SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Co je SKIP - Knihovnická cena  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2001 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR

In memoriam:

MGR. BLAHOSLAV ŠPANIEL

(25.5.1927 - 11.1.2001)

Blahoslav Španiel ukončil v roce 1943 základní vzdělání a nastoupil na učitelský ústav, který dokončil v roce 1947 maturitou. V roce 1959 vykonal státní zkoušku z českého jazyka na Filozofické fakultě a v roce 1961 ukončil nástavbové studium knihovnictví závěrečnou zkouškou. Učitelskou profesi vykonával od roku 1947 na různých školách - národní školy v Ludkovicích, Starém Hrozenkově, střední školy ve Starém Hrozenkově, Kloboukách u Brna, Učňovská škola v Kunštátě, Domov mládeže v Břeclavi, Brankovicích, Bučovicích.

Poté ho láska ke knihám a literatuře přivedla do Státní pedagogické knihovny v Brně, kde působil jako vedoucí oddělení doplňování a zpracování fondů do roku 1969, kdy začal opět učit, tentokráte na Střední knihovnické škole v Brně. Dobudoval školní knihovnu tak, aby sloužila nejen k půjčování knih, ale i pro praxe studentů.

Knihovnictví se věnoval celý život nejen prakticky (práce v knihovně, výuka knihovníků), ale také odborně. Zpracoval velké množství bibliografií, skript pro studenty SKŠ, publikoval v odborném tisku. Např. Soupis českých a slovenských bibliografií z oboru pedagogiky (1960), Soupis pedagogických bibliografií (1966), vydal "Súpis platných právnych predpisov pre knižnice a strediská VTEI" (1976, 1983, 1989), ze slovenštiny přeložil a upravil učebnici Bibliografie pro 3.ročník středních knihovnických škol.

Pro knihovníky se stal za roky svého působení v oboru uznávanou autoritou. Byl osobností, která svým vztahem k lidem, neustálým zájmem o vývoj moderního knihovnictví a životním elánem obohacovala všechny, kdo se s ním setkávali. Ve svém volném čase se věnoval činnosti kronikáře-historiografa rodné obce Nosislavi, vydal publikaci Nosislavská čítanka-Nosislav v krásné literatuře (1996). Blahoslav Španiel byl dlouholetým členem SKIP, v devadesátých letech působil jako nezištný člen regionálního výboru Jižní Morava jako pokladník.

 

24.01.2003

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař