SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Akce a projekty > Přehled akcí běžného roku > Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009

2. až 3. prosince 2009 v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec

Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví. Informace o minulých konferencích viz odkazy níže.

Konferenci pořádá:
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR

Přednášky, které nejvíce zaujaly - Odevzdáno 85 hlasů

Pořadí

Příspěvek

Počet hlasů
1. - 2.

Jpeg2000 jako formát pro archivaci a zpřístupnění – Bedřich Vychodil, Národní knihovna ČR

19
1. - 2.

Autoritní záznamy v archivnictví - Miloslav Kunt, Národní archiv

19
3. - 4.

Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního dědictví - Romana Křížová, Cross Czech

16
3. - 4.

Od obálek knih k obohacování záznamů - Martin Šárfy, ÚVT Masarykovy Univerzity v Brně

16
5.

Městská knihovna v Praze digitalizuje pro uživatele - Eva Měřínská, Městská knihovna v Praze

15
6.

Vedomostný system muzeí SR - Jan Jurkovič, Slovenské národné múzeum

14
7.

Digitalizace jako součást procesu poskytování informačních služeb - Walter Schorge, Národní technické muzeum

13
8.

Digitální knihovna AV ČR a vývoj nové verze systému Kramerius - Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR

12
9.

Autority jako průsečíky vazeb - Jiří Hůla, Archiv výtvarného umění, o.s.

11
10.

Registr sbírek výtvarného umění - Vlaďka Mazačová, Jarmila Podolníková, Moravské zemské muzeum CITeM

9

Přehled přihlášených účastníků (.xls)

Účastnický poplatek: 250,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením konference.

Program

2. prosince 2009

8.00 - 9.30 Prezence

Zahájení a přivítání účastníků konference

 • Podkladová studie k Národní strategii digitalizace kulturního dědictví - Romana Křížová, Cross Czech (.ppt, 3,5 MB)
 • Národní digitální knihovna - Bohdana Stoklasová, Národní knihovna ČR (.ppt, 2,6 MB)
 • Smart Administration v oblasti památkové péče - Petr Volfík, Národní památkový ústav v Praze (.ppt, 396 kB)
 • Portál kultury - Eva Žáková, Institut umění - Divadelní ústav (.ppt, 1,6 MB)

11.00 - 11.20 Přestávka

 • Integrovaný systém sbírek -  David Cigánek, Moravské zemské muzeum CITeM (.odp, 751 kB)
 • Národní digitální archiv a e-government - Jiří Bernas, Národní archiv (.pdf, 1,4 MB)
 • Vedomostný system muzeí SR - Jan Jurkovič, Slovenské národné múzeum (.ppt, 10,6 MB)
 • Projekt Athena - Kateřina Salonová, Národní muzeum v Praze (.ppt, 5,4 MB)

12.40 - 13.25 Přestávka oběd

 • Tři roky Digitálního univerzitního repozitáře Univerzity Karlovy - Eliška Pavlásková, Andrea Fojtů, ÚVT Univerzity Karlovy (.ppt, 2,7 MB)
 • Registr sbírek výtvarného umění - Vlaďka Mazačová, Jarmila Podolníková, Moravské zemské muzeum CITeM (.pps, 1,9 MB)
 • Digitalizace jako součást procesu poskytování informačních služeb - Walter Schorge, Národní technické muzeum (.ppt, 1,5 MB)
 • Digitální knihovna AV ČR a vývoj nové verze systému Kramerius - Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR (.ppt, 1 MB)

14.45 - 15.00 Přestávka

 • Novinky v oborové bráně Umění a architektura (ART) - Květa Hartmanová, Knihovna Uměleckoprůmyslového musea, Petr Novák, ÚVT UK v Praze (.pdf, 708 kB)
 • Inovace přístupu ke správě archeologického informačního bohatství s  důrazem na počítačovou podporu organizačních procesů - Olga Lečbychová, Archeologický ústav AV ČR,Brno, v. v. i., Milan Jindáček, SmartGIS s.r.o. (.ppt, 2,7 MB)
 • Městská knihovna v Praze digitalizuje pro uživatele - Eva Měřínská, Městská knihovna v Praze (.ppt, 16 MB)
 • Manuscriptorium a ENRICH, Ing. Stanislav Psohlavec, AiP Beroun s.r.o. (.ppt, 1,5 MB)

16.15 Závěr jednání

3. prosince

9.00 Zahájení

 • Od obálek knih k obohacování záznamů - Martin Šárfy, ÚVT Masarykovy Univerzity v Brně (.pdf, 1 MB)
 • Jpeg2000 jako formát pro archivaci a zpřístupnění – Bedřich Vychodil, Národní knihovna ČR (.pdf, 6,5 MB)
 • Novinky z OldMapsOnline.org - Petr Žabička, Klokan Petr Přidal, Moravská zemská knihovna v Brně (.html)
 • Digitalizácia, ako prostriedok k sprístupneniu  informačného fondu z vednej oblasti spracovania drevnej hmoty – Alena Zuzánková, Výskumný ústav papiera a celulózy, Bratislava (.ppt, 214 kB)

10.20 - 10.40 Přestávka

 • Úprava popisu archivního materiálu v českém prostředí - Tomáš Dvořák, Archiv hl. m. Prahy (.ppt, 509 kB)
 • Autoritní záznamy v archivnictví - Miroslav Kunt, Národní archiv (.ppt, 2,3 MB)
 • Soubor národních autorit jako stěžejní integrační nástroj v rámci Národní digitální knihovny - Zdeněk Bartl, Národní knihovna ČR (.ppt, 957 kB)
 • Autority - alebo to, čo nás spája - Naďa Andrejčíková, Cosmotron Bohemia s.r.o. Hodonín (.ppt, 2 MB)

12.00 - 12.45  Přestávka oběd

 • Autority jako průsečíky vazeb - Jiří Hůla, Archiv výtvarného umění, o.s. (.ppt, 11,5 MB)
 • Databáze českých literárních osobností a možnosti jejího využití - Dominik Budský, Středisko literárněvědných informací, biografický archiv, Ústav pro českou literaturu AV ČR v.v.i. (.ppt, 188 kB)
 • Sprístupňovanie kultúrneho dedičstva v Archíve Pamiatkového úradu SR - Martina Orosová, Pamiatkový úrad SR (.ppt, 26 MB)
 • Využitie RFID v správe zbierok SNM - Múzea židovskej kultúry - Andrea Demeterová, Slovenské národné múzeum (.ppt, 5 MB)

14.05 - 14.20 Přestávka

 • Autorské právo a digitální knihovny - Adéla Faladová, odd. autorského práva, Ministerstvo kultury ČR (.ppt, 180 kB)
 • Právní aspekty digitálních knihoven pro zrakově postižené - Jiří Stodola, Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky, Masarykova univerzita (.ppt, 1,4 MB)
 • Projekt Národní digitální knihovny - digitalizační pracoviště  - Tomáš Foltýn, Národní knihovna ČR (.ppt, 8,8 MB)
 • Výsledky projektu VaV "Optimalizace nástrojů pro digitalizaci tištěných dokumentů ohrožených degradací papíru"  - Jiří Polišenský, Národní knihovna ČR (.ppt, 2,9 MB)

Závěr jednání 15.40

Program workshopu Archivace digitálních dokumentů

Na workshop již není možné se přihlašovat - jeho kapacita je zcela zaplněna.

Kdy: 1. prosince 2009 10:00 - 16:00
Kde: Počítačová učebna Národní knihovny ČR, Klementinum 190, Praha 1, první patro, č. 145.

Workshop je součástí konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2010

PROGRAM

 • Úvod – principy důvěryhodných úložišť, model OAIS(45min) 10:00 -10:40
 • Praktické cvičení – návrh vlastního repozitáře (45 min) 10:45 – 11:30
 • Životní cyklus digitálního dokumentu (45 min) 11:30 – 12:15

Přestávka na kávu a občerstvení (do 12:45)

 • Úvod do Platteru (25 min) 12:45 – 13:10 ODO
 • Úvod do DRAMBORA (30 min) 13:10 – 13:40 ODO

Přestávka na kávu (do 14:00)

 • Audit/plánování repozitáře (90 min) 14:00 – 15:30
 • Závěr, prostor pro diskusi a otázky (do 16:00)

Přednášející: Mgr. Eliška Pavlásková, Mgr. Andrea Fojtů a pracovníci Odboru digitální ochrany NK ČR (ODO)

Záměrem společnosti MULTIDATA Praha  je být knihovnám spolehlivým technologickým partnerem v oblasti moderních technologií pro správu knihovního fondu a zajištění služeb. Nabízíme poradenství, moderní aplikace a moderní služby založené na trvalém partnerství. Je nám ctí, že můžeme knihovnám pomáhat ke zlepšování služeb pro čtenáře prostřednictvím nových technologií.

Archivace digitálních dokumentů je dlouhodobý a náročný proces, který od správců digitálních dat vyžaduje jak dlouhodobé plánování, tak flexibilitu a schopnost reagovat na změnu situace. Workshop seznámí účastníky s teoretickými základy ochrany digitálních dokumentů a praktickou formou (práce na počítači ) simulující reálné prostředí představí práci s nejznámějšími nástroji (Platter, DRAMBORA).

Kontaktní osoba:
Vít Richter   

e-mail: vit.richter@nkp.cz
tel.: 603 223 627, 221 663 175

Dopravní spojení:

Mapa

Nejlépe metrem trasa A ze stanice Želivského (směr Vršovice) autobusem č. 213 do stanice Chodovec nebo trasa C ze stanice Opatov (ve směru Hostivař, Spořilov) rovněž autobusem č. 213 do stanice Chodovec (4. stanice).

Autem po výpadovce směr Brno:

Po výpadovce na odbočku směr Kutná Hora (Chodov, Spořilov, Horní Roztyly) (přímo u této odbočky je OBI) po cca 200m - je další, světelná, křižovatka, zde doprava (směr Kutná Hora), pak stále po hlavní silnici až k odbočce na Vršovice (doleva) - toto je poslední světelná křižovatka, po odbočení na Vršovice cca po 150m doprava (1. doprava), dále rovně a první opět doprava (kolem Top hotelu Praha), za konečnou autobusu opět doprava (to už je ulice Archivní) - dále kolem barevné budovy na parkoviště.

Autem po D1 ve směru od Brna:

Exit na 1.km z D1 - Opatov - kolem stanice metra Opatov na kruhový objezd (Litochlebské nám.), po kruhovém objezdu odbočit 3. výjezdem (směr Chodovec, Spořilov), odtud na druhém sjezdu doprava (kruhový objezd), zde prvním výjezdem doprava a na první křižovatce (ne světelné) doleva dole rovně a za servisem Mercedes (za příčným prahem) doleva - Archivní ulice - dále kolem barevné budovy na parkoviště.

22.12.2009

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař