SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Odborné orgány > Klub školních knihoven  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 


<<Přihláška do KSK >>

Klub školních knihoven

Školní knihovny hrají nezastupitelnou roli ve vzdělávacím procesu na školách všech úrovní. Žáci a studenti jejich prostřednictvím získávají základní dovednosti v práci s informacemi, učitelům poskytují materiály a prostor pro výuku. Toto vše ve spojení s kulturní funkcí zvyšuje prestiž školy a jak zahraniční výzkumy dokazují také zlepšuje studijní výsledky. Jako školní knihovníci a lidé zajímající se o problematiku školních knihoven cítíme potřebu spojit své zkušenosti a poznatky, a proto jsme se rozhodli založit Klub školních knihoven.

(1) Klub školních knihoven vzniká jako součást Svazu knihovníků a informačních pracovníků za účelem podpory, propagace a zkvalitňování služeb knihoven na základních a středních školách.

(2) Cílem sdružení je

 1. podporovat všeobecné povědomí o nezbytnosti školních knihoven ve vzdělávacím procesu
 2. formulovat problémy školního knihovnictví
 3. usilovat o vznik potřebné legislativy
 4. zastupovat školní knihovny při jednáních týkajících se školního knihovnictví jako celku (např. jednání s MŠMT ČR, MK ČR, zajišťování licencí, členství v mezinárodních organizacích)
 5. napomáhat předávání poznatků a zkušeností s činností a provozem školních knihoven (na národní i mezinárodní úrovni)
 6. iniciovat a podílet se na výzkumu v oblasti školního knihovnictví
 7. připravovat společné programy h. podílet se na přípravě, revizi a naplňování standardů
 8. hledat možnosti celoživotního vzdělávání pracovníků školních knihoven

Hlavní cíle

(1) propagace sdružení za účelem rozšíření členské základny, aktivní vyhledávání a oslovování potencionálních zájemců o problematiku školních knihoven
(2) tvorba filozofie sdružení, obecných cílů a principů fungování
(3) příprava prezentací na SEČ, akci ÚISK, konferenci MZK
(4) připravit společný program pro Mezinárodní den školních knihoven 27.10.2003
(5) zjišťovat, co by od sdružení členové očekávali
(6) definovat nezbytné dovednosti školního knihovníka
(7) příprava řízené konference a zprovoznění www stránky
(8) aktivně se podílet na přípravě a schvalování legislativních dokumentů
(9) monitorování a podpora zajišťování finančních prostředků (MK, MŠMT, granty, sponzoring)
(10) iniciovat výzkum v oblasti ŠK
(11) zajistit informační zázemí pro oblast školních knihoven (české i zahraniční odborné časopisy, publikace) - SPPK, NK
(12) vytvořit komunikační zázemí v oblasti školních knihoven (setkávání, elektronická i tradiční masmédia)
(13) navazování kontaktů mj. s masmédii
(14) publikovat, publikovat, publikovat!!!
členství v IFLA, IASL a dalších mezinárodních institucích

 • PhDr. Jana Křehlová - Školní knihovna ZŠ Hanspaulka, Praha 6 & Literární noviny
 • Mgr. Hana Landová - doktorandka Ústavu informačních studií a knihovnictví & Studijní a informační centrum České zemědělské univerzity, Praha
 • Mgr. Jana Nejezchlebová - Moravská zemská knihovna, Brno
 • Kateřina Pojerová - studentka Ústavu informačních studií a knihovnictví, Praha
 • Jan Vrzáček - student Vyšší odborné školy informačních služeb, Praha
 • Tomáš Koloděj – student oboru Vědecké informace a knihovnictví na FF MU, Brno

Kontakní adresy

PhDr. Jana Křehlová
Školní knihovna ZŠ Hanspaulka
Sušická 29
160 00 Praha 6
E-mail: jana.krehlova@centrum.cz

PhDr. Hana Landová
Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK
Tel.: 224 384 025
E-mail: hanalandova@sic.czu.cz

Mgr. Ludmila Čumplová
ÚIV – Národní pedagogická knihovna Komenského
Mikulandská 5
116 74 74 Praha 1
Tel.: +420/221 966 402
Fax.: 224 930 550
E-mail: cumplova@nkpkk.cz

Mgr. Jana Nejezchlebová
oddělení knihovnictví
Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno
tel.: 541 646 125
e-mail: jananej@mzk.cz

Studenti UISK FF UK

Honza Vrzáček
E-mail: honza.vrzacek@gmail.cz

Kateřina Pojerová
E-mail: katerina.pojerova@post.cz

Student VIK FF MU

Tomáš Koloděj
E-mail: tkolodej@seznam.cz

 

12.04.2010

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař