SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Odborné orgány > Sekce veřejných knihoven > Co venkovské knihovny umějí a mohou - VI.  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Co venkovské knihovny umějí a mohou - VI.

Fotogalerie I.

Fotogalerie II.

V polovině  září se uskutečnilo již šesté celostátní setkání knihovníků venkovských knihoven z celé České republiky. Organizátorem akce, která probíhá za finanční podpory Ministerstva kultury ČR, je Svaz knihovníků a informačních pracovníků (Sekce veřejných knihoven) a knihovna, které byl v uplynulém období udělen titul Knihovna roku. Oceněná knihovna získává vedle finanční odměny, vyšívanou stuhu a také právo uspořádat toto setkání.

Hostitelem letos byla Obecní knihovna v Pavlovicích u Přerova (Knihovna roku 2008). Do příprav se zapojila téměř celá vesnice a setkání se stalo prestižní záležitostí i pro představitele obce. "Místní" byli dokonale sehraní a vše skvěle připravili.

První den se knihovníci sjeli do Přerova, kde zahájili plánovaný program  exkurzí po městské knihovně, která jako "pověřená knihovna" má ve svém metodickém obvodu i hostitelskou knihovnu. Rozmanitou činnost přerovské knihovny přiblížil účastníkům ředitel Ing. Pavel Cimbálník. V současné době se jako největší problém jeví absolutní nedostatek místa, zdá se však, že i tento problém by měl být v blízkém čase vyřešen. Následovala příjemná procházka městem a návštěva  Muzea Komenského.

Přesun účastníků do místa ubytování v Osečance byl zpestřen exkurzí do Obecní knihovny v Radslavicích (tato knihovna byla již 2x nominována do celostátního kola soutěže Knihovna roku), kde knihovníky přivítala, pravidelná účastnice těchto setkání, usměvavá knihovnice paní Lada Veselá.  Velice ráda se s přáteli podělila o dlouholeté zkušenosti a dobré nápady.

Večerní program pokračoval v duchu J.A. Komenského, a to přednáškou pracovníka muzea Mgr. Lubora Maloně.  Vyvrcholením večera bylo promítání DVD z předchozího setkání, které proběhlo v loňském roce v Borech (Kraj Vysočina) a které natočil a připravil Miroslav Bláha z Kostomlat pod Milešovkou (Knihovna roku 2004), který je pravidelným účastníkem a dokumentátorem všech setkání.

Druhý den prožili knihovníci v Pavlovicích u Přerova. Dopolední odborný program byl věnován "deseti letům spolupráce Svazu knihovníků a informačních pracovníků se Spolkem pro obnovu venkova".  Profesní spolek knihovníků SKIP přiblížila Mgr. Zlata Houšková (Národní knihovna ČR) a s činností Spolku pro obnovu venkova seznámila přítomné jeho tajemnice Ing. Marcela Harnová. Následovala panelová diskuse, kterou moderovala Mgr. Milena Kodýmová (knihovnice Pravdovy knihovny v Jarošově nad Nežárkou a členka celostátní hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku). Obsahem diskuse byla spolupráce samosprávy a knihoven v malých obcích, účast v soutěžích Vesnice roku a Knihovna roku. Besedy se zúčastnilo  sedm starostů – Bohumil Rod (Jarošov nad Nežárkou), Vlastimil Bia (Pavlovice u Přerova), Jiří Řezníček (Tučín), Stanislav Sedláček (Sepekov), Stanislav Jemelík (Radslavice), Karel Trnečka (Protivanov), Jaromír Dohnal (Soběchleby). Během diskuse se prozradilo, že mezi obecenstvem sedí další 3 starostové, kteří také měli čím přispět do diskuse. Čestnými hosty byli také polští knihovníci z družební obce.

Následovalo představení nedaleké obce Tučína (Vesnice roku 2009). Pan starosta J.Řezníček ve své prezentaci ukázal zajímavou činnost obce a pozval všechny k návštěvě obce. Návštěva se uskutečnila v sobotu dopoledne.
Knihovnice Kateřina Trundová z Obecní knihovny v Protivanově (Knihovna roku 2009) pohovořila o činnosti své knihovny, která je spojena s informačním centrem obce. V závěru pozvala přítomné na setkání v roce 2011.

Odborného programu se měli možnost také účastnit knihovníci z blízkého okolí. A tak v Pavlovicích bylo cca 100 přítomných knihovníků a zástupců samosprávy. Při této příležitosti byla také uspořádána sbírka pro dlouholetého účastníka našich setkání, knihovníka Zdeňka Pavlíčka z Heřmanic (okres Frýdlant), kterého v létě postihla povodeň. Celkem bylo vybráno cca 10.000 Kč. Pamětní list podepsaný všemi účastníky, spolu s vybranou hotovostí, byly panu Pavlíčkovi odeslány.

Odpoledne se knihovníci měli možnost seznámit nejen s knihovnou a půvaby Pavlovic, ale také s kulturními aktivitami místních občanů. Večerní posezení v kulturním domě bylo doplněno hudebním a tanečním vystoupením pavlovických dětí.

Poslední den navštívili knihovníci obec Tučín. Na vlastní oči se mohli přesvědčit, jak se žije v jedné z  nejhezčích obcí naší republiky. Svezli se vláčkem Tučolínem a navštívili také obecní knihovnu, kde jim o svých aktivitách pověděla knihovnice Marta Rychlíková. Všichni obdivovali hlavně krásné batikované šály a šátky, které vznikly při jedné "výtvarné dílně".

Potom knihovníci pokračovali do Lipníka nad Bečvou. Přesto, že byla sobota a knihovna neměla otevřeno, čekala na vzácné hosty paní ředitelka Marcela Střelcová. Ti využili příležitosti a  prohlédli si knihovnu, současně také projevovali velký zájem o její činnost, především o zajímavé projekty, kterými je knihovna známá. Nejvíce je zajímal výkon regionálních funkcí a spolupráce s venkovskými knihovnami a jejich zřizovateli. Diskuse probíhala ve výstavním sále Domečku v příjemné atmosféře výstavy k 110. výročí založení ZŠ Osecká 315. Následovala krátká procházka městem s průvodcem.
Čas se naplnil a setkání bylo u konce. Příští setkání bude  opět na Moravě. V září 2011 budou hostiteli knihovna a obec  Protivanov.

Po celou dobu trvání setkání průběžně monitoruje pan Miroslav Bláha celé dění. Pilně fotí a natáčí pomocí kamery. V průběhu roku, vše zpracuje a každý účastník na následující akci obdrží pamětní listy a  DVD. Pokud se na další  setkání někdo nedostane, jsou mu tyto materiály zaslány.

O akci je knihovnická veřejnost vždy informována v odborném tisku. Díky tomu, každoročně zájem o setkání vzrůstá. Počet účastníků je však omezen, aby nebyl narušen celkový ráz akce.

Co dodat na závěr ? Snad jen tolik, že setkávání knihovníků venkovských knihoven už dávno získala rozměr "srdíčkové záležitosti". Vznikly zde pevné přátelské vazby. Knihovníci jsou v kontaktu i v průběhu roku a nejen, že spolu komunikují při celostátních akcích (Noc s Andersenem), ale dokáží si vzájemně podat pomocnou ruku pokud je zapotřebí. Zmínila jsem se o panu Pavlíčkovi, ale musím připomenout cílenou pomoc z jihočeského Brloha do severočeské Višňové. Dvě auta s pomocníky jela na konkrétní místo díky tomu, že se dvě "venkovské knihovnice" (Marta Tomanová a Hana Severová) domluvily. Je samozřejmostí, že brigádníci bydleli u Severů. Pokud se stane, že pravidelná účastnice našich setkání nemůže přijet, protože si zlomila nohu – všechny účastníky nechá srdečně pozdravovat – tak se cestou domů u ní přátelé zastaví a podělí se s ní o čerstvé dojmy. Tak jak to udělali Bláhovi, když navštívili cestou domů Jarmilu Urbánkovou v Hostěrádkách-Rešově.

Je toho hodně, co venkovští knihovníci umějí a mohou... 

Daniela Wimmerová 
Wimmerova.D@seznam.cz

 

19.10.2010

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař