SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Co je SKIP - Knihovnická cena  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2001 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR

In memoriam:

JUDR. ZDENĚK FRANC

(8.2. 1927 - 24.12 2000)

JUDr. Zdeněk Franc byl dlouholetým pracovníkem Národní knihovny ČR, dříve Státní knihovny ČSR. Působil zde od druhé poloviny padesátých let až do svého odchodu do důchodu. Vedl bibliografické pracoviště, byl ředitelem Ústřední ekonomické knihovny, pracovníkem Technického ústředí knihoven.

V Klementinu prožil také období politických perzekucí, kdy byl sesazen z vedoucích funkcí a v určitém období mu bylo téměř znemožněno odborně pracovat, ale byl s touto institucí svázán celoživotně. Po odchodu do důchodu pracoval dále na poli historického bádání a publikování o klementinské knihovně, avšak věnoval se problematice knihovnictví i mnohem šíře. Spolupracoval intenzivně s odbornými knihovnickými periodiky. Byl aktivnim členem Společnosti Národní knihovny.

Ve SKIP byl členem výkonného výboru, bezplatným odborným konzultantem k problematice rekonstrukcí knihoven. Řada knihoven (ale i architektů a firem) rekonstruovaných v devadesátých letech mu vděčí za odbornou pomoc. Jako vystudovaný právník pomáhal rovněž v oblasti legislativní v rámci legislativní komise SKIP. Stejně účinně se uplatňoval také v ediční komisi SKIP.

Pražské organizaci SKIP byl nejen velmi aktivním pomocníkem, ale také po několik let významným a nezištným mecenášem. V posledním roce kontakty s ním byly bohužel vzhledem k jeho zdravotnímu stavu velmi omezené. Udělením ceny "in memoriam" splácíme i určitý lidský dluh, který vůči dr. Francovi máme.

24.01.2003

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař