SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Odborné orgány > Sekce vzdělávání - výukové centrum pro další vzdělávání knihovníků > CERTIDOC  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

CERTIDoc – kompetence v oboru knihovnických a informačních služeb

Evropský projekt CERTIDoc je podporován Evropskou komisí v rámci programu Leonardo Da Vinci. Koordinátorem prací v obou projektech je francouzský spolek informačních profesionálů ADBS (Association of Information Professionals). SKIP se účastní prací v projektech již od r. 1997.
V prvním projektu šlo především o vytvoření evropského rejstříku kompetencí pracovníků v informační sféře (tedy průvodce kompetencemi), v druhém projektu pak již o implementaci evropského systému certifikace kompetencí informačních pracovníků na podkladu tohoto rejstříku (průvodce).
Výsledkem obou projektů jsou mimo jiné publikace:

Průvodce popisuje základní znalosti, dovednosti a schopnosti informačních profesionálů; může být používán pro potřeby odborných škol, v personální politice knihoven, pro vlastní ohodnocení pracovníků a také pro jejich případnou certifikaci.

SKIP v průběhu posledních dvou let intenzivně propagoval využití Evropského průvodce v odborné veřejnosti a usiloval získat ke spolupráci zejména ostatní odborná sdružení – SDRUK, AVŠK, ČIS.  Kontaktoval pedagogy a absolventy vysokých odborných škol, požádal je o provedení vlastního ohodnocení vybrané části absolventů; za tím účelem byla připravena metodika vlastního ohodnocení a byly uskutečněny dva semináře/ worskhopy a vystoupení na konferenci INFORUM k propagaci připraveného postupu i k seznámení odborné veřejnosti s výsledky těchto ohodnocení.

Konsorcium CERTIDoc stanovilo pravidla evropské certifikace. SKIP se snaží vytvořit základní podmínky pro to, aby naplňoval požadavky konsorcia, a tak co nejúčinněji pokračovat v přípravách procesu, který by umožnil provádět evropskou certifikaci informačních pracovníků v České republice.

V tomto směru k řešení výrazně přispěla návštěva francouzského experta – zástupce francouzského spolku informačních pracovníků ADBS pana Erica Suttera. Byl hlavním lektorem odborné rozpravy/semináře Využití Evropského průvodce kompetencemi v knihovnické praxi v ČR, uspořádané sekcí vzdělávání SKIP dne 21. listopadu 2008 ve Francouzském institutu v Praze. Program byl doplněn prezentacemi o obou evropských projektech a také o zkušenostech s certifikací kompetencí v ostatních evropských státech. Akce se zúčastnilo kolem 40 informačních pracovníků.  

V závěru odborné rozpravy byly plénem přijaty tyto návrhy:
Pověřujeme SKIP / sekci pro vzdělávání

  • k zahájení jednání s dalšími profesními /odbornými organizacemi ČR (SDRUK, AKVŠ, Komise pro knihovny muzeí a galerií při AMG) o ustavení společného certifikačního orgánu/výboru (certification body)
  • k jednání/ oslovení odborníků z oboru knihovnických a informačních služeb – potencionálních hodnotitelů ve věci jejich certifikace,
  • k jednání s Českým institutem pro akreditace o akreditaci (ČIA) CERTIDoc Česká republika
  • k přípravě návrhu programu certifikace, vycházejícího z programu CERTIDoc, který bude po schválení v CERTIDoc Česká republika předložen k akreditaci ČIA.

Prezentace .ppt ke stažení:

Fotogalerie

06.01.2009

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař