SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Co je SKIP > Knihovnická cena  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2004 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Jindřichův Hradec, 25. června 2004

In memoriam:

Karel Doucha

(15. 12. 1913 - 3. 4. 1979)

Karel Doucha absolvoval gymnázium v Chrudimi. Vysokoškolské studium nedokončil, protože byl zcela bez finančních prostředků. Pracoval jako úředník v pojišťovně. Za německé okupace byl nasazen na práce v Říši. Za činnost v protinacistickém odboji byl zatčen, odsouzen k dvojnásobnému trestu smrti, a prošel několika koncentračními tábory. Po pochodu smrti z bombardovaných Drážďan jej konec války zastihl v Terezíně.

Na podzim roku 1945 začal studovat Státní knihovnickou školu v Praze, ukončil ji státní knihovnickou zkouškou v roce 1947. Na výzvu zemské rady osvětové hledal umístění v pohraničí spolu se svou ženou, která tutéž školu absolvovala rovněž v roce 1947. Účastnil se výběrového řízení na místo knihovníka Veřejné městské knihovny v Chebu a byl od 1. 9. 1947 přijat.

V chebské knihovně (od roku 1951 Okresní knihovně) pak působil jako ředitel do 30. 9. 1974, kdy byl z politických důvodů odvolán z funkce. Z knihovny odešel na vlastní žádost k 31.12.1974 po 27 letech práce pro chebské čtenáře.

V roce 1954 se chebská knihovna zařadila mezi nejlepší knihovny v republice, a po celá léta, kdy zde Karel Doucha působil, si své dobré jméno udržela.

Karel Doucha se svou manželkou Clotildou se celý život snažil knihovnám a knihovnictví prospět nejen v rámci okresu, ale i kraje (chebská knihovna působila jako krajská v letech 1957 - 1960), spolupracoval na vydávání "Zpravodaje západočeských knihovníků", při doškolování pracovníků knihoven jiných okresů působil v kursech, na přednáškách, pořádal pro knihovníky zájezdy do jiných knihoven. Byl vždy všude, kde bylo třeba pomoci.


29.06.2004

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař