SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Co je SKIP - Knihovnická cena  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2001 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR

PROF. PHDR. JIŘÍ CEJPEK, CSC.

Narozen 20.2.1928

Jiří Cejpek patří mezi přední vědecké osobnosti našeho oboru. V letech 1947 - 1950 vystudoval knihovnictví a vzdělávání dospělých na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1953 - 1956 absolvoval postgraduální studium knihovnictví a lingvistiky na Filologické fakultě UK. Od roku 1956 nastoupil jako asistent na tehdejší katedru knihovnictví, kde však již od roku 1953 působil jako vědecký aspirant. Předmětem jeho disertační práce byl tehdy životopis Jiřího Mahena. Jeho práce o Mahenovi vyšla v roce 1961 jako samostatná publikace ve Státním pedagogickém nakladatelství. Před rokem 1970 se Jiří Cejpek ještě stačil habilitovat na docenta FF UK v Praze.

Pedagogická činnost Jiřího Cejpka však byla v roce 1970 přerušena, z politických důvodů. V roce 1968 se v rámci Pražského jara spolu s dalšími angažoval ve prospěch ustavení knihovnického spolku, který chtěl pozitivně ovlivňovat rozvoj knihoven a informačních pracovišť. Na ustavujícím sjezdu Svazu knihovníků a informačních pracovníků v prosinci 1968 kandidoval na místo předsedy a podle volebních výsledků se stal místopředsedou SKIP.

V roce 1973 musel katedru knihovnictví zcela opustit, uchytil se ve Slovenské technické knihovně v Bratislavě, kde mu bylo nabídnuto řízení práce na státním úkolu, týkajícím se vypracování projektů automatizovaného sytému právních informací. V roce 1985, když na Slovensku projekty skončily, Jiří Cejpek získal místo v Čs. středisku výstavby a architektury v Praze.

Změna politických poměrů v roce 1989 umožnila návrat Jiřího Cejpka za vysokoškolskou katedru. V roce 1990 byl studenty zvolen do čela katedry knihovnictví a vědeckých informací, kterou vedl až do roku 1994. V roce 1991 se stal profesorem Univerzity Karlovy, v roce 1997 pak emeritním profesorem. Od roku 1994 působí jako vedoucí nově zřízeného Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Jiří Cejpek je autorem 21 monografických publikací, osmi učebnic a více než 250 článků a statí ve sbornících a odborných časopisech. V r. 2000 převzal Cenu Zdeňka Václava Tobolky.

 

24.01.2003

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař