SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Akce a projekty > Přehled akcí běžného roku >Týden knihoven 2003  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Týden knihoven 2003 - 6. až 12. října
Proč Týden knihoven?
Stručně řečeno, aby knihovny na sebe upozornily - čtenáře i nečtenáře, sponzory a mecenáše, zřizovatele osvícené i neosvícené, novináře a média všeho druhu. Mimo to však také proto, aby se i ti, kteří knihovnu zatím ještě nikdy nenavštívili, dověděli, že dnešní knihovna už není jen místo, kde si lze vypůjčit "rekreační čtení", ale že stává se i moderní informační institucí.

Knihovny jsou nejdostupnější veřejná zařízení a jejich čtenáři bývají obvykle nejpočetnější zájmovou skupinou v místě. Zájem uživatelů si dokázaly udržet navzdory celkové orientaci naší společnosti na materiální hodnoty, navzdory velmi skromným finančním dotacím i navzdory tomu, že už devět let trvá jejich snaha o vytvoření aktuálních legislativních pravidel pro vlastní činnost.

Knihovny patří k nejvýznamnějším nástrojům, jimiž stát naplňuje požadavek všeobecné dostupnosti informací zakotvený v Listině lidských práv a svobod. Nabízejí veřejnosti buď bezplatný nebo velmi levný přístup k nejširší možné škále informačních zdrojů. Zatímco ještě rok po sametové revoluci znaly knihovny nové informační technologie spíše z doslechu, dnes zhruba 60% profesionálních knihoven pracuje s automatizovanými knihovnickými systémy. které jsou základní podmínkou služeb na evropské úrovni. Nové informační technologie a nové knihovnické služby zásadně mění charakter knihovny a knihovnické profese. Nízké společenské i finanční ohodnocení knihovnictví je však příčinou stále klesajícího zájmu mladých lidí oboru se věnovat. Chybí i ucelený systém dalšího odborného vzdělávání knihovníků, který by na vzniklou potřebu pružně reagoval. Doplňování vzdělání se tedy děje spíše na základě osobní potřeby a iniciativy jednotlivců či profesního spolku (Svaz knihovníků a informačních pracovníků).

Knihovny nabízejí dětem, mládeži a dospělým majoritní společnosti i menšin kulturní a vzdělávací alternativu, jsou místem, kde je možné trávit volný čas. Přestože knihovny na tomto poli čelí obrovské konkurenci a jejich služby nikdo nemusí využívat povinně, navštěvuje je stále větší počet lidí a zvyšuje se i využívání knihovních fondů. Knihovny tak podporují rozvoj čtenářství a napomáhají prohlubovat vzdělanost všech vrstev obyvatelstva bez rozdílu.

Knihovny jsou klidným a kultivovaným místem setkávání lidí a jsou dostupné každému. Právě tato funkce je zdůrazňována v evropském i světovém měřítku se zvyšující se intenzitou a naléhavostí.

V Týdnu knihoven, kdy se dveře těchto zařízení otevřou široké veřejnosti dokořán a mnohá z nich vyjdou se svými programy i na veřejná prostranství, se bude moci opravdu každý přesvědčit, co všechno mu knihovny nabízejí, co všechno dokážou a jak málo za to chtějí.

Loga Týdne knihoven ke stažení: logo-tk2.jpg (5,41 kB), logo-tk.jpg (23,4 kB); s průhledným pozadím logo-tkP.gif (6 kB), logo-tk2P.gif (3 kB)

Podej ruku své knihovně: "PROVÁZKIÁDA"

Co je to PROVÁZKIÁDA ?
Provázkiáda se letos koná již potřetí. Čtenáři a ostatní uživatelé knihovny mohou svůj vztah ke knihovně vyjádřit tak, že navážou jakýkoliv provázek, který si přinesou nebo obdrží v knihovně. Tak bude vznikat dlouhý provaz. Knihovny budou průběžně zasílat informace na http://provazkiada.knihovna.cz a zde také ostatní uvidí, jak si jejich knihovna stojí v porovnání s ostatními soutěžícími knihovnami. Aby však byla měřitelná a porovnatelná, je třeba dosažené výsledky ohlásit. V roce 2002 se do Provázkiády zapojilo 49 knihoven, bylo navázáno 11749 provázků v celkové délce 5874.5 metru.

  • Délka provázku max. 0,5m (pro zahraniční návštěvníky 1,65 ft)
  • Provázky je možno různě vyzdobovat - např. lístečky s odpovědí na otázku:
    Knihovna je když… Co mně schází v naší knihovně? 100 důvodů proč mít rád svou knihovnu atd.
  • Akce může probíhat podle místních podmínek i po celou dobu celého Týdne knihoven.
  • Provázkiáda může pokračovat celý týden, ale oficiálně ji ukončíme v pondělí v 16.hod. Samozřejmě nebudeme provázky měřit (1 příznivec = 0,5 m); jde o něco úplně jiného než o centimetry.
06.10.2003

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař