SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Co je SKIP > Knihovnická cena  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2007 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Olomouc, 21. června 2007

Marie Pillveinová

Mgr. Pavla Suchá

Seniorka, zakládající členka SKIP
Členka SKIP od r. 1990 (1968)

Pavla Suchá věnovala knihovnické práci celý život a i dnes je aktivní členkou regionálního výboru SKIP Plzeňského kraje. Její knihovnická práce začala v Okresní knihovně Plasy, poté působila v tehdejší Krajské knihovně v Plzni (dnes Knihovna města Plzně). Dokončila vysokoškolská studia, provdala se a po mateřské dovolené se vrátila ke své práci náměstkyně ředitele s očekáváním plnohodnotné pracovní kariéry. Významně se angažovala při ustavení profesního Svazu knihovníků v roce 1968. Pozdější politický vývoj však i proto omezil její plány pracovní i osobní a celá rodina byla za politickou a společenskou angažovanost postižena. Pavla Suchá pracovala poté po dvě desetiletí jako řadová knihovnice v oddělení katalogizace Státní vědecké knihovny.

V roce 1990 stála opět aktivně u nového zrodu SKIP. Po výběrovém řízení se stala ředitelkou Okresní knihovny v Rokycanech a zůstala zde až do svého odchodu do důchodu v roce 1998. Poté ještě na krátký úvazek pracovala v knihovně Pedagogické fakulty Západočeské univerzity.

Ve své práci pro SKIP však pokračuje. Regionální organizace se pod jejím vedením od roku 1995 výrazně profilovala: proběhla zde 3. konference SKIP, první setkání knihovnických seniorů, zahájen byl tradiční cyklus setkání západočeských a jihočeských knihovníků Literární Šumava atp. Její aktivita, nápady i osobní nasazení jsou i dnes trvalým přínosem pro spolkovou práci v regionu.

Cenu českých knihovníků získává za dlouholetou činnost v orgánech SKIP a podporu veřejných knihoven v rámci regionálních funkcí.

04.01.2008

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař