SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Adresa nového SKIP je http://www.skipcr.cz  
  Odborné orgány > Český komitét Modrý štít  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Skanska

Přihláška do SKIP

Bulletin SKIP

SKIP na Facebooku

SKIP na Wikipedii

SKIP na Bloguje.cz

Page Rank

Licence Creative Commons http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: skip@nkp.cz

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Výkonný tajemník SKIP
Mgr. Roman GIEBISCH, Ph.D.
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel: +420-221 663 333
Fax: +420-221-663-175
E-mail: roman.giebisch@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

SKIP je členem

EBLIDA IFLA

 

Český komitét Modrý štít

Klimatizace v muzeích, knihovnách a archivech

seminář se koná v konferenčním sále Národního archivu – Praha 4 – Chodovec, Archivní 4/2257 dne 21.11.2006

Pořadatel: Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s Národním archivem

Registrace účastníků (nejpozději do 10.11.2006) - elektronický formulář nebo na adrese bedriska.stepanova@nkp.cz

Účastnický poplatek: 500,- Kč bude vybírán při prezenci před zahájením semináře.

Program semináře

8.30 - 9.25 Prezence

9.25 Uvítání účastníků semináře

1. Dopolední blok přednášek
9.30 - 10.00 / Bořivoj Indra / Státní oblastní archiv v Praze

  • Problémy klimatizace v archivních a jiných budovách

10.00 - 10.30/ Michal Ďurovič / Národní archiv

  • Systém klimatizace depozitářů v Národním archivu

10.30 - 11.10 / M.A. Michael Kotterer/ Kunstforum Ostdeutsche Galerie Regensburg/ a Henningem Großeschmidt / Německo

  • Řešení klimatických podmínek v muzeích a historických budovách

11.10 - 11.50 / Jochen Käferhaus /Rakousko

  • Kontrolované přirozené větrání a vytápění konstrukčních prvků jako osvědčené prostředky prevence poškození na příkladu zámku Schönbrunn

11.50 – 12.05 / Hana Zíková, Petr Šrámek / CEIBA s.r.o.

  • Jak snížit náklady na klimatizaci a současně ochránit archiválie před UV zářením?

12.05 – 12.30 Diskuze

12.30 - 13.00 polední přestávka

 2. Odpolední blok přednášek
13.00 - 13.40/Jan Červenák , Miloš Lajn / Ústav techniky prostředí ČVUT / Juraj Matula / Židovské muzeum v Praze

  • Zásady pro zajištění mikroklimatu

13.40 – 14.00 / Jan Frídl / Středočeský ústav Památkové Péče

  • Zkušenosti s úpravou vzduchu v Kapli sv.Kříže na Karlštejně

14.00 - 14.20 / Jindřiška Drozenová, Petra Štefcová, Jan Josef /Národní muzeum

  • Klimatizované depozitáře Národního muzea

14.20 – 14.40 / Jan Francl /Národní knihovna ČR

  • Úprava a monitorování klimatických podmínek v depozitářích Národní knihovny ČR

14.40 – 15.00 / Oldřich Palata/ Severočeské muzeum v Liberci

  • Nový depozitář Severočeského muzea v Liberci

15.00 Ukončení semináře

Dopravní spojení:

Nejlépe metrem trasa A ze stanice Želivského (směr Vršovice) autobusem č. 213 do stanice Chodovec nebo trasa C ze stanice Opatov (ve směru Hostivař, Spořilov) rovněž autobusem č. 213 do stanice Chodovec (4. stanice).

Autem po výpadovce směr Brno:
Po výpadovce na odbočku směr Kutná Hora (Chodov, Spořilov, Horní Roztyly) (přímo u této odbočky je OBI) po cca 200m - je další, světelná, křižovatka, zde doprava (směr Kutná Hora), pak stále po hlavní silnici až k odbočce na Vršovice (doleva) - toto je poslední světelná křižovatka, po odbočení na Vršovice cca po 150m doprava (1. doprava), dále rovně a první opět doprava (kolem Top hotelu Praha), za konečnou autobusu opět doprava (to už je ulice Archivní) - dále kolem barevné budovy na parkoviště.

Autem po D1 ve směru od Brna:
Exit na 1.km z D1 - Opatov - kolem stanice metra Opatov na kruhový objezd (Litochlebské nám.), po kruhovém objezdu odbočit 3. výjezdem (směr Chodovec, Spořilov), odtud na druhém sjezdu doprava (kruhový objezd), zde prvním výjezdem doprava a na první křižovatce (ne světelné) doleva dole rovně a za servisem Mercedes (za příčným prahem) doleva - Archivní ulice - dále kolem barevné budovy na parkoviště.

15.09.2006

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař