SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Co je SKIP > Knihovnická cena  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2004 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Jindřichův Hradec, 25. června 2004

Clotilda Douchová

Narozena 3. 6. 1925

Clotilda Douchová absolvovala reálné gymnázium v Praze, za okupace byla totálně nasazena. V letech 1945 - 1947 vystudovala Státní knihovnickou školu v Praze, ukončila ji státní knihovnickou zkouškou, a spolu se svým manželem Karlem Douchou odešla do Chebu.

Z počátku nenašla umístění v oboru, a tak se stala dobrovolným neplaceným pomocníkem svého muže v knihovně. Pracovala zde "na černo" , i když s tichým souhlasem knihovní rady, která tehdy prakticky knihovnu řídila. Teprve po půl roce byla situace zlegalizována a místní národní výbor přijal pro chebskou knihovnu dalšího absolventa Státní knihovnické školy jako "výpomocnou sílu na okamžitou potřebu".

V knihovně prošla všechna pracoviště, protože je bylo třeba vybudovat a uvést v život. Nejvíce se věnovala metodické práci a pak doplňování a zpracování knihovních fondů. Zasloužila se o promyšlenou koncepci knihovnictví v okrese Cheb, zřízení městských knihoven jako profesionálních center střediskové práce, o propracovaný systém doplňování malých lidových knihoven a práce s nimi, později o vytvoření střediskového systému, bezchybně fungujícího, s široce pojatou metodickou péčí o svěřené knihovny.

Odešla do důchodu k 30. 6. 1980, dále však v knihovně pracovala na každoročně obnovované pracovní smlouvy. V současné době vypomáhá jako dobrovolný neplacený pomocník v oddělení knihovních fondů. V chebské knihovně tedy pracuje přes 56 let.

Spolu s manželem položila pevné základy chebské knihovně i celému systému v chebském okrese a bez nadsázky lze říci, že knihovnictví oba věnovali celý svůj život.

29.06.2004

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař