SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Co je SKIP > Knihovnická cena  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2010 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Praha, 15. června 2010

Ilonka Nemeškalová

Mgr. Ilonka Nemeškalová

Seniorka, zakládající členka SKIP
Členka SKIP od r. 1968

Ilonka Nemeškalová pracovala v knihovnictví od svých 14 let, kdy po základní škole nastoupila do tehdejší Krajské knihovny v Ostravě. Při zaměstnání vystudovala střední i vysokou školu a přes své mládí patřila brzy mezi výrazné představitele knihovnictví Severomoravského kraje. Mimo jiné stála u zrodu systému střediskových knihoven, jejichž činnost byla zahájena v kraji již v první polovině 60. let minulého století. Byl to v té době zcela ojedinělý případ, a severomoravské knihovnictví se tak svými výsledky ocitlo na prvním místě v republice. V době normalizace byla I. Nemeškalová povolána do funkce krajské inspektorky pro kulturu na Severomoravském KNV. Bylo její zásluhou, že dokázala přesvědčit představitele kraje o nutnosti dobudování střediskového systému i zavedení centralizovaného systému řízení knihoven v okresech s cílem zlepšování a zefektivňování knihovnických služeb; severomoravské knihovny se opravdu v mnoha ohledech staly příkladem pro celou republiku. V kraji snad nebylo v oboru člověka, který by Ilonku Nemeškalovou neznal a jako respektovaná odbornice patřila k nejznámějším představitelkám veřejného knihovnictví v ČR. Po listopadu 1989 nastoupila I. Nemeškalová do oddělení služeb knihovnám Státní vědecké knihovny v Ostravě. Ani po svém odchodu do důchodu nepřestala s aktivní službou ve prospěch knihoven. Byla všude tam, kde jí bylo zapotřebí, např. byla pověřena řízením Univerzitní knihovny Ostravské univerzity ad.; 50 let knihovnické práce oslavila v Knihovně města Ostravy.

Ilonka Nemeškalová je zakládající členkou SKIP z roku 1968 a byla také mezi prvními v Severomoravském kraji, kdo obnovili jeho činnost v roce 1990. Stala se dlouholetou aktivní členkou regionálního výboru SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje, pracovala jako komisařka regionálního kola soutěže Vesnice roku a každoročně se také podílela na organizování setkání seniorů SKIP. V současné době stále působí v dozorčí komisi regionální organizace.

Cenu českých knihovníků získává za celoživotní přínos českému knihovnictví.

28.06.2010

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař