SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Co je SKIP > Knihovnická cena  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2010 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Praha, 15. června 2010

Jarmila Trägrová

PhDr. Jarmila Trägrová

Seniorka, zakládající členka SKIP
Členka SKIP od r. 1968

Paní doktorka Jarmila Trägrová vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V roce 1950 nastoupila jako ředitelka do Okresní knihovny v Teplicích a tuto funkci vykonávala devatenáct let. Ačkoliv pod jejím vedením knihovna vzkvétala, pro nesouhlas se vstupem armád Varšavské smlouvy musela knihovnu 30. dubna 1970 opustit. Pracovala pak ve výměníkové stanici či jako skladnice v Technomatu. V roce 1977 jí bylo díky intervenci Ladislava Zoubka st., ředitele Krajské knihovny Maxima Gorkého v Ústí nad Labem, umožněno vrátit se k odborné práci v knihovně. Pracovala v bibliografickém oddělení krajské knihovny na úseku bibliograficko-informační služby. V knihovně byla uznávanou odbornou i lidskou autoritou. V době, kdy nebyly běžně k dispozici počítače a databáze, byly její odborné znalosti a schopnosti nepostradatelné pro uživatele knihovny i spolupracovníky. Podílela se také na vydání řady bibliografických publikací. V knihovně pracovala dále na částečný úvazek i po svém odchodu do důchodu až do 31. srpna 1997. Své znalosti a zkušenosti uplatňovala ještě v loňském roce v knihovně muzea v Duchcově. Je stále vzorem pro své kolegy i následovníky v Severočeské vědecké knihovně v Ústí nad Labem, ale také pro ostatní knihovníky regionu. Lidé si jí váží pro její profesní znalosti, odborné i životní zkušenosti a názory. V roce 2000 jí byla udělena medaile Z. V. Tobolky. Paní Jarmila Trägrová patří k mimořádným osobnostem knihovnictví v Severních Čechách i v celé republice.

Na ustavující schůzi regionální organizace SKIP v roce 1990 byla J. Trägrová zvolena jednatelkou výboru; pracovala v něm aktivně až do roku 1995. Dosud se ráda a často účastní akcí, které regionální výbor SKIP pořádá, zajímá se o dění v knihovnách svého živote – v Ústí nad Labem,  Teplicích i Duchcově.

Cenu českých knihovníků získává za celoživotní přínos severočeskému knihovnictví.

28.06.2010

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař