SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Akce a projekty > Přehled akcí běžného roku > Komunitní knihovna  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Cesta Masarykovy veřejné knihovny ve Vsetíně ke komunitní knihovně

Masarykova veřejná knihovna byla založena 2. února 1921. Usnesení k jejímu zbudování pochází ze 7. března 1920, kdy v rámci oslav 70. narozenin T. G. Masaryka městské zastupitelstvo rozhodlo "otevříti ihned Masarykovu městskou knihovnu, obsahující přes 800 svazků".
Dlouhá desetiletí nesla název Okresní lidová knihovna a Okresní knihovna. V roce 1991 se vrátila k původnímu názvu Masarykova veřejná knihovna a od roku 1997 je jejím zřizovatelem opět město Vsetín (28 983 obyv.). MVK zaměstnává 26 pracovníků, tj.23,38 přepočtených úvazků. Knihovnu v roce 2003 navštívilo 399 093 návštěvníků, zaregistrovalo se 5 223 čtenářů, kteří si vypůjčili 399 073 výpůjček. Knihovna zrealizovala 450 akcí pro veřejnost, školy, neziskové organizace aj.

S návratem knihovny k původnímu názvu v ní zavanul nový duch a s ním i "duch komunitních aktivit". Problémem však zůstávají nevyhovující prostory. Na svých webových stránkách (www.mvk.cz) se prezentuje jako starší dáma v růžovém a s postupem času se stává "starou ošolíchanou dámou v růžovém", která nestačí svým prostorem novým aktivitám. Prioritou knihovny bylo a je vystupovat jako demokratická instituce a být centrem aktivit místních nevládních neziskových organizací (NNO), přičemž přijala, že vzdělávací a komunitní akce pro veřejnost "musí" být nedílnou součástí činnosti moderní knihovny 21. stol.
Jinými slovy: Knihovna měla motivaci a chuť zkusit něco nového. Příležitost přišla v podobě programu Cesta neziskových organizací do Evropské Unie, který vyhlásila v loňském roce Open Society Fund Praha. MVK úspěšně prošla výběrovým řízením s projektem "Cesta knihovny ke komunitnímu a vzdělávacímu centru regionu".

Krédo zaměstnanců Masarykovy veřejné knihovny:
důvěryhodnost, otevřenost, spokojenost všech obyvatel, zachování kvality tradičních funkcí knihovny (výpůjční a informační), knihovna má být místem setkávání.

MVK jako komunitní knihovna si klade za cíl:

  • Vytvořit modelový projekt komunitní knihovny ve Vsetíně.
  • Poskytnout prostor jednotlivým skupinám a povzbudit místní obyvatele k aktivní účasti na životě své obce, napomáhat při řešení problémů komunity informační podporou.
  • Svými aktivitami posilovat vztah lidí k místu ve kterém žijí a propojovat skupiny i jednotlivce
  • Koordinovaně s dalšími organizacemi podporovat rozvoj kulturních, vzdělávacích a volnočasových aktivit vycházejících z potřeb komunity.
  • Být informačním centrem pro všechny.

V souladu s cíli komunitní knihovny a dodržením kréda se realizují aktivity pro tyto cílové skupiny - příklady

- Nevládní neziskové organizace a široká veřejnosti
Knihovna jako komunitní prostor v centru města vytváří podmínky pro aktivní zapojení občanů a nevládních neziskových organizací do kulturních a společenských aktivit města Vsetína. Nabízí vzdělávací programy všem skupinám obyvatel bez rozdílu věku, pohlaví a vzdělání, podporuje volnočasové aktivity všech zájmových skupin občanů, s cílem zlepšení mezilidské komunikace a vzájemné koordinace aktivit ve městě ( př. Kouzlo Valašských Vánoc, Dobrá zpráva, vzdělávací semináře pro vedoucí pracovníky NNO).
- Nezaměstnaní
Služby pro nezaměstnané jsou prováděné ve spolupráci s Úřadem práce ve Vsetíně. Hlavní službou této skupině je zvýhodněné zpřístupnění internetu, zaškolování v práci s internetem, poskytnutí informací o webových adresách nabízejících práci, nabídnutí poradenství v kontaktu s úřady, zaměstnávání stážistů a zapojování nezaměstnaných do aktivit knihovny.
- Zrakově handicapovaní
Klasické knihovnické služby pro zrakově handicapované (půjčování zvukových dokumentů) jsme rozšířili o přístup k internetu, instalací TV lupy. Ve spolupráci se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých knihovna zajišťuje klubová setkání, na které jsou zváni i ostatní občané.

V dalších komunitních aktivitách jsou zapojeny děti, studenti, maminky na mateřské dovolené i senioři. Všechny aktivity jsou postaveny na principu partnerství.

Ředitelka Masarykovy veřejné knihovny H. Gajdušková vytváří vizi komunitní knihovny


09.01.2004

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař