SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Co je SKIP > Knihovnická cena  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2004 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Jindřichův Hradec, 25. června 2004

PhDr. Kamil Groh

Narozen 10. 11. 1914

PhDr. Kamil Groh studoval na klasickém Jiráskově gymnáziu v Praze, později na Filozofické fakultě UK. Pracoval v YMCE, v jejímž rámci založil klub, který vedle sportovní činnosti uskutečňoval i četné odbojové aktivity. Po uzavření vysokých škol přešel po krátkém působení na gymnáziu v Michli do Státní pedagogické knihovny v Praze. Koncem války byl dr. Groh vězněn za odbojovou činnost v nacistickém koncentračním táboře, po válce přešel do tehdejší Národní a univerzitní knihovny v Praze (NUK), kde po tři desetiletí zastával různé vedoucí funkce.

V roce 1953 založil metodický kabinet pro vědecké knihovny a po sloučení s metodickým kabinetem pro lidové knihovny budoval tento kabinet nejen jako praktické, ale i teoretické a pedagogické pracoviště. Spolupracoval s katedrou knihovnictví, přednášel ve vysokoškolských i středoškolských knihovnických doškolovacích kursech, působil v Ústřední knihovnické radě, publikoval doma i v zahraničí studie o vědeckometodické práci, o teoretických otázkách knihovnictví a o výstavbě a zařizování knihoven.

Dr. Groh neúnavně navazoval kontakty se zahraničním knihovnictvím a zahraničními knihovníky. Nejen z východu, jak to v té době bylo zvykem, ale i z vyspělých západních zemí, jako jsou Finsko, Švédsko, Dánsko, Rakousko, Holandsko, Velká Británie apod.

Své společenské a občanské postoje pak realizoval v odborech, v roce 1968 v průběhu Pražského jara byl zvolen 1.místopředsedou Odborového svazu umění, kultury a společenských organizací a nakonec tento svaz až do své degradace vedl. Za podporu Pražského jara byl zbaven funkce vedoucího metodického kabinetu a přesunut Technického ústředí knihoven, které postupně vybudoval.

Dr. Kamil Groh byl členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků v letech jeho první existence (1968-1970) a po obnovení SKIP v roce 1990 se znovu už jako senior přihlásil do jeho řad. Je členem Svazu bojovníků za svobodu a Společnosti TGM, zasadil se o rehabilitaci a rekonstrukci komunisty rozparcelované Masarykovy knihovny.

29.06.2004

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař