SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Akce a projekty > Přehled akcí běžného roku > Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

9. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2008

3. až 4. prosince 2008 v konferenčním sále Národního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec

Konference je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví. Informace o minulých konferencích viz odkazy níže.

Konferenci pořádá:
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Národní archiv, Národní knihovna ČR

Účastnický poplatek: 250,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením konference.

Přednášky, které nejvíce zaujaly - Odevzdáno 62 hlasů

Pořadí Název příspěvku Počet hlasů
1 Digitalizace historických negativů - Jan Hubička, Muzeum fotografie Šechtl a Voseček 35
2 Digitalizace Langweilova modelu Prahy - Jan Buriánek, Visual Connection, a.s 28
3 OldmapsOnline.org - projekt "Staré mapy online" - Petr Přidal, Petr Žabička 19
4 Centrum praktické výuky FF UHK a SOA Zámrsk pro digitální technologie v archivnictví - Petr Grulich,  FF Univerzity Hradec Králové, Radek Pokorný, SOkA Hradec Králové 15
5 Archa - Open Source archivní informační systém v NTM - Walter Schorge, Národní technické muzeum 12
6 Projekt hromadné digitalizace Ad fontes v Archivu hlavního města Prahy - Tomáš Hanousek  Archiv hl.m. Prahy 11
7 Sbírky Regionálního muzea v Litomyšli ONLINE - René Klimeš, Regionální muzeum v Litomyšli 10
8.-9. Národní digitální knihovna (strategický projekt v rámci Strukturálních fondů EU) - Bohdana Stoklasová Národní knihovna ČR 9
8.-9. Přístup k národnímu webovému archivu - Tomáš Síbek, Lukáš Gruber, Národní knihovna ČR 9
10.-11. Možnosti a formy zpřístupnění archivních fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě - Tomáš Dvořák, Archiv hl.města Prahy - Miroslav Kunt, Národní archiv 7
10.-11. Plán dlouhodobé ochrany digitálních dokumentů v praxi - Andrea Fojtů, Eliška Pavlásková, Ústavu výpočetní techniky UK, Ústav informačních studií a knihovnictví UK 7

Program

  • Prezence účastníků, úhrada konferenčního poplatku 9.00 - 10.00 hod.

3. prosince - zahájení v 10.00

Přestávka oběd - 11.40 - 12.30

Přestávka - 13.45 - 14.05

Konec jednání prvního dne 15.30

4. prosince - zahájení v 9.00

Přestávka - 10.30 - 10.50

Přestávka oběd - 12.05 - 12.55

Konec jednání 14.30

Kontaktní osoba:
Vít Richter   

e-mail: vit.richter@nkp.cz
tel.: 603 223 627, 221 663 175

Dopravní spojení:

Mapa

Nejlépe metrem trasa A ze stanice Želivského (směr Vršovice) autobusem č. 213 do stanice Chodovec nebo trasa C ze stanice Opatov (ve směru Hostivař, Spořilov) rovněž autobusem č. 213 do stanice Chodovec (4. stanice).

Autem po výpadovce směr Brno:

Po výpadovce na odbočku směr Kutná Hora (Chodov, Spořilov, Horní Roztyly) (přímo u této odbočky je OBI) po cca 200m - je další, světelná, křižovatka, zde doprava (směr Kutná Hora), pak stále po hlavní silnici až k odbočce na Vršovice (doleva) - toto je poslední světelná křižovatka, po odbočení na Vršovice cca po 150m doprava (1. doprava), dále rovně a první opět doprava (kolem Top hotelu Praha), za konečnou autobusu opět doprava (to už je ulice Archivní) - dále kolem barevné budovy na parkoviště.

Autem po D1 ve směru od Brna:

Exit na 1.km z D1 - Opatov - kolem stanice metra Opatov na kruhový objezd (Litochlebské nám.), po kruhovém objezdu odbočit 3. výjezdem (směr Chodovec, Spořilov), odtud na druhém sjezdu doprava (kruhový objezd), zde prvním výjezdem doprava a na první křižovatce (ne světelné) doleva dole rovně a za servisem Mercedes (za příčným prahem) doleva - Archivní ulice - dále kolem barevné budovy na parkoviště.

16.12.2008

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař