KNIHOVNY.CZ - od internetu ke čtenářství

Aktuality

Vážené kolegyně, vážení kolegové!

Srdečně Vás zveme na konferenci KNIHOVNY.CZ - od internetu ke čtenářství, která je spojena se 6. valnou hromadou Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Konference i valná hromada se uskuteční 20. až 22. června 2007. Konferenci jsme nazvali "KNIHOVNY.CZ - od internetu ke čtenářství". Těšíme se, že se jí zúčastníte a přispějete do programu také svým vystoupením.

Pro konferenci jsme vybrali hanáckou metropoli a nádherné historické město Olomouc. Všichni se sejdeme v sále Regionálního centra Krajského úřadu Olomouckého kraje (Jeremenkova 40a http://www.rco.cz/ ).

Regionální centrum

Naším nejdůležitějším spolupracovníkem je Vědecká knihovna v Olomouci a další olomoucké knihovny, které budete moci v průběhu konference navštívit. Na konferenci se rovněž setkáte ze zástupci knihovnických spolků ze Francie, Maďarska, Německa, Polska, Rakouska a Slovenska.

Chcete-li tedy prožít tři pracovní dny v širokém týmu svých kolegyní a kolegů, chcete-li se zúčastnit diskusí o budoucím vývoji knihoven a SKIP, chcete-li poznat historii i současnost jednoho z našich nejkrásnějších měst, přijeďte! Na shledanou právě s Vámi se těší

Váš SKIP

Veškeré informace o konferenci včetně registračního formuláře naleznete na této stránce. Nemůžete-li se z jakýchkoliv důvodů přihlásit elektronicky, zašlete písemnou přihlášku (s uvedením všech potřebných údajů) na adresu:

Sekretariát SKIP ČR
Klementinum 190
110 01 Praha 1

Fotografie z místa konání konference

Fotografie z konference

03.07.2007

Hlavní partner

3M


Olomoucký kraj Vědecká knihovna v Olomouci SKIP