SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Co je SKIP > Knihovnická cena  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2007 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Olomouc, 21. června 2007

PhDr. Miloš Kvapil

PhDr. Miloš Kvapil

Ředitel Městské knihovny Prostějov
Člen SKIP od: 1998

 

Miloš Kvapil pracoval celý svůj profesní život jako knihovník. Po studiích knihovnictví na FF UK Praha nastoupil do SVK Olomouc, záhy se však vrací do rodného města a nastupuje jako knihovník do Výzkumného ústavu oděvního. Pracoval zde 15 let, velmi dobře uplatnil své jazykové znalosti (angličtina, němčina, ruština) a končil ve funkci vedoucího odvětvového informačního střediska VTEI pro konfekční průmysl. Po zrušení ústavu hledal uplatnění jako ředitel infocentra Palackého univerzity v Olomouci, vedoucího informační služby Městského úřadu v Prostějově, vedoucího regionálního poradenského a informačního střediska pro živnostníky. Poté působil jako vedoucí technické knihovny v Moravských železárnách v Olomouci. V roce 1997 se na základě úspěšného konkurzního řízení stává ředitelem Okresní, později Městské knihovny v Prostějově. Knihovna se pod jeho vedením stala důstojným informačním a komunitním centrem města.

M. Kvapil se však nevěnuje pouze prostějovské knihovně. Organizuje např. celostátní semináře věnované problematice služeb specifickým skupinám uživatelů, působí jako lektor, přednáší externě na Univerzitě Palackého v Olomouci. Bohatá je i jeho publikační činnost v regionálním i odborném tisku. Je dlouholetým editorem kulturní revue Prostějovska ŠTAFETA. V posledních letech vydává i vlastní básnické sbírky.

Členem SKIP je od svého příchodu do veřejné knihovny. Zároveň po celou dobu pracuje v regionálním výboru SKIP; od roku 1998 byl po dvě volební období členem předsednictva výkonného výboru. Další kandidaturu ve výkonném výboru byl nucen ukončit z rodinných důvodů.

Cenu českých knihovníků získává za aktivity  ve SKIP a významnou  vzdělávací a publikační činnost v regionu.

02.01.2008

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař