SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Odborné orgány > Sekce veřejných knihoven  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Co venkovské knihovny umějí a mohou - II.

Sekce veřejných knihoven SKIP, Místní lidová knihovna Kostomlaty pod Milešovkou, Regionální knihovna Teplice a regionální organizace SKIP 06 (Děčín, Litoměřice, Teplice, Ústí nad Labem) pro Vás zvou na 2. ročník setkání knihovníků venkovských knihoven pod názvem

Co venkovské knihovny umějí a mohou - II.

Akce se koná za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Setkání se uskuteční ve dnech 22. – 24. června 2006 Kostomlatech pod Milešovkou

Druhý ročník, který navazuje na loňskou úspěšnou akci v Sedlnicích, nabízí knihovníkům malých venkovských knihoven:

  • Setkání s kolegyněmi (a možná i kolegy) spolu s prodiskutováním aktuálních profesních otázek
  • Objevení nevšedních kulturních i přírodních krás Českého Středohoří
  • Seznámení se zajímavými formami knihovnické práce
  • Načerpání pozitivní energie
  • Radost ze vzájemného setkávání a optimismus pro další práci

Pokud se rozhodnete, že s námi strávíte příjemné a zajímavé chvíle, vyplňte přihlášku a zašlete ji do 20. května 2006 na adresu:

Daniela Wimmerová , Městská knihovna, Horní 155, 381 01 Český Krumlov

E-mail: wimmerova@knih-ck.cz

Účastnický poplatek musí být zaplacen před zahájením akce.Číslo našeho účtu vám zašleme spolu s podrobnějšími pokyny obratem. Ve výjimečných případech lze zaplatit poplatek až na místě.

Daniela Wimmerová
Sekce veřejných knihoven SKIP

P r o g r a m

setkání knihovníků venkovských knihoven Kostomlaty pod Milešovkou 22. – 24. 6. 2006

CO VENKOVSKÉ KNIHOVNY UMĚJÍ A MOHOU – II.

Čtvrtek 22. 6. 2006

do 14.00 Prezence v Regionální knihovně v Teplicích (Lípová 13)
14.00 Zahájení setkání, představení jednotlivých účastníků
15.00 Prohlídka Regionální knihovny v Teplicích
15.30 Procházka lázeňským areálem a zámeckým parkem - Návštěva knihovny Regionálního muzea v Teplicích – Za tajemstvím Oněginovy Taťány
17.30 Společný odjezd do Kocourova, ubytování, večeře
20.00 Neformální posezení s přáteli

Pátek 23. 6. 2006

8.00 Snídaně
9.00 Společný přesun do Kostomlat

Odborný program

Budoucnost knihoven v malých obcích (PhDr. Vít Richter )
Komunitní role knihoven (Mgr. Zlata Houšková)
Regionální funkce – pomoc či omezování ? ( D. Wimmerová)
Soutěž Knihovna roku (Mgr. Milena Kodýmová)
Knihovna roku 2005 – představení Obecní knihovny v Havlíčkově Borové
Praktické ukázky z činnosti knihoven

13.00 Oběd
14.00 Vycházka do okolí, návštěva Místní lidové knihovny v Kostomlatech, výměna zkušeností
18.00 Večeře v Kocourově
20.00 Kde se země zapomněla – posezení se zajímavou osobností regionu

Sobota 24. 6. 2006

8.00 Snídaně
9.00 Výlet Českým Středohořím ( Třebívlice, Třebenice, České Středohoří – v případě hezkého počasí; Duchcov, Osek – kdyby byla zima a pršelo)
15.00 návrat do Teplic

Organizační pokyny k setkání knihovníků malých knihoven

 CO VENKOVSKÉ KNIHOVNY UMĚJÍ A MOHOU – II.

 ve dnech 22. – 24. června 2006 v Kostomlatech pod Milešovkou

Program zahájíme ve  14. 00 hodin v Regionální knihovně v Teplicích

Nocleh a stravování jsou zajištěny v Penzionu v Kocourově a v Myslivně v Kostomlatech

Na základě programu je počítáno ve čtvrtek s večeří, v pátek – plná penze , v sobotu snídaně a oběd

Jízdné do místa semináře si hradí každý sám.

Účastnický poplatek : individuální člen SKIP 950,- Kč; nečlen SKIP 1.100,- Kč

Návrat (24.6.) do Teplic cca 15.00 hodin

Kapacita ubytování je omezena a proto neváhejte se zasíláním závazných přihlášek a včasným zaplacením účastnického poplatku ( pokud se nakonec akce nezúčastníte a neseženete náhradníka, platíte 30% storno poplatek )

Závazná přihláška
na seminář

CO VENKOVSKÉ KNIHOVNY UMĚJÍ A MOHOU – II.

 Kostomlaty pod Milešovkou 22. – 24. 6. 2006

Jméno, příjmení, titul: ………………………………….

Datum narození: ……………………………………

Trvalé bydliště: ……………………………………

Adresa pracoviště: ……………………………………

Telefon : ……………… E-mail: ……………………

Individuální člen SKIP: ANO NE

Přijedu osobním automobilem: ANO NE

Zpět na Sekci veřejných knihoven

04.04.2006

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař