SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Akce a projekty > Přehled akcí běžného roku > Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2004  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2004

1. a 2. prosinec 2004 Praha 4, v konferenčním sále Státního ústředního archivu v Praze, Archivní 4, Praha 4 - Chodovec

Archives, Libraries, Museums in the Digital World 2004
December, 1st - 2nd 2004
Czech Republic, Prague
Conference Hall of the State Central Archives in Prague

Sborník z konference Archivy, knihovny a muzea v digitálním světě (.zip - pdf, 1,3 MB)

English Programme and Invitation

Pořadatelé:

MinervaPlus
Ministerstvo kultury České republiky
Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
Státní ústřední archiv
Národní technické muzeum
Národní knihovna České republiky

Konference se koná s přispěním grantu Ministerstva kultury ČR a programu MinervaPlus

Odborný garant: PhDr. Vít Richter, tel. 221 663 338, vit.richter@nkp.cz

Jazyk jednání: angličtina, čeština - jednání bude tlumočeno
Zahájení 1. prosince v 9.30 hod.

Program

Konference s mezinárodní účastí je věnována problematice spolupráce archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové péče při využívání informačních a komunikačních technologií pro ochranu a zpřístupnění kulturního dědictví.

1. prosince 2004 - zahájení v 9.30

 • Access to assets in archives. An IPR-story with pros and cons, love and hate … (.ppt ke stažení) - Peter Holm Lindgaard, Library manager, News and Current Affairs, Denmark
 • Techniques for Copyright Protection (.ppt ke stažení) - Alessandro Piva, Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni Universita' di Firenze, Italy
 • Autorský zákon a zpřístupňování digitálních dokumentů (.ppt ke stažení)- JUDr. Dagmar Hartmanová , MAFRA a.s.
 • Příprava novely autorského zákona - Hana Masopustová, Ministerstvo kultury ČR

11,20 - 12,20 hod. Přestávka na oběd

 • "Česká muzea" - projekt virtuální expozice českého muzejnictví - Jiří Žalman, Ministerstvo kultury ČR
 • Sprístupňovanie digitálnych zbierok v systéme DigiTool a MetaLib (.ppt ke stažení) - Lucia Švecová, Jan Pokorný, Ústav výpočetní techniky UK
 • CALIMERA - projekt v rámci EU (.pps ke stažení) - Jan Kaňka, Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, Mgr. Lucie Křížová, Moravský zemský archiv Brno
 • Projekt MEMORIA zkušenosti z jednoročního zpřístupnění plných obrazů digitalizovaných rukopisů a starých tisků na internetu (.ppt ke stažení) - Stanislav Psohlavec, AiP Beroun, s.r.o.
 • Řešení centrální evidence muzejních sbírek na Slovensku rok 2004 (.ppt ke stažení) - Jan Mottl, AiP Safe

13,50 - 14,10 Přestávka

 • Ako možu muzea a galerie využiť moderné IS a skúsenosti knižníc pri spracovaní a sprístupňovaní svojich zbierok tvoriacich časť kulturného dedičstva. (.ppt ke stažení) - Naděžda Andrejčíková, Cosmotron Bohemia, Hodonín

2. prosince 2004 - zahájení v 9.30

 • Prezentace společných projektů paměťových institucí na Internetu (.ppt ke stažení) - Aleš Brožek, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
 • Manuscriptorium jako základ pro virtuální badatelské prostředí: obsahové dimenze vs. technické moduly (.pdf ke stažení) - Jindřich Marek, Zdeněk Uhlíř, Národní knihovna ČR

Konec jednání prvního dne 15.30 hod

2. prosince 2004 - zahájení v 9.30

 • Historické fondy a nové možnosti zpřístupnění informací (.ppt ke stažení) - Petr Žabička, Moravská zemská knihovna
 • Obsahy a obálky knih - nová služba pro čtenáře? Příklad propojení textové databáze s digitálními objekty (.ppt ke stažení)- Martin Vojnar, Vědecká knihovna v Olomouci
 • "People for Europe" Projekt digitalizace kulturního dědictví v Národním muzeu (.ppt ke stažení) - Michal Stehlík, Národní muzeum
 • Možnosti spolupráce při vytváření digitálních sbírek (.ppt ke stažení) - Martin Lhoták, Knihovna Akademie věd ČR

10,50 - 11,10 hod. Přestávka

 • Zpřístupňování knižního fondu formou digitalizace - příklad řešení podprogramu VISK 7 - Jan Čejka, Elsyst Engineering
 • Digitální Lexikon českých výtvarníků narozených ve XX. století - Jozef Sučík, Společnost pro současné umění - SCA
 • Ediční řada Digart : dokumentace sbírek a různé využití zpracovaných digitálních dat - Andrej Šumbera
 • Digitální databáze pro humanitní vědní obory dostupné v České republice - Jan Kalivoda, Ústav řeckých a latinských studií UK FF

12,30 - 13,30 hod. Přestávka na oběd

 • Perspektivy dlouhodobého uchování elektronických dokumentů z oblasti veřejné správy (.ppt ke stažení) - Jan Heisler, Relsie,
 • Finanční zdroje pro kulturní sektor z fondů a programů EU a zemí EEA (.ppt ke stažení) - Romana Křížová, Cross Czech
 • CHIMER, jeden z nejúspěšnějších kulturních projektů z 5. rámcového programu EK (.ppt ke stažení)- Eva Smolíková, Základní škola Chanovice, Luboš Smolík Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech
 • Aplikace pro zpřístupnění kulturního dědictví pro laickou i odbornou veřejnost v internetovém a mobilním prostředí (.pps ke stažení) - Milan Ďurica, Jindřich Čapek, ATTRACTION s.r.o
 • Digitální zdroje pro společenské vědy v Evropě (zdroje, infrastruktura, financování). Přehled vývoje a současného stavu "humanities computing" (.ppt ke stažení) - Mgr. Bořek Neškudla, Mgr. Jana Borovičková, PhD., Archiv UK

Závěr konference 15.10 hod

Registrace účastníků (nejpozději do 20.11.2004) -elektronický formulář

Účastnický poplatek: 200,- Kč (určen na občerstvení v průběhu semináře) bude vybírán při prezenci před zahájením semináře. Konferenční poplatek je určen na úhradu stravného v průběhu konference. Každý účastník obdrží sborník příspěvků, který bude vydán po konferenci.

Dopravní spojení:
Nejlépe metrem trasa A ze stanice Želivského (směr Vršovice) autobusem č. 213 do stanice Chodovec nebo trasa C ze stanice Opatov (ve směru Hostivař, Spořilov) rovněž autobusem č. 213 do stanice Chodovec (4. stanice).
Autem po výpadovce směr Brno:
Po výpadovce na odbočku směr Kutná Hora (Chodov, Spořilov, Horní Roztyly) (přímo u této odbočky je OBI) po cca 200m - je další, světelná, křižovatka, zde doprava (směr Kutná Hora), pak stále po hlavní silnici až k odbočce na Vršovice (doleva) - toto je poslední světelná křižovatka, po odbočení na Vršovice cca po 150m doprava (1. doprava), dále rovně a první opět doprava (kolem Top hotelu Praha), za konečnou autobusu opět doprava (to už je ulice Archivní) - dále kolem barevné budovy na parkoviště.
Autem po D1 ve směru od Brna:
Exit na 1.km z D1 - Opatov - kolem stanice metra Opatov na kruhový objezd (Litochlebské nám.), po kruhovém objezdu odbočit 3. výjezdem (směr Chodovec, Spořilov), odtud na druhém sjezdu doprava (kruhový objezd), zde prvním výjezdem doprava a na první křižovatce (ne světelné) doleva dole rovně a za servisem Mercedes (za příčným prahem) doleva - Archivní ulice - dále kolem barevné budovy na parkoviště.


13.12.2005

 

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař