SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Odborné orgány > Zaměstnavatelská sekce > Právnické minimum  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Cyklický kurz právnického minima 2006

Projekt je podporován grantem Ministerstva kultury ČR

Určeno : ředitelům knihoven s právní subjektivitou (statutárním představitelům)

Organizátor : zaměstnavatelská sekce a sekce vzdělávání SKIP ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, Městskou knihovnou v Praze a Knihovnou města Mladá Boleslav

Termíny : 25.-27.4., 6. - 8.6. a 14. - 15.11.2006

Místo konání : Knihovna města Mladá Boleslav

Program :

 • Úvod do práva ( .ppt, 133 kB)
  zdroje práva, právní normy, osoby, právní vztahy a odpovědnost, právní úkony, zejména smlouvy (vznik, změna a zánik závazku, obsah smluv obecně), promlčení, prekluze
 • Občanské právo a obchodní právo (.ppt, 236 kB)
  druhy zajištění závazku, obchodní a občanskoprávní závazkové vztahy (rozdíly, výhody volby právního režimu a postavení knihovny jako veřejného subjektu), kupní smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, příkazní smlouvy atd., veřejné zakázky, hospodářský úpadek, konkurs a vyrovnání, trestněprávní konsekvence
 • Právní vztahy vůči klientům knihoven (.ppt, 194 kB; .ppt, 134 kB)
  knihovní zákon, občanský zákoník - prokazování totožnosti čtenáře, přihláška za čtenáře, smlouva o výpůjčce, zajištění závazku (zejm. ručitel a smluvní pokuta), knihovní řád, vymáhání pohledávek, ochrana osobních údajů
 • Finanční kontrola v příspěvkové organizaci , zákon 320/2001 Sb. a vyhláška 416/2004 Sb. (.ppt, 103 kB; .ppt, 121 kB; .ppt, 92 kB;)
 • Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci, krizové řízení a preventivní péče,
 • Pracovní právo (pracovní poměry, pracovní smlouvy, povinnosti vedoucích pracovníků, dohody o hmotné zodpovědnosti, Zákoník práce.)
 • Autorské právo (autorský zákon ve vazbě na činnost knihoven), a některé další problematiky (.pdf, 320 kB; .pdf, 1 MB)

Smluvní poplatek : 2000,- Kč/osobu, splatný před zahájením prvního setkání. V ceně jsou zahrnuty lektorské honoráře a drobné občerstvení během výuky, je tedy nutno počítat navíc s náklady jízdné, ubytování a stravování (hradit si bude každý účastník jednotlivě, ubytování bude zajištěno). Přivítáme další konkrétní náměty pro další běhy kurzu.

Přihlášky : kurz je plně obsazen

Kontakt : Zlata Houšková, e-mail: zlata.houskova@nkp.cz , tel.: 221-663-330

Právnické minimum 2005

07.12.2006

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař