SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Co je SKIP > Knihovnická cena  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2007 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Olomouc, 21. června 2007

Dana Kochová

Dana Kochová

Vedoucí oddělení pro děti a mládež v Městské knihovně v Havířově
Členka SKIP od r.: 2004

Dana Kochová po maturitě na gymnáziu v Novém Jičíně (1977) absolvovala dvouletou knihovnickou nástavbu v Brně. Poté se provdala do Havířova a začala pracovat v knihovně v Karviné. Po mateřské dovolené se vrátila do práce, tentokrát však již do Městské knihovny v Havířově, kde působí dodnes. Před 15 lety vystřídala tehdejší vedoucí „dětského“ oddělení, která odcházela do důchodu. A toto oddělení ve Werichově ulici se jí stalo osudem. Postupně dokázala získat pro knihovnu děti, ke spolupráci školy, řadu partnerů a spolupracovníků a také podporu vedení knihovny i města pro své aktivity.

Patří mezi zakládající členy Klubu dětských knihoven. Od roku 1999 stojí v čele Klubka Moravskoslezského a Olomouckého kraje, které sdružuje více než 80 členů a je tak nejpočetnější regionální složkou Klubu dětských knihoven. Díky její osobní angažovanosti a entusiasmu patří toto Klubko také k nejlepším. D. Kochová iniciuje účast knihoven v regionu v celostátních projektech a akcích, jako je Noc s Andersenem, Webík (ten po několik let za KDK organizovala a garantovala), Kde končí svět ad. Je však také autorkou a organizátorkou četných regionálních projektů pro děti a mládež: OVACON (setkání fanoušků fantasy literatury), Poznej svou rodnou hroudu, Odkaz Jaroslava Foglara a mnoha jiných, jichž se účastní desítky knihoven a tisíce dětí. Pod jejím vedením se Klubko velmi aktivně věnuje také vzdělávání pracovníků oddělení pro děti (tvůrčí dílny, semináře aj.). D. Kochová se věnuje intenzivně podpoře dětského čtenářství, ale úspěšně např. také oslovuje významné sponzory v Moravskoslezském kraji. Díky jejímu mnohaletému úsilí se zlepšila spolupráce, komunikace a výměna zkušeností mezi pracovníky „dětských“ oddělení v regionu.

Především její zásluhou se oddělení pro děti Městské knihovny v Havířově umístilo na třetím místě v prvním ročníku celostátní soutěže Kamarádka knihovna 2006.

Cenu českých knihovníků získává za mimořádné aktivity na podporu dětského čtenářství, přesahující místo její působnosti.

04.01.2008

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař