SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Co je SKIP - Knihovnická cena  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2001 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR

PHDR. LADISLAV KURKA

Narozen 5.3.1933

Jako absolvent studia knihovnictví na Filozofické fakultě UK nastoupil Ladislav Kurka v roce 1956 v Ústředním domě armády, kde měl na starosti rozvoj vojenských osvětových knihoven. V roce 1970 musel z politických důvodů ze svého místa odejít. Uchytil se v Městské knihovně v Praze, kde pracuje na úseku výstavby pražské sítě knihoven dodnes.

Byl jedním z hlavních aktérů rozsáhlé rekonstrukce této knihovny v letech 1995-1998 a zasloužil se o její bezvýhradný úspěch. Problematikou výstavby knihoven se soustavně zabývá, přednáší ji na Vyšší škole informačních studií v Praze a patří v této oblasti k vyhledávaným odborníkům.

Dr. Kurka se podílel se na ustavení a působení Svazu knihovníků a informačních pracovníků v letech 1968 - 1970 a byl redaktorem jeho prvního Bulletinu. Tuto funkci ochotně převzal i po znovuobnovení SKIP v roce 1990, resp. v roce 1992. Byl opakovaně zvolen členem VV SKIP a jeho předsednictva, několik let zastával také funkci místopředsedy SKIP. Jako předseda ediční komise pozvedl publikační aktivity SKIP na vysokou úroveň.

Z dalších mimopracovních aktivit Ladislava Kurky je nutno zmínit, že je vedoucím Klubu skautských sběratelů Junáka a je majitelem největší sbírky pohlednic československých panských sídel.

24.01.2003

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař