KNIHOVNY.CZ - od internetu ke čtenářství

Program konference KNIHOVNY.CZ

Místo konání:

Kongresový sál Krajského úřadu Olomouckého kraje
v Olomouci, Jeremenkova 40a

6. valná hromada SKIP

20. června
prezence: 11.00 - 13.00
zahájení:  13.00 hod.
předpokládaný konec zasedání: 17.00 hod.
Program

Konference KNIHOVNY.CZ - od internetu ke čtenářství

Přihláška k účasti na odborných sekcích

Čtvrtek 21. června

9:00 - 13:00 hod., Velký sál

 • Zahájení
 • Úvodní slovo - Jaromír Talíř, první náměstek
  ministra kultury
 • Přivítání účastníků - Pavel Horák, první náměstek
  hejtmana Olomouckého kraje
 • Význam Univerzity Palackého v Olomouci
  ve vztahu k regionu
  - Ludmila Lochmanová, prorektorka Univerzity Palackého Olomouci
 • Marketing a public relations
  v knihovnách
  (.ppt, 38 MB) - Vlastimil Ježek, Národní
  knihovna ČR, Praha

Přestávka

12:30 - 14:00 hod. Přestávka na oběd

Odpoledne: jednání v sekcích

14:00 - 17:00 hod., Velký sál

1. sekce Marketing a public relations v knihovnách
Jednání moderuje Jaroslava Štěrbová,
Městská knihovna v Praze

Přestávka

14:00 - 17:00 hod., Malý sál 1

2. sekce Četba, čtenářství, čtenáři
Jednání moderuje Zlata Houšková,
Národní knihovna ČR, Praha

Přestávka

14:00 - 17:00 hod., Malý sál 2

3. sekce Služby knihoven v elektronickém prostředí
Jednání moderuje Vít Richter, Národní knihovna ČR, Praha

Přestávka

19:00 - 22:00 hod., Malý sál 2
Slavností večer, předání Ceny českých knihovníků
Slavnostní sál Kláštera Hradisko, Olomouc, Sušilovo náměstí
http://www.olomoucky-kraj.com/object.php?object=9

Výstava firem od 9.00 do 17.00
Regionální centrum Krajského úřadu Olomouckého kraje

Pátek 22. června

9.00 - 11.00 hod.

1. sekce Webová grafika, struktura webu a navigace, použitelnost a přístupnost, Martin Kuna - (.ppt, 126 KB)

9.00 - 11.00 hod.

2. sekce Management v organizaci - bude upřesněno

9.00 - 11.00 hod.

Exkurze do olomouckých knihoven: Knihovna města Olomouce, Vědecká knihovna v Olomouci, Knihovna Univerzity Palackého a Cyrilometodějská fakulta.

Další akce, viz Doprovodný program

12.07.2007

Hlavní partner

3M


Olomoucký kraj Vědecká knihovna v Olomouci SKIP