SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Co je SKIP > Knihovnická cena  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2004 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Jindřichův Hradec, 25. června 2004

Daniela Wimmerová

Narozena 25.2.1948

Daniela Wimmerová už 36 let pracuje ve veřejných knihovnách, zpočátku v severních Čechách na okrese Teplice, v současné době jako pracovnice oddělení regionálních funkcí Městské knihovny v Českém Krumlově. Je absolventkou Střední knihovnické školy v Praze. Po celou dobu svého působení na jihu Čech se jako metodička stará o profesní úroveň veřejných knihoven v regionu.

Ihned po ustavení SKIP v roce 1990 se zapojila do práce jihočeské regionální organizace SKIP. Za tři volební období ve funkci předsedkyně se zasloužila o její progresivní působení v regionu i na celostátní úrovni. Jedna z prvních upozornila v nové společenské situaci na potřebu komunikace knihovníků s poslanci a senátory při prosazování profesních zájmů a začala ji reálně uskutečňovat.

Jako dlouholetá metodička zná situaci malých knihoven a cílevědomě pracuje na jejich přeměně v kvalitně vybavená a potřebné služby poskytující zařízení samosprávy. Je autorkou projektu "Knihovna - informační centrum obce" a řady dalších podpůrných aktivit jako např. průzkum o využitelnosti veřejných knihoven Jihočeského kraje pro potřeby cestovního ruchu. Díky jejímu neúnavnému snažení se v rámci zmíněného projektu uskutečňuje již druhý běh cíleného rekvalifikačního kurzu pro zájemce o práci právě v malých venkovských knihovnách.

Působí rovněž jako komisařka celostátního kola soutěže "Knihovna roku", v této funkci plně uplatňuje své dlouholeté zkušenosti. Její zásluhou se podařilo zdůraznit význam této soutěže a finančně ji podpořit krajskou samosprávou i v rámci Jihočeského kraje.


29.06.2004

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař