihovny a zájem médií,
možná setkání se zajímavými, důležitými a potřebnými, nebo jenom dobrými a čtení lačnými lidmi
možná "body" pro knihovny u veřejnosti čtenářské i nečtenářské,
možná pěkně a užitečně strávený den (a noc) či dny (a noci) pro obec či město a její/jeho obyvatele, knihovnu a knihovníky
možná další pěkná a tradiční (???) akce Týdne knihoven
možná ještě něco navíc….

Připomínáme, že všichni Vaši předčítající i všichni Vaši naslouchající
mohou zároveň navázat provázek přátelství s Vaší knihovnou (Provázkiáda)

Metodická poznámka č.1

Kromě úvodního čtení z díla J. Seiferta (zahájení by mohlo patřit např. významné osobě veřejného života (starosta, poslanec, ministr, spisovatel, jiná vážená osoba - například knihovník) se dále může v knihovně číst cokoliv. Jedinou podmínkou je ČESKÁ literatura. Bude-li předčítat cizinec, může číst v rodném jazyce, ale překlad českého autora. Je mnoho variant výběru četby:

 1. předčítání úryvků dle výběru čtenáře - typ "má oblíbená knížka"
  Výhody: každý čte, co ho baví, knihu si (možná) přinese s sebou, neničí a nebere knihu z knihovny, je osobně zainteresován na čteném, zajímavé pro krátkodobý poslech…
  Nevýhody: nedá se odhadnout, co si kdo přinese (mohou vzniknout problémy s četbou nevhodnou pro přítomné posluchače); přítomné posluchače nemusí bavit konkrétní titul či úryvek, "nezaposlouchají se", útržkovité úryvky z různých nesourodých děl…
 2. předčítání celých knih dle výběru knihovníků - typ " to nejlepší pro vás"
  Výhody: vhodný výběr k poslechu (eliminace "nevhodné" či nudné četby), možnost spojení titulu s předčítáním samotného autora (SKIP hodlá oslovit i Obec spisovatelů), jistota zajištění knihy z fondu, zajímavější pro dlouhodobý poslech apod.
  Nevýhody: možnost "špatného" výběru pro momentálně přítomné auditorium, možnost výtek a dotazů, proč byl vybrán ten a ne ten titul, autor apod., možnost kritiky kvality autora či textu atp.
 3. předčítání z nabídky - typ " tady máte, vyberte si, co se vám nejlépe líbí" - lze buď celé, nebo úryvky (pak platí výhody i nevýhody viz výše, ale dá se říci, že si vybral předčítající; hrozí, že si předčítající nevybere a bude se dožadovat jiné knihy apod.)
 4. předčítání podle "malé či velké ankety" - typ "vyberte si z toho, co vyšlo"
  Knihovna připraví plakát/plakáty s informací o připravovaném VŘSČ a s
  a) nabídkou české literatury (např. co vyšlo za poslední dva roky nebo podobně) a zájemci si vybírají (zatrhávají, vyplňují, zkrátka "dávají hlasy") - čte se pak nejžádanější titul/y
  b) výzvou, aby zájemci sami napsali svůj tip na knihu (českého autora), z níž chtějí číst - čte se pak nejžádanější titul
  u varianty a) je výhodou, že lze vše připravit; je možné uvést, že většina zájemců si přála právě tuto knihu, a tudíž je možné jim vyjít vstříc; knihovna si může udělat žebříček nejpopulárnějších knih (a předat i dále, protože ve větším počtu by šlo o zajímavé zjištění v ČR); je velká pravděpodobnost spokojené většiny apod. Samozřejmě menšina může být nespokojena i tady, může se číst i "pokleslá" literatura atd.
  u varianty b) je riziko, že zájemci vhodí lístky s nesmysly, neidentifikovatelnými knihami, nečeskými díly apod., zkrátka že půjde hůře vybírat, že kniha nebude ve fondu, že bude rozptyl tak velký, že se nenajde "populární" kniha pro většinu aj.
  Malá anketa: znamená udělat zjišťování pouze mezi čtenáři, resp. uživateli knihovny.
  Velká anketa: znamená provést zjišťování ve školách, na úřadech, na veřejných místech- poštách, bankách nádražích (spousta vylepených plakátků a možnost hlasování i pro dosavadní neuživatele a nečtenáře; tím i propagace knihovny, ale také práce i riziko, že plakáty někdo strhne, že hlasování bude pokaženo atp.)
  Jistě jsou i další varianty výběru, ale na ty přijdete sami. Je to na Vás. Vyberte si pro Vás nejzajímavější a nejpřitažlivější variantu, zvažte výhody a nevýhody. Jste přece profesionálové. Nezapomeňte však, že něco jiného by se (možná) mělo číst dětem, něco jiného dospělým (a asi i to je možné kategorizovat…)

Metodická poznámka č. 2

Číst může kdokoliv, koho pozvete (ale bude to trochu "okleštěné"), nebo kdokoliv, kdo přijde (ohlášený? neohlášený?) - záleží na Vás. Můžete si to zjistit dopředu, nebo ponechat náhodě. Pokud nepřijde nikdo, je třeba, abyste alespoň do minimálního limitu četli sami.

Je možné se domluvit se školami, pak mohou číst děti např. po celé dopoledne sobě a svým spolužákům; mohou se střídat třídy, starší mohou číst mladším - i předškoláčkům atp. Na děti nezapomeňte - je jich hodně a je to důležité!!

Je možné se domluvit s klubem důchodců a pozvat je, aby si (aby jim někdo) četli. Na staré lidi nezapomeňte, je to důležité!!

Pozvěte maminky (tatínky, babičky..) s dětmi, mohou číst střídavě pohádky.
Je možné se domluvit s různými zájmovými skupinami lidí.

Nezapomeňte na vaše ochotníky - čtou s přednesem a bude to pěkné k poslouchání...

Doporučujeme pozvat na vhodné časy významné osobnosti obce/města, určitě starostu, místostarostu, radní. Pondělí je úřední den poslanců, jistě by si mohli 10-15 minut vyšetřit. Pokud s námi bude spolupracovat Obec spisovatelů, je možné oslovit regionální autory, případně autory, jejichž kniha/knihy se určitě budou číst, aby také přijeli kousek přečíst (v jiné prostoře může proběhnout i autogramiáda). Pozvěte i místní sportovce, ať dokáží, že mají i vztah ke knížce. Je výhodné zajistit, aby V.I.P. měli publikum.

Pokud se na vás obrátí nevidomí (již konkrétní případ), je možné pustit zvukovou knihu (na dohodnutý čas), jako kdyby nevidomý četl/četli vidoucím - po stejnou dobu, jako budou číst běžní předčitatelé. Varianty s neslyšícími dosud příliš nevymyšleny, za nápady jsme vděčni…Jim lze číst, máte-li tlumočníka do znakového jazyka.

Pokud budete číst i v noci, dohodněte si účastníky předem (s hodinou příchodu a odchodu), aby Váš pobyt nebyl zbytečný a abyste nebyli z akce rozmrzelí..

Metodická poznámka č.3

Celou akci dobře připravte.
Rozhodněte, kde budete číst, a vytvořte příjemný a útulný prostor - jste hostitelé. Myslete na možné varianty (mnoho a málo) počtu účastníků; myslete na příchody a odchody - zejména ve večerních či nočních hodinách. Koneckonců i na bezpečnost knihovny - a svou.

Rozhodněte, co se bude číst, resp., kterou z výše uvedených možností zvolíte. Proberte výhody a nevýhody, specifika Vaší obce. Budete-li dělat anketu, udělejte jí propagaci, aby stála zato. Mějte knihy v rezervě - třeba jich přečtete víc.
Oslovte s předstihem všechny, o které máte k předčítání zvláštní zájem, dohodněte s nimi konkrétní hodiny, udělejte jim propagaci (publikum).
Rozmyslete si, jak dlouho bude kdo číst, kolik dáte komu prostoru.
Promyslete si dobře, jak dlouho budete číst, a jak zpříjemnit a zatraktivnit delší pobyt v knihovně; kdo a zda bude příchozí vítat, s odcházejícími se loučit. Přemýšlejte o propojení s Provázkiádou; o drobném suvenýru z knihovny, o pozvání na další akce (rozhodně je dobré mít nové nástěnky, propagační materiály, pozvánky …).
Zkuste si udělat anketku, jak se akce líbí.
Udělejte propagaci v novinách, televizi, rozhlasu.
Z akce by bylo dobré udělat statistiku pro celkový přehled a média:
definitivní počet "odečtených" hodin, počet předčítajících, počet knih, které se přečetly, nebo počet knih, které se četly, a počet postupných posluchačů, bude-li to možné. Nejde samozřejmě o kvantitu, ale o kvalitu a zážitek z celé akce. Nicméně čísla budou jistě ilustrující a zajímavá…
Všechny další údaje jsou vítány (nejpopulárnější kniha, autor, zajímavé zážitky atp.) Ale na to je ještě čas.


23.09.2004

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař