SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Co je SKIP > Knihovnická cena  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2005 udělená Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR u příležitosti 15. výročí SKIP, Praha, 16.května 2005

Miroslava Čápová

22. 1. 1956


Hana Hanáčková

22. 1. 1956

Miroslava Čápová vystudovala gymnázium a nástavbu Střední knihovnické školy v Brně. Do Knihovny (Bedřicha Beneše Buchlovana) v Uherském Hradišti nastoupila 27. 6. 1977, a to do oddělení pro děti. Vbrzku to bude 28 let (s dvouletou přestávkou na mateřské dovolené), které na tomto místě plně věnovala práci s dětmi. Své zkušenosti přinesla také do Klubu dětských knihoven SKIP, kde je od počátku ve vedení KDK.

Hana Hanáčková po absolutoriu základní školy s rozšířenou výukou jazyků vystudovala Střední knihovnickou školu v Brně a 21. 7. 1981 nastoupila do Knihovny (Bedřicha Beneše Buchlovana) v Uherském Hradišti. Pracovala ve střediskové knihovně a pak na pobočce v Uherském Hradišti. Také ona patří k nejaktivnějším členkám vedení KDK SKIP.

Od 1. 5. 1991 pracují spolu obě kolegyně v oddělení pro děti Knihovny B.B.Buchlovana.

"Bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí, která v knihovně padla. Jsou to kolegyně, které plně chápou význam a obsah tohoto pojmenování. Umí se navzájem doplňovat, respektovat; ze všeho je znát, že milují děti a práci s nimi. Jsou a budou duchem věčně mladé. Z jejich práce a ze všech aktivit, do kterých jsou v Uherském Hradišti zapojeny (Kulturní léto - Hradištské sluníčko, Bambiriáda, setkání Broučků....) vidíme snahu prezentovat knihovnu a její práci."

V roce 2000 poprvé zorganizovaly Noc s Andersenem jako akci na podporu dětského čtenářství v hradišťské knihovně. A možná netušily, co způsobí, když o této akci informovaly Klub dětských knihoven a když na akci samu pozvaly několik kolegyní z dalších knihoven.

V roce 2001 se již nocovalo v 39 knihovnách, v roce 2002 na 70 místech, v roce 2003 na 156 místech, v roce 2004 na 264 místech a v roce 2005 celkem na 408 místech v České republice, na Slovensku v Polsku a Rakousku. Téměř 12 500 dětí a 2 500 dospělých, ale také tisíce dalších zainteresovaných letos s nimi slavilo svátek dětské knihy v roce 2005. Bylo zasazeno 386 Pohádkovníků Andersenových, odeslány stovky originálních kreslených pohledů významným představitelům státu a kultury v České republice i Dánsku. O akci informovalo několik televizních a rozhlasových stanic, české i zahraniční časopisy a noviny klasické i elektronické.

Pod vedením M. Čápové a H. Hanáčkové se Noc s Andersenem stala za pětileté trvání největší a mediálně neatraktivnější aktivitou SKIP a knihoven v České republice vůbec. Po celých pět let jsou obě garanty akce, organizačně ji zajišťují, mediálně prezentují a samozřejmě ji fyzicky realizují v Knihovně B.B.Buchlovana v Uherském Hradišti.

Za tuto práci a její výsledky rozhodl Výkonný výbor SKIP udělit jim u příležitosti oslav 15. výročí obnovení činnosti SKIP Knihovnickou cenu.20.05.2005

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař