SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Co je SKIP > Knihovnická cena  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Knihovnická cena

UDĚLOVÁNÍ KNIHOVNICKÉ CENY

  1. Knihovnickou cenu /dále Cena/ uděluje výkonný výbor SKIP knihovníkům a informačním pracovníkům za dlouholetou vynikající činnost v oboru knihovnictví. Za tu se považuje zejména aktivita spojená s řízením, modernizací, automatizací a výstavbou knihoven a jejich sítí, odborná konzultační účast při projektování nových či rekonstrukci starších budov knihoven, dále vědeckovýzkumné práce v knihovnictví a ve výuce knihovnických znalostí, působení v knihovnických a informačních dobrovolných stavovských organizacích.

  2. Návrh na udělení Ceny může zaslat (spolu s uvedením plného jména, adresy a životopisu navrhovaného kandidáta a také se zdůvodněním návrhu) sekretariátu VV SKIP kterákoli fyzická nebo právnická osoba, která je řádným, institucionálním, čestným nebo zahraničním členem SKIP. Cena může být udělena také "in memoriam".

  3. Udělení Ceny se vyhlašuje na valné hromadě SKIP nebo na slavnostním zasedání výkonného výboru, jde-li o Cenu udělovanou k významnému životnímu jubileu.

  4. Výkonný výbor SKIP jmenuje pro přípravu návrhů na udělení Ceny podle článku 19 Stanov SKIP odbornou komisi na celostátní úrovni /dále komisi/.

  5. Komise je pětičlenná. Členství v komisi je čestné.

  6. Komise shromažďuje návrhy, projednává je s příslušnými regionálními výbory a předkládá zpracované návrhy výkonnému výboru SKIP nejpozději 3 měsíce před konáním valné hromady nebo životního jubilea kandidáta na Cenu.

  7. Návrh na udělení Ceny musí získat ve výkonném výboru SKIP podporu nadpoloviční většiny jeho členů.

  8. Součástí Ceny je písemný doklad - diplom a dar.

Schválil výkonný výbor SKIP na svém 7. zasedání dne 27. června 2000

09.12.2003

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař