SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Co je SKIP > Knihovnická cena  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Knihovnická cena

Cena českých knihovníků 2010 udělovaná Svazem knihovníků a informačních pracovníků ČR, Praha, 15. června 2010

Jaroslava Biolková

Jaroslava Biolková

Seniorka, zakládající členka SKIP
Členka SKIP od r. 1968

Jaroslava Biolková maturovala v oboru knihovnictví na Osvětové škole v Českých Budějovicích a ještě v témž roce nastoupila do českobudějovické knihovny jako metodička. Za dva roky poté však opustila rodné jižní Čechy a přestěhovala se na druhý konec republiky – do Přerova. Nastoupila nejprve do Městské knihovny v Kojetíně ve funkci ředitelky, posléze v roce 1961 začíná pracovat v Okresní knihovně v Přerově jako metodička na úseku vesnických knihoven. Přerovská knihovna se jí stala osudem. V roce 1966 se zde stala ředitelkou, po nějakou dobu vykonávala funkci zástupkyně ředitele, později dokonce funkci inspektorky pro kulturu tehdejšího Okresního národního výboru. V roce 1982 se však do knihovny vrací a vede ji až do roku 1997, tedy do svého odchodu do důchodu. Přerovská knihovna i knihovny v regionu se za jejího působení velmi změnily. Byl vytvořen funkční celookresní systém 130 prosperujících knihoven; ve městě bylo vybudováno několik poboček, které měly velký vliv na růst čtenářů i výpůjček i na spokojenost uživatelů; vzniklo hudební oddělení. Knihovna zahájila velmi brzy automatizaci knihovnických procesů; začalo se půjčovat v pečovatelských domech; metodická pomoc byla poskytována řadě knihoven školních, zemědělských, odborových… V roce 1976 navazuje J. Biolková spolupráci s bardejovskou knihovnou na Slovensku; tato spolupráce se Slováky se stala pravidelnou, pracovníci knihoven se každoročně vzájemně setkávají v jednom či druhém městě. A na Slovensku na J. Biolkovou dodnes všichni s velkou úctou a přátelstvím vzpomínají.

Jaroslava Biolková je výraznou osobností přerovského kulturního života; svědčí o tom i udělení Ceny města Přerova – Medaile J. A. Komenského.

J. Biolková patří k mimořádně aktivním členům SKIP. Vstoupila do SKIP již v roce 1968 a své členství obnovila ihned v roce 1990. Od téhož roku začala pracovat v regionálním výboru SKIP, jehož aktivní členkou byla do r. 1998. Od roku následujícího do současné doby pracuje v dozorčí komisi regionální organizace Moravskoslezského a Olomouckého kraje, nyní jako její předsedkyně. Její podíl na činnosti SKIP je mnohem širší; organizačně vypomáhá při pořádaných akcích, účastní se regionálních i celostátních aktivit, stála u zrodu a pomáhá s organizací pravidelných seniorských setkání. Vždy a všude šíří optimismus a dobrou, přátelskou náladu – a také skvělé a krásně zdobené perníčky, kterými obdarovává při každé příležitosti své knihovnické přátele. Říkává přitom, že knihovnická práce je naše radost, trápení a láska…

Cenu českých knihovníků získává za dlouholetou práci ve SKIP a přínos k rozvoji knihoven na Moravě.

28.06.2010

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař