SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky  
        Odborné orgány > Český komitét Modrý štít  

english francais deutsch

skip.nkp.cz www

Kontakty

Sekretariát SKIP
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175

IČO: 407 65 407
DIČ: CZ 040 765 407
Číslo účtu: 193 767 5319/0800

Předseda SKIP
PhDr. Vít RICHTER
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-338
Fax: +420-221-663-175
E-mail: vit.richter@nkp.cz

Místopředsedkyně
Ing. Libuše NIVNICKÁ
Knihovna Jiřího Mahena Brno
Kobližná 4
601 50 Brno
Tel.: +420-542-532-100/ 111
E-mail: nivnicka@kjm.cz

Tajemnice SKIP
Zlata HOUŠKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-330
Fax: +420-221-663-175
E-mail: zlata.houskova@nkp.cz

Hospodaření
Alena KVASNIČKOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-265
Fax: +420-221-663-175
E-mail: alena.kvasnickova@nkp.cz

Organizační záležitosti
Bedřiška ŠTĚPÁNOVÁ
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 Praha 1
Tel.: +420-221-663-379
Fax: +420-221-663-175
E-mail: bedriska.stepanova@nkp.cz

Čestná předsedkyně
PhDr. Jarmila BURGETOVÁ
Božkova 6
160 00 Praha 6
Tel.: +420-233-335-030
E-mail:
jarmila.burgetova@seznam.cz

WebArchiv - archiv českého webu

Český komitét Modrý štít

ve spolupráci s Národním muzeem pořádá seminář

Falza na českém uměleckém a starožitnickém trhu

Konferenční sál Národního muzea – nová budova
Praha 1, Vinohradská 1

14. října 2010

Program semináře:

8.30–9.30 Registrace účastníků semináře (foyer konferenčního sálu)
   
9.30–9.35 Uvítání účastníků semináře
  PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.. / generální ředitel Národního muzea
  PhDr. Jana Součková, DrSc. / koordinátorka Českého komitétu Modrého štítu
   
9.35–10.00 Analýzy uměleckých předmětů ve znalecké činnosti Kriminalistického ústavu Praha
  RNDr. Marek Kotrlý, KUP
   
10.00–10.30 Zajímavé případy KUP v oblasti ochrany kulturního dědictví
  Mgr. Ivana Turková,KUP
   
10.30–11.00 Materiálový průzkum v souvislosti s posouzením pravosti uměleckého díla
  Ing. Ivana Kopecká, NTM
   
11.00–11.30 Zásahy Václava Hanky do Rukopisu královédvorského
  PhDr. Lubomír Sršeň, NM
   
11.30–12.00 Listinná falza historiografa Antonína Bočka
  PhDr. Ivan Štarha, Moravský zemský archiv
   
12.00-12.30 Falza archiválií jako předmět obchodování
  Bořivoj Indra, prom. hist.
   
12.30–13.00 Diskuse
   
13.00-13.30 Polední přestávka
   
13.30-14.00 Sfragistická falza v Archivu Národního muzea
  PhDr. Vladimír Růžek, MV ČR
   
14.00–14.30 Falza v souborech nizozemského umění v zámeckých obrazárnách.
  Doc. PhDr. Marie Mžyková, CSc., NPÚ
   
14.30–15.00 Několik poznámek k problematice falz  výtvarných děl 2. pol. 19. a 20. století na uměleckém a starožitnickém trhu
  PhDr. Miloslav Vlk, Středočeské muzeum v Roztokách
   
15.00–15.30 Falza čínskýma očima
  PhDr. Helena Honcoopová, NG
   
15.30-16.00 Padělky předmětů sběratelského zájmu v oboru filatelie (s použitím odcizených archiválií
  JUDr. Ing. František Beneš, CSc, soudní znalec
   
16.00–16.30 Nové jako staré - příspěvek k problematice fals a replik v oblasti uměleckého řemesla
  PhDr. Jan Schöttner, Ph.D., UPM
   
16.30-17.00 Napodobeniny drahých kamenů
  Petra Burdová, p.g., NM
   
17.00-17.30 Diskuse
  Závěr semináře

Po ukončení semináře bude pro zájemce uspořádána prohlídka nové budovy NM.  Prosíme v přihlášce semináře vyznačit případnou účast.

Účast na semináři je možná po vyplnění registračního formuláře nejpozději do 4.10.2010.

Seznam účastníků (.xls, 31 kB)

Registrační poplatek ve výši 200,- Kč bude vybírán při registraci.

Dotazy adresujte na: bedriska.stepanova@nkp.cz

26.08.2010

 

 

SKIP - Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
Redakce Vít Richter
Technická redakce Jindřich Pilař