SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Co je SKIP > Knihovnická cena  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2007 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Olomouc, 21. června 2007

Mgr. Alena Otrubová Mgr. Alena Otrubová

Ředitelka Městské knihovny v Táboře
Členka SKIP: od roku 1990

Alena Otrubová se narodila v Praze. Po maturitě na gymnáziu byla přijata na obor Knihovnictví a vědecké informace na Univerzitě Karlově, který zdárně absolvovala v roce 1976. V oboru pracuje od roku 1980 a její profesionální kariéra je spjata především s Okresní, později Městskou knihovnou v Táboře, kde po řadu let vykonává funkci ředitelky.

Stála u zrodu automatizace veřejných knihoven a byla jednou z iniciátorek zrodu knihovního programu LANius. V 90. letech, v době rozpadu krajských systémů, pomohla udržet i díky automatizaci knihovnických činností dobrou úroveň spolupráce knihoven v okrese. Je dlouholetou předsedkyní Sdružení uživatelů knihovních systémů LANius (SKAT), členkou redakční rady časopisu Čtenář.
A. Otrubová patří k nejvýraznějším osobnostem jihočeského knihovnictví. Aktivně se podílí na spolkovém životě na krajské i celostátní úrovni. Od počátku svého členství ve SKIP pracovala v jeho vrcholových orgánech (v dozorčí komisi, ve výkonném výboru, kde pracuje dodnes); v letech 1998 – 2001 byla členkou předsednictva výkonného výboru. Řadu let aktivně působí také v ediční komisi Bulletinu SKIP.

Cenu českých knihovníků získává za podíl na činnosti SKIP a výraznou osobní podporu  automatizace  veřejných knihoven.

02.01.2008

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař