SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Odborné orgány > Klub dětských knihoven  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Itinerář k Noci s Andersenem

/Noc s Andersenem 2005 - hlavní strana - vč. cizojazyčných variant/

Noc s Andersenem 2005 pořádá letos již popáté Klub dětských knihoven SKIP a Sdružení BMI a názvem chtějí připomenout svátek dětské knihy, který slaví 2.dubna kulturní veřejnost celého světa na počest narození dánského pohádkáře a spisovatele Hanse Christiana Andersena.

Spontánní akce vznikla na podporu dětského čtenářství, k propagaci soustavné četby a hlasitého předčítání, a díky nápaditým knihovnicím, knihovníkům a pedagogům se rozletěla do světa.

Letošní jubilejní ročník bude ve znamení oslav 200. výročí narození H. Ch. Andersena a celý program našeho kouzelného pohádkového večera bude inspirován ojedinělým výročím, na jehož památku vyroste v Čechách, na Moravě, Slezsku, Slovensku i Polsku celý les pohádkových stromů - "Pohádkovníků Andersenových" (latinsky: Fabularius Andersen?, dánsky: Andersens Eventyrtrae, anglicky: Andersen-tree...), které budou v průběhu dne slavnostně vysázeny snad ve všech spacích místech k výročí i společné mezinárodní Noci s Andersenem. Pokud se i vy připojíte k zasazení libovolného malého stromku na veřejné prostranství, je nutný souhlas obce nebo městského úřadu - odboru životního prostředí. Sazenici stromku můžete i zdarma získat např.na nejbližší lesní správě. Místo, kam stromky můžete zasadit, vám určí obec. Můžete však sázet také nejprve třeba do květníku, a teprve později stromek přesadit. Předpokládáme, že akt sázení pohádkovníku bude příležitostí k mediálnímu zviditelnění obce, města, knihovny či školy a samozřejmě naší společné akce a že námi oslovení starostové, primátoři či jiné významné osobnosti nám pomohou!

Z každého spacího místa bychom letos chtěli odeslat pohlednice vytvořené dětmi s obrázky pohádkovníků, dětí či samotného H. Ch. Andersena několika zajímavým adresátům: dánské královně, dánskému velvyslanci v ČR, Nadaci H. Ch. Andersena 2005, prezidentovi České republiky, vyslanci H. Ch. Andersena v ČR - Václavu Havlovi, ministru kultury ČR a dalším... Pohledy připravíte z kreslicích čtvrtek, děti je budou malovat v průběhu večera, cizojazyčný text a oficiální adresy dostanete elektronicky.

Ani letos v průběhu kouzelného večera nezapomeneme na ty děti, které nemohou být s šťastně námi a naši pomoc potřebují - proto na mnoha místech proběhne jednorázová jednonoční charitativní sbírka na pomoc prvnímu dětskému hospicu v Malejovicích. Číslo účtu dostanete opět elektronicky.

Více informací získáte na stránkách Knihovny B.B. Buchlovana v Uherském Hradišti, kde také podle přihlášek vzniká seznam všech spacích míst, který budeme pravidelně aktualizovat a který bude k nahlédnutí na: http://www.knihovnabbb.cz/sluzby/?q=cz/node/view/524
Zde si také můžete ověřit, zda se vaše registrace k Noci s Andersenem podařila.

Prosíme všechny ty, kteří letošní Noc s Andersenem připravují, o odeslání stručné informace o průběhu akce, počtech zúčastněných dětí, dospělých, zasazení stromků i vybrané částce nejpozději 2.4.2005 - tedy v sobotu dopoledne, než noc ukončíme, na adresu detske@knihovnabbb.cz. Jen včasně odeslaná hodnotící zprávička může pomoci zrekapitulovat všechno to, co letošní jubilejní pohádková noc přinesla.

… aneb na co bychom neměli zapomenout

 1. Než vyhlásíme Noc s Andersenem, získáme souhlas vedení knihovny či školy, městského nebo obecního úřadu, eventuálně dalších nadřízených, nezapomeneme ani na místní policii
 2. Informujeme místní tisk, noviny, televizní kanál, rozhlasová zpravodajství
 3. Provedeme propagaci akce, stanovíme počet dětí, podmínky pro společné spaní.
  Při výběru dětí je zcela na vás, koho si na noc vyberete. Někde jsou to vítězové soutěží, jinde zase berou první přihlášené. Zkušení organizátoři doporučují děti mladšího školního věku, děti do 12 let, …
 4. Poradíme, co s sebou na noční návštěvu: kromě pyžamka, spacáku, karimatky, hygienických potřeb a malého polštářku ještě i přezůvky - večer bude dlouhý a v botách by nebylo nejlépe. Samozřejmě nutný je i průkaz zdravotní pojišťovny
 5. Na noc přebíráme od rodičů odpovědnost za dítě, rodiče svým podpisem potvrdí souhlas s pobytem dítěte mimo domov. Vyžádáme si kontaktní telefonní číslo rodičů, na oplátku nabídneme kontakt na organizátory. Při převzetí dětí si zároveň domluvíme přesnou hodinu, kdy akci ukončíme, a kdy si rodiče pro dítě přijdou
 6. S dostatečným předstihem připravíme večerní program: kromě společných soutěží a chatu je dobré mít v zásobě několik literárních her, rukodělných dílen, osvědčilo se loutkové divadlo, diskotéka, turnaje ve společenských hrách, návštěvy pohádkových bytostí, literárních postav, noční stezka odvahy, lampiónový průvod
 7. Jídlo a pití pro děti je individuální - každý organizátor podle svých možností zváží, zda zvládne dopředu upéct buchty, koláče, namazat chleby, uvařit čaj, kakao... V tom případě doporučujeme pověřit přípravou jídla osobu s platným zdravotním průkazem, jinak by měly děti mít s sebou malou večeři a snídani. Vše lze zajistit i díky sponzorům
 8. Promyslíme a vybereme nejvhodnější místo ke spaní - tento klidný koutek by měl být zvlášť pečlivě uklizen, vysán, vytřen tak, aby zde děti mohly rozbalit spacáky a klidně usnout
 9. Pro hygienu v podmínkách knihovny či školní třídy je dostačující tekoucí voda k umytí rukou a zubů. Nepředpokládáme, že během jednoho večera se děti moc ušpiní, WC pro veřejnost jistě v knihovně a škole nechybí
 10. Přejeme vám všem dobrou, klidnou a zároveň bezpečnou noc s úžasnými zážitky, noc plnou dobrodružství. A až všichni kolem usnou, odešlete, prosíme, krátkou zprávičku o tom, co se u vás dělo! Uvítáme zprávy o kuriózních návštěvách, zážitcích, kulinářských specialitách, nocujících zvířátkách, nejstarších a nejmladších nocležnících, nočních průvodech, bytostech z Andersenových pohádek, samotných Andersenech, přečtených pohádkách. Čekáme i na počty Rychlých špuntů, ohňostrojů, starostů a primátorů!

Připomínáme:
kdo není ve společné statistické zprávě, jako by ani letos nenocoval!


03.02.2005

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař