Přehled spojení operačních a informačních středisek HZS ČR
Úroveň Sídlo Adresa Telefon Telefon mob. Fax E-mail
Česká republika GŘ HZS ČR
Praha
Kloknerova 26
P.O. Box 69
148 01 Praha 414
974 819 820
974 819 821
974 819 822
224 232 220
224 232 255
Pracovní:
+420 724 178 016
Krizový:
+420 725 000 510
974 819 958
224 232 321
opis@grh.izscr.cz
Hlavní město Praha HZS hlavního města Prahy Sokolská 62
121 24 Praha 2
222 199 401-7 Pracovní:
+420 603 520 365
Krizový:
+420 725 010 510
224 942 616 opis@aak.izscr.cz
Středočeský kraj HZS Kladno J. Palacha 1970
272 01 Kladno
312 244 352
312 834 401-4
312 834 444
Pracovní:
+420 602 383 046
Krizový:
+420 725 020 510
312 834 150 opis@sck.izscr.cz
Jihočeský kraj HZS České Budějovice Nádražní, P.S. 66
370 21České Budějovice
387 005 109
387 005 108
387 005 126
387 005 129
Pracovní:
+420 724 179 003
Krizové:
+420 725 030 510
387 005 102 opis@jck.izscr.cz
Plzeňský kraj HZS Plzeň-město Kaplířova 9
P.O. Box 18
301 17 Plzeň
377 492 110
377 492 111
377 492 112
Krizový:
+420 725 045 310
377 492 101 opis@pmk.izscr.cz
Karlovarský kraj HZS
Karlovy Vary
Sokolovská 108/A
360 05 Karlovy Vary
353 438 101
353 438 102
Pracovní:
+420 602 436 771
Krizový:
+420 725 050 510
353 562 660 opis@kvk.izscr.cz
Ústecký kraj HZS
Ústí nad Labem
Masarykova 342
400 10 Ústí nad Labem
475 668 513
475 668 510
475 668 511
Krizový:
+420 725 060 510
475 604 471
opis@ulk.izscr.cz
Liberecký kraj HZS Liberec Šumavská 414/ 11
460 01 Liberec
482 465 801
482 465 811
Pracovní:
+420 601 289 417
Krizové :
+420 725 070 510
485 130 522 opis@lik.izscr.cz
Královehradecký
kraj
HZS
Hradec Králové
nábřeží U Přívozu 122
500 03 Hradec Králové
495 855 200
495 855 211-2
Pracovní:
+420 606 375 536
Krizový:
+420 725 080 510
495 511 599 opis@hkk.izscr.cz
Pardubický kraj

HZS Pardubice

Teplého 1526
530 02 Pardubice
466 060 112
466 060 123
466 060 111
Pracovní:
+420 606 387 094
Krizový:
+420 725 090 510
466 060 103 opis@pak.izscr.cz

kraj Vysočina HZS Jihlava Sokolovská 2
586 01 Jihlava
567 112 000
567 221 809
Pracovní:
+420 602 308 120
+420 724 149 486
Krizový:
+420 725 100 510
567 112 099 opis@jik.izscr.cz
Jihomoravský kraj
HZS Brno-město
Lidická 61
678 00 Brno
541 599 111-2
541 599 224
Pracovní:
+420 724 112 078
Krizový:
+420 725 110 510
549 244 143 opis@jmk.izscr.cz
Olomoucký kraj

HZS Olomouc

Schweitzerova 91
P.O. Box 128
772 00 Olomouc
585 731 231-3
585 413 288
Pracovní:
+420 606 736 699
Krizový:
+420 725 130 510
585 731 239
opis@olk.izscr.cz

Moravskoslezský kraj
HZS Ostrava
(CTV)
30. dubna 24
700 44 Moravská Ostrava
974 723 824-25
Krizový:
+420 725 140 511
974 723 709

opis@msk.izscr.cz
Zlínský kraj
HZS Zlín
Přílucká 213
760 01 Zlín
577 656 222-3 Pracovní:
+420 602 590 878
Krizový:
+420 725 120 510
577 656 333 opis@zlk.izscr.cz

zpět