SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Co je SKIP > Knihovnická cena  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2004 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Jindřichův Hradec, 25. června 2004

Mgr. Marie Huberová

Narozena 11. 12. 1937

Mgr. Marie Huberová působila po studiích na katedře knihovnictví Fakulty sociálních věd a publicistiky UK v Praze v letech 1958 - 64 jako ředitelka Městské lidové knihovny v Jaroměři. Od roku 1964 pracovala v Brně, nejprve v Krajské lidové knihovně Jiřího Mahena jako vedoucí metodického oddělení, od roku 1977 v obdobné funkci ve Státní vědecké knihovně v Brně. V roce 1990 zvítězila ve výběrovém řízení na ředitele Knihovny Jiřího Mahena a v této pozici působila do konce roku 1995.

Své znalosti a zkušenosti publikovala v odborných časopisech a metodických materiálech, je autorkou publikace "Veřejné knihovny Jihomoravského kraje" vydané v roce 1990. K odborné úrovni budoucích knihovníků přispívala jako externí spolupracovnice Střední knihovnické školy v Brně. Pracovala také v krajských a celostátních odborných orgánech, pracovních skupinách a komisích ( podílela se např. na práci odborných skupin při přípravě nového knihovního zákona, smlouvy s ochrannými autorskými organizacemi).

Za dobu působení ve funkci ředitelky KJM svou odborností, ale i neúnavností a vytrvalostí významně přispěla k rozvoji této knihovny. Zasloužila se o vybudování Mahenova památníku, podařilo se jí získat nové prostory a vybudovat moderní informační centrum s čítárnou, rozšířit a modernizovat hudební knihovnu v ústřední knihovně, reorganizovat síť poboček, zahájit automatizaci knihovny. Započala také náročná jednání o naléhavé rekonstrukci ústřední knihovny.

Marie Huberová se také aktivně zapojovala do práce SKIP a svým postojem výrazně přispívala k propagaci jeho významu. V letech 1995-97 byla předsedkyní regionálního výboru Jižní Morava. Zde iniciovala mj. konání pravidelných odborných setkávání knihovníků - kolegií. Tato kolegia, která se stále konají, se stala významnou platformou výměny informací zkušeností a ohlas na tato setkávání je velmi pozitivní. Byla rovněž členkou revizní komise RK SKIP.

29.06.2004

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař