SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Co je SKIP - Knihovnická cena  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2001 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR

PHDR. JARMILA BURGETOVÁ

Narozena 3.7.1931

V letošním roce, za několik málo dnů, oslaví Jarmila Burgetová významné životní jubileum.Vystudovala knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v roce 1967 zde získala doktorát filozofie.Od roku 1952 pracuje v oboru. Po krátkém angažmá v pražské Kulturní informační službě a na ministerstvu školství a kultury odešla se svým manželem na Slovensko, kde pracovala v letech 1953-1955 jako metodička v Krajské knihovně v Prešově. Její působení na Slovensku bylo oceněno jak na krajské, tak i na celoslovenské úrovni. Po návratu do Prahy působila na různých úsecích v tehdejší Státní knihovně ČSR a v knihovnickém oddělení MŠK.

V roce 1968 se angažovala při ustavení Svazu knihovníků a informačních pracovníků a do jeho zrušení v roce 1970 působila jako jeho ústřední tajemnice. Z politických důvodů dostala v září 1970 ve Státní knihovně ČSR výpověď a téměř dva roky nemohla získat stálé zaměstnání. Od května 1972 pracuje nepřetržitě v Akademii věd, nejdříve jako knihovnice v tehdejším Psychologickém ústavu ČSAV, poté v Základní knihovně ČSAV, dnes Knihovně AV ČR, kde nyní působí jako poradkyně ředitelky. Za jménem dr. Burgetové stojí rozsáhlá publikační a přednášková činnost, už devět let např. rediguje zpravodaj "Informace" Knihovny AV ČR, pravidelně přispívá do Bulletinu SKIP, do Čtenáře a dalších periodik včetně zahraničních. Vyzbrojena znalostmi několika světových jazyků se Jarmila Burgetová řadu let mimořádně dobře uplatňuje na mezinárodním poli. Aktivně působila např. v Mezinárodní asociaci bibliologie - A.I.B., v jejímž rámci vystupovala na řadě kolokvií, je již v druhém volebním období členkou stálé komise IFLA pro veřejné knihovny a také zahraniční členkou Sdružení rakouských knihovnic a knihovníků (VÖB), které její mezinárodní aktivity ocenilo v roce 1998 udělením stříbrné medaile dr. Josefa Bicka.

Hned v listopadu 1989 se vrhla do práce na znovuobnovení SKIP a v dubnu 1990 na ustavujícím sjezdu SKIP byla zvolena jeho předsedkyní. V této funkci byla potvrzena i na sjezdech v letech 1992 a 1995. Od roku 1998 pracuje jako místopředsedkyně SKIP a vedoucí zahraniční komise. Její zásluhou rozvíjí SKIP rozsáhlou mezinárodní spolupráci a udržuje intenzívní kontakty s mnoha zahraničními knihovnickými spolky. V práci pro SKIP nikdy nelitovala svého volného času. Renomé našeho spolku se buduje postupně. Podstatně k tomu svou činností přispěla a nadále přispívá právě dr. Jarmila Burgetová.

 

24.01.2003

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař